Saturday , March 2 2024

DN17 nu va fi finalizat nici in acest an

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ a avut o discu]ie „nu foarte comod\” cu reprezentan]ii firmei care face lucr\ri pe DN17 [i pe drumul jude]ean ce leag\ Pojor=ta de Rar\u iar ve[tile nu sunt din cele mai bune n dac\ `n privin]a podului de la Frasin peste r=ul Moldova exist\ speran]e c\ va fi finalizat `ntr-o lun\, `n privin]a lucr\rilor necesare la Ilie[e[ti dup\ ce s-au reactivat alunec\rile de teren nu sunt semnale c\ vor putea fi finalizate
Nici `n acest an DN17 nu va fi finalizat `n `ntregime. Dac\ anul trecut cel mai mare impediment `n acest sens `l ridica podul nou ce se construie[te peste r=ul Moldova, `n ora[ul Frasin, anul acesta cel mai puternic impediment `l constituie reactivarea launec\rilor de teren din intravilanul comunei Ili[e[ti. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ a avut, ieri, o discu]ie „nu foarte comod\” cu reprezentan]ii SC Construc]ii Feroviare – Grup Colas SA Ia[i – firma care face lucr\ri pe DN17 [i pe drumul jude]ean ce leag\ Pojor=ta de Rar\u – iar ve[tile nu sunt din cele mai bune. Probleme dificile sunt la ambele lucr\ri iar [ansele ca acestea s\ fie remediate sunt mici [i prin urmare Gheorghe Flutur a declarat c\ nu va putea fi finalizat anul acesta DN17.
Mai exact, [eful administra]iei jude]ene sucevene s-a referit la consolidarea din Ili[e[ti, pe tronsonul de drum unde au fost reactivate alunec\rile de teren `n aceast\ var\ [i unde `n prezent se circul\ doar pe o singur\ band\. Nici `n momentul de fa]\ nu au `nceput lucr\rile de consolidare iar `n aceste condi]ii [ansele ca acestea s\ fie finalziate sunt minime. „Le-am atras aten]ia c\ nu putem [trangula traficul peste iarn\ chiar `n acea v\g\un\ de la Ili[e[ti unde o s\ vin\ TIR-urile [i o s\ patineze dac\ stau la semafor. I-am rugat s\ se g=ndeasc\ la solu]ii pentru a nu bloca traficul pe un singur sens, care devine periculos pe ruta spre munte”, a declarat Gheorghe Flutur. Totodat\, el a mai cerut firmei s\ urgenteze lucr\rile pentru trasarea indicatoarelor [i a marcajelor de pe asfalt, deoarece traficul pe timp de noapte este din ce `n ce mai periculos. Pe de alt\ parte, pe DN17 vor putea fi finalizte, conform afirma]iilor lui Gheorghe Flutur, podul rutier de peste r=ul Moldova [i trecerile de cale ferat\ din Frasin [i C=mpulung Moldovenesc. (Dan PRICOPE)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …