Saturday , December 3 2022

DN 17, blocat de doua ori `ntr-o singura noapte

~n noaptea de duminic\ spre luni, o alunecare de teren venit\ dup\ o ploaie toren]ial\ a blocat par]ial principala arter\ de circula]ie dinspre Suceava spre Ardeal, la Iacobeni n la numai c=teva ore, pe la 4.30 diminea]a, un TIR a luat foc pe [osea la Poiana Stampei, oprind definitiv circula]ia n traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri abia ieri dup\ amiaz\, c=nd TIR-ul distrus de fl\c\ri a fost ridicat iar utilajele de la Drumuri Na]ionale au ridicat cele 300 de tone de st=nci [i p\m=nt c\zute pe carosabil
Noaptea de duminic\ spre luni a fost una de co[mar pentru [oferii  care `[i propuneau s\ ajung\ c=t mai repede la destina]ie pe proasp\t reabilitatul DN 17. Ace[tia au constatat c\ ie[ind dintr-o belea, se intr\ repede `n alta [i mai [i. La Iacobeni o ploaie toren]ial\ a rev\rsat peste [osea 300 de tone de aluviuni care au redus circula]ia la un singur sens iar ceva mai departe, c=nd tocmai respirau u[ura]i au trebuit s\ opreasc\, de aceast\ dat\ pentru mai mult\ vreme fiindc\ TIR-ul unei firme din Fumosu, `nc\rcat cu celuloz\, luase foc chiar `n mijlocul drumului. Ieri la ora 16.00 `nc\ nu se putea circula normal pe principala arter\ de circula]ie care face leg\tura `ntre Moldova [i Ardeal.
N 300 de tone de st=nci, pietri[ [i copaci, rev\rsate peste DN17, la Iacobeni
O ploaie toren]ial\ a produs `n noaptea de duminic\ spre luni, pe raza comunei Iacobeni o puternic\ alunecare de teren care a dus la blocarea drumului na]ional DN 17, proasp\t reabilitat, `n zona kilometrului 154^500 metri. Inspectorul Mihai Gabinat, [eful biroului Drumuri Na]ionale [i Europene din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Suceava ne-a declarat c\ evenimentul s-a produs `n jurul orei 23.00. „A fost o ploaie toren]ial\, o rupere de nori care a provocat alunecarea unei cantit\]i de aproximativ 300 de tone de st=nci, pietri[, p\m=nt [i vegeta]ie de pe un versant, ce a trecut peste ap\r\rile din beton ale drumului na]ional [i au intrat pe [osea, `mpiedic=nd circula]ia pe sensul de circula]ie spre Vatra Dornei, la ie[irea din comuna Iacobeni. Din momentul `n care am fost informa]i, s-a anun]at Sec]ia Drumuri Na]ionale din C=mpulung Moldovenesc care a intervenit cu mai multe utilaje iar `n cursul zilei de ast\zi (ieri, n.r.), pe la ora 11, a fost degajat drumul. Utilajele de la Drumuri Na]ionale [i-au continuat activitatea pentru extragerea cantit\]ii de aluviuni din spatele parape]ilor de ap\rare”, a declarat inspectorul Mihai Gabinat.
Inginerul Florin Anechitei, [eful Sec]iei Drumuri Na]ionale din C=mpulung Moldovenesc a explicat la r=ndul s\u c\ evenimentul nu putea s\ fie anticipat [i nu are nicio leg\tur\ cu modul `n care s-au realizat lucr\rile de modernizare [i protejare a DN17 `n zon\. „A fost o rupere de nori care nu a putut fi prefigurat\, exist\ acolo o diferen]\ foarte mare de nivel, s-a creat o falie de alunecare iar o parte din versant s-a pr\bu[it de la aproximativ 15 metri. De pe masiv au alunecat la vale 300 de tone de pietre, vegeta]ie [i p\m=nt. Partea de aluviuni de pe [osea a fost degajat\, se lucreaz\ acum la `ndep\rtarea materialului din spatele zidului de reten]ie”, a declarat Florin Anechitei.
N un TIR `nc\rcat cu celuloz\ a luat foc pe DN 17, la Poiana Stampei
Ieri diminea]\, pe la ora 4.30, un TIR `nc\rcat cu celuloz\ apar]in=nd unei firme din comuna jude]ean\ Frumosu  a luat foc `n mijlocul [oselei, pe DN 17, `n comuna Poiana Stampei, circula]ia rutier\ fiind `nc\ odat\ blocat\ pe drumul care face leg\tura `ntre jude]ul Suceava [i Ardeal. Nu s-a putut circula `n niciun sens timp de mai bine de o or\. Dup\ interven]ia pompierilor, circula]ia a fost reluat\ pe un singur sens, p=n\ la stingerea incendiului [i scoaterea de pe carosabil a autocamionului distrus de fl\c\ri. Pe la ora 5.20, la fa]a locului au ajuns pompierii de la Deta[amentul de pompieri Vatra Dornei care au intervenit cu o autospecial\, pentru localizarea [i stingerea incendiului izbucnit la  autotrenul, marca Volvo, apar]inând unei societ\]i comerciale din localitatea Frumosu, pe raza comunei Poiana Stampei, DN17, Km 118 ^ 400 metri.
La sosirea pompierilor ardea violent capul tractor al TIR-ului, existând pericolul de propagare la remorc\, care era înc\rcat\ cu celuloz\.
Incendiul a fost lichidat la ora 7.05. Au ars elementele combustibile ale capului tractor, în propor]ie de 90%, degradându-se partea din fa]\ a remorcii [i aproximativ 20% din marf\.
Din primele cercet\ri a rezultat c\ incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Pompierii au salvat remorca [i restul m\rfii înc\rcate în autotren. Ieri dup\ amiaz\ circula]ia la Poiana Stampei pe DN 17 se desf\[ura pe un sens [i jum\tate, a[tept=ndu-se un utilaj care s\ ridice TIR-ul incendiat din drum. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Amendă de 2.000 de lei pentru un șofer din Straja prins transportând lemn fără acte în valoare de 335 de lei

Joi, 1 decembrie, în jurul orei 15:45,  pe DJ 209G, pe raza comunei Brodina,polițiștii au …