Tuesday , October 3 2023

Doi candidati, eliminati pentru copiat iar alti sapte, intarziati, au sustinut proba scrisa la limba romana cu subiect de rezerva

N candida]ii elimina]i pentru c\ au fost prin[i copiind sus]ineau examenul scris `n centrele de examen de la colegiile tehnice “Samuil Isopescu” [i “Petru Mu[at” Suceava n `n ceea ce-i prive[te pe candida]ii `nt=rzia]i care au primit subiecte de rezerv\, to]i cei [apte au sus]inut examenul la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” n examenul de Bacalaureat continu\ miercuri, 1 septembrie, cu proba obligatorie a profilului
Ieri a avut loc proba scris\ la limba [i literatura rom=n\ din cadrul examenului na]ional de Bacalaureat, sesiunea de toamn\. Nici candida]ii “tomnatici” nu s-au dezis de practicile deja consacrate ale absolven]ilor hot\r=]i s\ ob]in\ cu orice pre] diploma de liceu. Astfel, au fost prin[i copiind doi candida]i, care au fost elimina]i din examen. Pe de alt\ parte, din cauza condi]iilor de trafic [i de transport, [apte candida]i nu au reu[it s\ ajung\ la timp `n s\lile de examen, dat fiind faptul c\ pentru cei care sus]in probele Bacalaureatului de toamn\, provenind din diferite localit\]i din jude], s-au organizat patru centre de examen, toate `n municipiul Suceava.
Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului {colar Suceava, prof. Laura Hacman, a declarat c\ “pentru proba scris\ la limba [i literatura rom=n\ din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamn\, s-au `nscris 763 candida]i, s-au prezentat 640, iar doi au fost elimina]i pentru fraud\ (copiat, n.red.). Al]i [apte candida]i care au `nt=rziat, probabil din motive de transport, ]in=nd cont de faptul c\ toate centrele de examen au fost stabilite `n municipiu, iar candida]ii sunt de peste tot din jude], astfel c\ au dat examenul cu subiect de rezerv\”. Candida]ii elimina]i pentru c\ au fost prin[i copiind sus]ineau examenul scris `n centrele de examen de la colegiile tehnice “Samuil Isopescu” [i “Petru Mu[at” Suceava. ~n ceea ce-i prive[te pe candida]ii `nt=rzia]i care au primit subiecte de rezerv\, to]i cei [apte au sus]inut examenul la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava.
Examenul de Bacalaureat continu\ miercuri, 1 septembrie, cu proba obligatorie a profilului, iar pe 3 septembrie urmeaz\ s\ aib\ loc proba la alegere a profilului [i specializ\rii.
În data de 5 septembrie vor fi afi[ate primele rezultate pân\ la ora 16.00, dup\ care, p=n\ la ora 20.00, vor putea fi depuse contesta]ii. Acestea vor fi solu]ionate în intervalul 7-8 septembrie, urmând ca afi[area rezultatelor finale s\ aib\ loc în data de 9 septembrie. (Oana PAULIUC)

Vezi si

”Ştefanista” Sabrina Macoveiciuc va participa la Olimpiada Internațională de Ştiințe pentru Juniori, în Thailanda

Colegiul Național ”Ştefan cel Mare” Suceava a înregistrat o nouă reușită, menținându-se în lumina excelenței, …