Saturday , July 20 2024

Doi frati din Gramesti au ridicat un monument al eroilor in centrul comunei

Doi fra]i din comuna Gr\me[ti au ridicat un monument al eroilor `n centrul comunei. Vicepre[edintele Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor d R\zboi,filiala Suceava col(r) Filip Mihai ne-a declarat c\  decizia fra]ilor  prof univ. Natalia [i Dumitru B\linenu a fost luat\ deoarece ace[tia aveau mai multe rude pierdute `n r\zboaie.
Monumentul, placat cu granit, cinste[te memoria eroilor c\zu]i `n R\zboiul de Independen]\,  Re`ntregirii [i `n cel de-al doilea r\zboi mondial. Regretabil este c\ Dumitru B\lineanu nu a mai apucat s\ participe la slujba de sfin]ire a monumentului care a avut loc zilele trecute, b\rbatul deced=nd `n urm\ cu un an. Primarul comunei, Vasile {uleap ne-a spus c\ autorit\]ile locale inten]ionau s\ ridice `n localitate un asemenea monument, iar cei doi fra]I, n\scu]i `n comun\ dar pleca]i dup\ terminarea liceului `n alte ora[e, Natalia fiind profesor universitar `n Ia[i iar Dumitru , inginer , se stabilise `n Suceava, au luat hot\r=rea  de a  contribui la finan]area `n `ntregime a lucr\rilor de construc]ie a monumentului. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …

No comments

  1. AU ridicat se scrie