Sunday , April 14 2024

Doar 13 fete au fost admise la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni

N la proba de verificare a cuno[tin]elor au participat to]i cei 846 de candida]i care au trecut de probele eliminatorii n la finalul sesiunii de admitere au promovat 132 de b\ie]i, 13 fete [i patru b\ie]i de etnie rom\, dintre care cei mai mul]i sunt din Suceava, Boto[ani, Bistri]a N\s\ud [i Vrancea
Admiterea la {coala Militar\ de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni a luat sf=r[it odat\ cu proba de verificare a cuno[tin]elor, care a avut loc mar]i, 31 august a.c. Au participat to]i cei 846 de candida]i care au promovat probele eliminatorii.
~n urma corect\rii lucr\rilor au fost promova]i 132 de b\ie]i, 13 fete [i patru b\ie]i de etnie rom\. Dintre ace[tia, cei mai mul]i sunt din Suceava, Boto[ani, Bistri]a N\s\ud [i Vrancea.
„Locurile scoase la concurs au fost ocupate de 13 fete, 132 de b\ie]i [i patru b\ie]i de etnie rom\. Cei mai mul]i sunt din jude]ele Suceava (24), Boto[ani (12), Bistri]a N\s\ud [i Vrancea (câte 10). Candidatele admise sunt din jude]ele Suceava, Bistri]a N\s\ud, Bac\u, Ia[i, Vrancea, Gorj, Giurgiu, Mure[, Mehedin]i [i Prahova. Media de vârst\ a elevilor din acest an este de 21 de ani, o treime dintre elevi având vârsta de 19 ani. Cel mai mare punctaj l-a ob]inut un candidat din Suceava, care are 87 de puncte din 90 posibile. Ultimul punctaj a fost de 61 de puncte, departajarea f\cându-se în func]ie de media general\ ob]inut\ la examenul de bacalaureat. Locurile pentru candida]i de etnie rom\ au fost ocupate de patru b\ie]i din Vaslui, Br\ila [i Bac\u, care au ob]inut între 42 [i 54 de puncte”, a precizat purt\torul de cuv=nt al {colii de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni, lt. Irina Ipate.
Elevii jandarmi admi[i sunt a[tepta]i la sediul [colii pe 11 septembrie 2010, pân\ la ora 14.00, în vederea preg\tirii pentru începerea cursurilor, ce va avea loc luni, 13 septembrie a.c.
Amintim c\ `n urma probelor eliminatorii, din cei aproximativ 1.400 de candida]i înscri[i, au mai r\mas în competi]ie pentru cele 150 de locuri doar 846 candida]i – 30 fete [i 810 b\ie]i, dar [i [ase b\ie]i de etnie rom\ care concureaz\ pentru cele cinci locuri scoase la concurs. Dintre cei respin[i, 471 de candida]i nu au promovat proba de verificare a aptitudinilor fizice, 14 au fost declara]i „inapt”, iar 18 nu s-au prezentat la probe, fiind considera]i „retra[i” din concurs. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …

No comments

  1. bagati multe…multe fete … apoi sefii or sa vrea doar blonde prin birouri si ici colo cate un prost sa munceasca