Thursday , December 1 2022

Divergentele cu privire la cresterea salariilor la Termica nu s-au solutionat

N sindicatul [i conducerea societ\]ii nu au ajuns la nicio `n]elegere `n urma procedurii de conciliere de la ITM Suceava

Conducerea [i sindicatele de la Termica nu au ajuns la nicio `n]elegere cu privire la cre[terea salarial\. Procedura de conciliere care a avut loc, ieri, al Inbspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava s-a finalizat f\r\ ca p\r]ile s\ fi ajuns la vreo `n]elegere sau un acord amiabil. {eful ITM Suceava, Ionu] Cre]uleac, a declarat c\ este un conflict de munc\ la nivelul societ\]ii sucevene de termoficare `ntre conducere [i sindicat, cu privire la mai multe probleme legate de drepturi slariale cuvenite muncitorilor. Potrivit lui Ionu] Cre]uleac, p\r]ile au convenit s\ parcurg\ procedura legal\ privind aceste conflicte [i s\ recurg\, `n prim\ faz\, la conciliere. Aceast\ procedur\ are loc la ITM, p\r]ile fiind invitate s\ participe [i s\ `[i prezinte punctul de vedere, urm=nd ca ITM s\ `ncerce s\ g\seasc\ solu]ii amiabile, care s\ duc\ la o rezolvare a cererilor. Solicitarea sindicatului „Prometeu” a fost una cu privire la ajustarea salarial\, ei cer=nd ca m\car la nivelul infla]iei s\ fie crescute salariile `ntruc=t de trei ani nu au mai fost majorate. Conducerea societ\]ii Termica a refuzat acest lucru, `ntruc=t concedierea colectiv\ f\cut\ anul trecut c=nd au fost disponibilizate dou\ sute de persoane nu s-a f\cut pentru a cre[te salariile, ci pentru a asigura continuitatea activit\]ii iar perspectivele de anul acesta nu sunt foarte bune. „Nu s-a ajuns la niciun consens. Sindicatele urmeaz\ s\ vad\ dac\ vor mai continua sau nu cu procedura de mediere”, a declarat Ionu] Cre]uleac. La discu]iile care au avut loc, ieri, la ITM Suceava au fost abordate [i puncte privind alte drepturi salariale ce sunt disputate `n instan]\ sau pentru care instan]a a dat dreptate sindicatului [i urmeaz\ s\ fie pus\ `n executare hot\r=rea. (D.P.)

Vezi si

Filtre rutiere și controale făcute de polițiști în pub-uri și săli de jocuri din Vicovu de Sus

Având în vedere evoluţia situaţiei operative  la nivelul zonei de competență a Poliției Orașului Vicovu …