Thursday , December 7 2023

DNA, BOS si CIA – numerele favorite ale fitosilor din judet

N peste 100 de suceveni au optat anul trecut pentru numere „de fi]e” la automobilele pe care le-au `nscris `n circula]ie

Pe parcursul anului 2010, aproape o sut\ de persoane din jude]ul Suceava au dorit s\-[i pun\ la ma[in\, numere de `nmatriculare c=t mai interesante [i care fac trimitere la institu]ii sau organiza]ii binecunoscute. Astfel, cele mai dorite combina]ii de litere pe pl\cu]ele de `nmatriculare au fost DNA, cu care au fost `nmatriculate 21 de autovehicule, ajung=ndu-se la un total de 47. Pe locurile doi [i trei, sunt combina]iile BOS [i CIA, cu 17 [i respectiv 18 cereri de `nmatriculare aprobate `n 2010, ambele combina]ii transform=ndu-se `n numere de `nmatriculare pentru un num\r total de 75 autoturisme.
De[i anul trecut au fost `nmatriculate doar [apte autoturisme cu combina]ia de litere MAN, aceasta este lidera incontestabil\, cu un total de 90 de ma[ini `nmatriculate `n jude].
Numerele de fi]e sunt considerate de mul]i o modalitate de a ie[i `n eviden]\, a[a cum sunt hainele, accesoriile sau coafura p\rului. Foarte multe persoane apeleaz\ la acest mod de a atrage aten]ia, indiferent de sex. Femeile, de exemplu, prefer\ s\-[i comande numere de `nmatriculare cu prenumele lor, gen ROX, ELA, ANA `ns\ multe aleg [i combina]ii mai pu]in uzate sau clasice, cum ar fi ROZ, LUV sau MIS.
Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, privind circula]ia pe drumurile publice, stabile[te o serie de interdic]ii privind combina]iile literelor de pe pl\cu]ele de `nmatriculare `ns\ nu con]ine [i o anex\ a combina]iilor interzise, responsabilitatea acesteia fiind `n l\sat\ Ministerului de Interne. Astfel, nu poate fi folosit\ o combina]ie de litere care s\ sugereze o trimitere explicit\ la institu]iile statului care s\ con]in\ grupurile de litere GUV, SEN, SRI, DPT [i de asemenea nu se poate folosi o combina]ie cu caracter obscen. (Cezar P|UN)

Vezi si

Un ucrainean de 16 ani și 11 luni este cel mai tânăr student al USV. Constantin este în anul I la Drept şi Ştiinţe Administrative

Un adolescent ucrainean, care are acum 16 ani şi 11 luni, câștigătorul Olimpiadei de Limba …

No comments

  1. Am un vecin cu SV88SRI – probleme ?

  2. de ce nu pui toate numerele sub efectul intrebarii? oare de ce si-a pus ala kak, altu mui, aia zex alalalt sss