Șapte decani din cadrul USV au câștigat un nou mandat, iar două facultăți au conducere nouă

reportersite
21 iulie 2020, 8:10

În ceea ce privește Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, a fost nevoie de aprobarea unui nou calendar de concurs, în lipsa numărului suficient de candidați. Dacă vor fi validate cel puțin două candidaturi, interviurile în cadrul comisiei de concurs ar urma să aibă loc în data de 23 iulie.

În urma desfășurării concursului pentru selecția decanilor facultăților din cadrul Universității ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV), șapte decani au primit un nou mandat, iar două facultăți au conducere nouă. Astfel, decanii conf. univ. dr. Camelia Maria Cezara Ignătescu de la Facultatea de Drept și Științe Administrative, prof. univ. dr. Petru Ghervan de la Facultatea de Educației Fizică și Sport, prof. univ. dr. ing. Mircea Adrian Oroian de la Facultatea de Ingnerie Alimentară, prof. univ. dr. Ilie Muscă de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, conf. univ. dr. Luminița Elena Turcu de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, prof. univ. dr. Carmen Eugenia Năstase de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică și conf. univ. dr. Adina Aurora Colomeischi de la Facultatea de Științe ale Educației au câștigat concursul și au obținut un nou mandat.La Facultatea de Silvicultură, șef lucrări dr. Ciprian Palaghianu, prodecan până de curând, este câștigătorul concursului și va fi noul decan al instituției de învățământ superior, iar la Facultatea de Istorie și Geografie conf. univ. dr. Florin Pintescu îi va lua locul prof. univ. dr. Vasile Efros.

În ceea ce privește Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, a fost nevoie de aprobarea unui nou calendar de concurs, în lipsa numărului suficient de candidați. Singurul care și-a depus, în primă instanță, candidatura pentru ocuparea postului de decan este prof. univ. Laurențiu Dan Milici, actualmente prodecan al unității de învățământ superior. Însă, potrivit procedurii de organizare a concursului, cel puțin doi candidați trebuie să fie avizați de Consiliul Facultății pentru a putea fi organizat concursul. Dacă această condiție va fi îndeplinită, interviurile în cadrul comisiei de concurs ar urma să aibă loc în data de 23 iulie.Candidații la concursul pentru selecția decanului unei facultăți au fost evaluați de fiecare membru al comisiei de concurs pe baza calității planului managerial, a compatibilității planului managerial al candidatului cu planul managerial al Rectorului, a cunoștințelor privind legislația specifică (Carta USV, Legea Educației Naționale, Metodologia de evaluare externă a ARACIS, Planul managerial al Rectorului). Criterii de evaluare au fost și modul de relaționare și de comunicare și componența echipei propuse pentru conducerea facultății. (Oana NUȚU)