Friday , February 3 2023

Doi frati din Gramesti au ridicat un monument al eroilor in centrul comunei

Doi fra]i din comuna Gr\me[ti au ridicat un monument al eroilor `n centrul comunei. Vicepre[edintele Asocia]iei Na]ionale a Veteranilor d R\zboi,filiala Suceava col(r) Filip Mihai ne-a declarat c\  decizia fra]ilor  prof univ. Natalia [i Dumitru B\linenu a fost luat\ deoarece ace[tia aveau mai multe rude pierdute `n r\zboaie.
Monumentul, placat cu granit, cinste[te memoria eroilor c\zu]i `n R\zboiul de Independen]\,  Re`ntregirii [i `n cel de-al doilea r\zboi mondial. Regretabil este c\ Dumitru B\lineanu nu a mai apucat s\ participe la slujba de sfin]ire a monumentului care a avut loc zilele trecute, b\rbatul deced=nd `n urm\ cu un an. Primarul comunei, Vasile {uleap ne-a spus c\ autorit\]ile locale inten]ionau s\ ridice `n localitate un asemenea monument, iar cei doi fra]I, n\scu]i `n comun\ dar pleca]i dup\ terminarea liceului `n alte ora[e, Natalia fiind profesor universitar `n Ia[i iar Dumitru , inginer , se stabilise `n Suceava, au luat hot\r=rea  de a  contribui la finan]area `n `ntregime a lucr\rilor de construc]ie a monumentului. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Foresta a debutat cu o înfrângere în amicale

Echipa antrenată de Dorin Goian a fost învinsă, cu scorul de 1-3, în meciul-test disputat …

No comments

  1. AU ridicat se scrie