Wednesday , December 7 2022

Dispute si pentru leul dat pe papucii de unica folosinta din Ambulatoriu

Pacien]ii care se prezint\ pentru un consult `n Ambulatoriul Integrat al Spitalului Jude]ean scot cu greu din portofele 1 leu pentru papucii pe care trebuie s\-i poarte `n mod obligatoriu n unii dintre cei care se programeaz\ periodic refolosesc papuci cump\ra]i `nainte pentru a evita cheltuiala `n plus, care `nseamn\ 40 de milioane lei vechi lunar la venitul propriu al Spitalului
{eful DSP Suceava, dr. Ludovic Abi]ei, consider\ c\ `n Ambulatoriul Integrat din cadrul Spitalului Jude]ean Suceava nu ar trebui s\ se v=nd\ papucii de unic\ folosin]\. De[i aceast\ m\sur\ este benefic\ pentru spital, pentru c\ aduce bani `n plus la veniturile proprii ale unit\]ii, este mai pu]in benefic\ pentru sutele de bolnavi care vin din afara spitalului [i care, de fapt, nu au acces `n circuitul `nchis al acestuia.
“P\rerea mea este c\ nu ar trebui s\ fie obligatoriu pentru pacien]ii care vin la consulta]ii `n Ambulatoriu s\-[i cumpere papucii de unic\ folosin]\. Ambulatoriu nu ]ine de Spital dec=t `n m\sura `n care medicii de pe sec]ii lucreaz\ [i acolo, dar nu face parte propriu-zis\ din circuitul `nchis al Spitalului. Func]ioneaz\ mai mult ca o policlinic\, unde vin oameni din exterior care sunt consulta]i [i apoi pleac\ pe unde au intrat”, [i-a explicat opinia dr. Abi]ei.
Cu aceast\ opinie simpatizeaz\ [i mul]i dintre bolnavii care vin pentru consulta]ii `n Ambulatoriul Integrat [i sunt obliga]i s\-[i cumpere papucii de unic\ folosin]\, f\r\ de care nu pot trece de biroul de recep]ie. Ace[tia pl\tesc de fiecare dat\ 1 leu pe pereche, iar `n cazul `n care se `nt=mpl\ destul de des s\ vin\ `nso]i]i, suma cre[te. Angajata de la biroul de recep]ie a declarat c\ se `nt=mpl\ ca pacien]ii s\-[i cumpere prima dat\ papuci, apoi s\-i p\streze [i s\-i refoloseasc\ la urm\toarele program\ri, de[i acest lucru sfideaz\ tocmai scopul papucilor de unic\ folosin]\, de a men]ine un mediu c=t mai igienizat cu putin]\. ~n medie pe zi se v=nd `n jur de 200 de papuci, iar `n zilele aglomerate de la `nceputul s\pt\m=nii chiar 300. ~n jur de patru baxuri de papuci sanitari sunt goli]i, ceea ce aduce la veniturile proprii ale spitalului 2 milioane lei vechi pe zi – 10 milioane pe s\pt\m=n\ [i 40 de milioane pe lun\. Din ace[tia, banii folosi]i pentru achizi]ionarea papucilor sunt destul de pu]ini, dat fiind c\ la produc\tor 100 de buc\]i cost\ `n jur de 10 lei.
De[i nu sunt tocmai mul]umi]i c\ trebuie s\ dea [i leul respectiv pe papuci, pacien]ii consider\ totu[i c\ faptul este compensat de costul semnificativ redus pe care `l implic\ un consult `n Ambulatoriu. (Andreea DIACONU)

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …