Monday , November 28 2022

Doar doua blocuri din Suceava au solicitat, pana acum, fonduri europene pentru izolarea termica


Num\rul solicit\rilor care au fost `nregistrate la Prim\ria municipiului Suceava pentru izolarea termic\ printr-un proiect finan]at, par]ial, cu fonduri europene nerambursabile este sc\zut. Potrivit celor spuse de primarul Ion Lungu, locatarii din c=teva blocuri au transmis, p=n\ ieri, cereri pentru programul Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, care este cofinan]at de Uniunea European\. Primarul Ion Lungu a precizat c\ solicit\rile au venit de la blocurile „Union” de pe strada Ana Ip\tescu [i 18 de pe strada Mihai Viteazu. ~n cele dou\ blocuri sunt 40 [i, respectiv, 30 de apartamente. ~n ce prive[te unul dinc ele dou\ blocuri de locuin]e, urmeaz\ a se a[tepta ni[te clarific\ri cu privire la cuantumul pe acre vor trebui s\ `l suporte cet\]enii, cel mai probabil urm=nd a fi doar 20%. Prim\ria va suporta, de asemenea, 20% din costurile izol\rii termice a unui bloc iar celelalte fonduri sunt asigurate de Uniunea European\ [i de Guvern.
Primarul a precizat c\ municipalitatea a[teapt\, `n continuare, solicit\ri pentru reabilitarea termic\ a blocurilor cu fonduri europene. Reamintim c\ Ion Lungu afirma, cu ceva timp `n urm\, c\ `n baza acestui program, Prim\ria Suceava dore[te reabilitarea termic\ a 70 de blocuri cu aproape 3.000 de apartamente. Proiectele trebuie depuse la Agen]ia de Dezvoltare Regional\ Nord-Est p=n\ pe 31 mai 2013, iar programul se va `ncheia pe 31 iulie 2015. (D.P.)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …