Thursday , February 9 2023

Doi arhitecţi suceveni, în fruntea breslei arhitecţilor din România

uzina

Arhitectul Ion Andriu a fost ales în forul de conducere naţional al Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), iar arhitectul Constantin Gorcea a fost apreciat pentru conversia şi reamenajarea unui obiectiv cu valoare de patrimoniu – Uzina de Apă din Suceava, devenită Centru de Arhitectură, Cultură Urbană şi Peisaj dar şi sediul al filialei teritoriale Nord – Est a OAR 

În perioada 28 – 29 iulie a.c. s-a desfăşurat la Bucureşti Conferinţa Naţională a Ordinului Arhitecţilor din România, organizaţia profesională a breslei arhitecţilor care funcţioneaza potrivit Legii 184/2001 şi care are menirea de a gestiona modul de desfăşurare a activităţii celor peste opt mii de arhitecţi de pe teritoriul ţării. Precizăm totuşi că în România, ţară membră a Uniunii Europene au obţinut dreptul de practică şi semnătură, în baza unui examen susţinut în faţa unei comisii de specialitate, şi alţi peste o mie de arhitecţi români cu studii în străinătate sau cetăţeni străini. Conferinţa Naţională a OAR a avut loc în urma desfăşurării Conferinţelor teritoriale a celor 22 de filiale regionale şi a avut ca principal punct alegerea noilor organe de conducere de la nivel central pentru perioada 2014 – 2018. Pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei au candidat arhitectul {erban }igănaş, cadru didactic la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Cluj Napoca şi profesor dr. arhitect Mircea Oghinciuc de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti. Arhitectul {erban }igănaş a fost reales pentru un nou mandat de preşedinte al organizaţiei, Conferinţa alegând şi noul Consiliu Naţional, organul colectiv de conducere al organizaţiei. Din componenţa noului for de conducere la nivel naţional au fost aleşi şi arhitecţii Ion Andriu (Suceava) şi Mircea Curteanu (Botoşani). În timpul desfăşurării Conferinţei Naţionale au avut loc prezentări, analize şi dezbateri animate ale delegaţilor, care au avut ca obiect analiza activităţii desfăşurate în mandatul anterior, raporturile organizaţiei cu organisme similare din ţară şi străinătate, cu autorităţile administrative şi aspecte ţinând de statutul acesteia.
Pentru viitorul mandat se vor avea în vedere o serie de obiective şi direcţii de acţiune care vor urmării perfecţionarea şi eficientizarea cadrului legislativ din domeniul proiectării şi construcţiilor, aspecte legate de exergitarea profesiei şi stagiul tinerilor arhitecţi, de comunicarea şi imaginea breslei în societate, de integrarea şi adaptarea la normele europene a reglementărilor şi a normativelor tehnice şi legislative specifice domeniului. Este în curs de finalizare un sistem informatic integrat de stocare şi comunicare a informaţiilor la nivelul tuturor filialeor teritoriale.
La un loc de cinste printre realizarile Ordinului Arhitecţilor din România s-a apreciat a fi şi conversia şi reamenajarea a două obiective cu valoare de patrimoniu şi anume: Casa Ion Mincu din Bucureşti achiziţionată şi devenită sediu central al organizaţiei (autor arh. {erban Sturdza) precum şi Uzina de Apă din Suceava, devenită Centru de Aritectură, Cultură Urbană şi Peisaj precum şi sediul Filialei teritoriale Nord – Est a OAR (şef de proiect arh. Constantin Gorcea). Cele două obiective au fost unanim apreciate de delegaţii prezenţi fiind cunoscute atât prin vizita directă a delegaţilor cât şi din prezentările făcute la simpozioane şi conferinţe sau revistele de specialitate din ţară şi străinătate.
Conducerea Filialei Teritoriale Nord – Est a OAR anunţă şi totodată invită publicul să participe la „Zilele Culturii Urbane la Uzina de Apă” ocazie cu care vor fi prezentate şi analizate preocupările şi propunerile specialiştilor privind PROTEJAREA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL NECLASAT, manifestarea care va avea loc în noul sediu de la fosta Uzină de apă în perioada 8 – 10 august 2014 precum şi la alte actiuni culturale ce vor fi anuntate. (N.R.)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …