Thursday , April 18 2024

Doar n-ati crezut ca se respecta vreun termen in Suceava – Fara apa calda si dupa 1 septembrie

.
N „Este clar c\ Termica are nevoie de o perioad\ de aproximativ o s\pt\m=n\ dup\ montarea acestei estacade pentru montarea conductei de termoficare”, a declarat primarul municipiului Suceava
Probabilitatea ca apa cald\ s\ nu curg\ la robinetele sucevenilor `ncep=nd cu data de 1 septembrie se transform\ `n certitudine, de la o zi la alta.
~nc\ de la `nceputul lunii august, de c=nd au fost `ncepute lucr\rile de `nlocuire a conductelor de termoficare, autorit\]ile locale s-au confruntat cu probleme din partea firmelor contractate pentru efectuarea lucr\rilor din cauza deficitului de muncitori care trebuiau s\ execute lucr\rile. Pe parcursul a dou\ s\pt\m=ni au ap\rut [i rezultatele, care au l\sat de dorit [i au confirmat ipotezele unei prelungiri a termenului de finalizare.
De fiecare dat\, autorit\]ile locale au f\cut presiuni asupra reprezentan]ilor firmelor care prezentau deficit de lucr\tori s\ remedieze aceast\ problem\, pentru ca sucevenii s\ nu aib\ de suferit mai mult din cauza unor prelungiri la termenul stabilit `n vederea furniz\rii serviciului cu ap\ cald\.
De[i autorit\]ile locale au declarat c\ lucr\rile de modernizare a re]elelor de termoficare vor fi finalizate la timp, ieri a fost prezentat\ o problem\ care `mpiedic\ reluarea furniz\rii apei calde `ncep=nd cu 1 septembrie.
Lucr\rile care au fost prev\zute ini]ial la estacada de peste r=ul Sucevei au fost date peste cap dup\ ce rezultatele expertizei tehnice la unul din pilonii r\ma[i `n picioare au ar\tat c\ acesta nu suport\ greutatea balustradei metalice care se inten]iona a fi montat\, fiind necesar\ `n prealabil o consolidare a bazei, aflat\ `n albia r=ului Suceava.
Aceast\ situa]ie a dat peste cap `ntregul mers al lucrurilor, deoarece autorit\]ile locale trebuie s\ scoat\ mai mul]i bani din buzunare pentru a se face consolidarea pilonului ce va fi utilizat ca punct de sprijin. Aceste lucr\ri presupun interven]ia muncitorilor `n albia r=ului Suceava [i o prelungire a termenului de finalizare a lucr\rilor de pe esplanad\.
Dup\ care, alte c=teva zile vor fi necesare pentru angaja]ii Termica pentru a repune conducta de termoficare `n func]iune, situa]ie ce va duce, cu siguran]\, la o prelungire a termenului de repunere `n func]iune a serviciului de furnizare cu ap\ cald\ `n municipiul Suceava.
„Apa cald\ va curge la robinete c=t mai repede posibil, `n termenul cel mai scurt posibil, din punctul meu de vedere. Este clar c\ domnul director Pl\cint\ `ns\ are nevoie de o perioad\ de aproximativ o s\pt\m=n\ dup\ montarea acestei estacade, pentru ca s\ monteze conducta de termoficare”, a declarat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. (Iulia GU{|)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …

No comments

  1. lungule du-te in *****

  2. degeaba va agitati toti ca sprayul. L-au ales tiganii din Burdujeni si Itcani? L-au ales. Tre’ sa-l mai suportam inca doi ani? Trebuie. Prosti suntem, dar acum nu avem ce face decat sa inghitim toate furaciunile si minciunile parvenitului asta de la Primarie ESTI CEL MAI SLAB PRIMAR AL SUCEVEI, LUNGULE! Cred ca si stupizii aia de comunisti erau mai priceputi ca tine. Subscriu din inima: PLEACA, PLEACA, PLEACA, a*** p***, ce esti!

  3. PLEACA< PLEACA< PLEACA

    Lungule, asa ai sa platesti toata bataia asta de joc, ca n-ai sa gasesti drumul pe care sa fugi din oras! Neispravitule. Chinui intreg orasul de ani de zile. Opresti apa calda, tu si Placinta aia expirata, slugoi securist, taman in august, cand sunt cei mai multi oameni in oras. PRSOT SI INCOMPETENT. ALUNGATI-L CU PIETRE!!!!

    • n-avem noi atatea chietroaie in oras catew merita asta si gask lor de portocalii. I ncredibil cat de prosti putem fi noi sucevenmii ca-l tinem inca pe lungu si pe flutur in frunte. Asta meritam. Jeg, mizerie, furt si prostire pe fata.