Friday , March 31 2023

Doar 13 fete au fost admise la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni

N la proba de verificare a cuno[tin]elor au participat to]i cei 846 de candida]i care au trecut de probele eliminatorii n la finalul sesiunii de admitere au promovat 132 de b\ie]i, 13 fete [i patru b\ie]i de etnie rom\, dintre care cei mai mul]i sunt din Suceava, Boto[ani, Bistri]a N\s\ud [i Vrancea
Admiterea la {coala Militar\ de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni a luat sf=r[it odat\ cu proba de verificare a cuno[tin]elor, care a avut loc mar]i, 31 august a.c. Au participat to]i cei 846 de candida]i care au promovat probele eliminatorii.
~n urma corect\rii lucr\rilor au fost promova]i 132 de b\ie]i, 13 fete [i patru b\ie]i de etnie rom\. Dintre ace[tia, cei mai mul]i sunt din Suceava, Boto[ani, Bistri]a N\s\ud [i Vrancea.
„Locurile scoase la concurs au fost ocupate de 13 fete, 132 de b\ie]i [i patru b\ie]i de etnie rom\. Cei mai mul]i sunt din jude]ele Suceava (24), Boto[ani (12), Bistri]a N\s\ud [i Vrancea (câte 10). Candidatele admise sunt din jude]ele Suceava, Bistri]a N\s\ud, Bac\u, Ia[i, Vrancea, Gorj, Giurgiu, Mure[, Mehedin]i [i Prahova. Media de vârst\ a elevilor din acest an este de 21 de ani, o treime dintre elevi având vârsta de 19 ani. Cel mai mare punctaj l-a ob]inut un candidat din Suceava, care are 87 de puncte din 90 posibile. Ultimul punctaj a fost de 61 de puncte, departajarea f\cându-se în func]ie de media general\ ob]inut\ la examenul de bacalaureat. Locurile pentru candida]i de etnie rom\ au fost ocupate de patru b\ie]i din Vaslui, Br\ila [i Bac\u, care au ob]inut între 42 [i 54 de puncte”, a precizat purt\torul de cuv=nt al {colii de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni, lt. Irina Ipate.
Elevii jandarmi admi[i sunt a[tepta]i la sediul [colii pe 11 septembrie 2010, pân\ la ora 14.00, în vederea preg\tirii pentru începerea cursurilor, ce va avea loc luni, 13 septembrie a.c.
Amintim c\ `n urma probelor eliminatorii, din cei aproximativ 1.400 de candida]i înscri[i, au mai r\mas în competi]ie pentru cele 150 de locuri doar 846 candida]i – 30 fete [i 810 b\ie]i, dar [i [ase b\ie]i de etnie rom\ care concureaz\ pentru cele cinci locuri scoase la concurs. Dintre cei respin[i, 471 de candida]i nu au promovat proba de verificare a aptitudinilor fizice, 14 au fost declara]i „inapt”, iar 18 nu s-au prezentat la probe, fiind considera]i „retra[i” din concurs. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Individ de 35 de ani din Fântânele, vechi recidivist în șofatul fără permis, dat în urmărire și prins în timp ce încerca să iasă din țară pe la Vama Borș

În urma cercetărilor efectuate în cadrul  unui dosar penal, lucrătorii din cadrul Poliției municipiului Suceava-Biroul …

No comments

  1. bagati multe…multe fete … apoi sefii or sa vrea doar blonde prin birouri si ici colo cate un prost sa munceasca