Monday , April 15 2024

Dispute `n CJ pe banii dati pentru sustinerea, la Timisoara, a T=rgului de Toamna „Produs `n Bucovina”

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat, `n [edin]a lunar\ care a avut loc, joi, 29 septembrie, un proiect de hot\r=re cu privire la acordarea unei sume de bani pentru sus]inerea organiz\rii, la Timi[oara, a T=rgului de Toamn\ „Produs `n Bucovina”. Dezbaterea nu a fost lipsit\ de dispute `ntre Putere [i Opozi]ie, motiv pentru care proiectul a fost adoptat doar cu voturile consilierilor jude]eni ai PDL, nu [i cei ai PNL [i PSD. De altfel, consilierii jude]eni ai PSD au fost prezen]i `n totalitate, `ntrunind 50%^1 din num\rul total de voturi, `n vreme ce de la PNL [i de la PSD a lipsit c=te un consilier jude]ean. Participarea [i contribu]ia CJ este `n sum\ de 60.000 de lei la organizarea T=rgului de Toamn\ „Produs `n Bucovina”, la Iulius Mall Timi[oara, `n perioada 7 – 9 octombrie.
Consilierii jude]eni ai Uniunii Social Liberale (USL) au votat `mpotriv\ ei motiv=nd c\ aceste cheltuieli pot fi pl\tite de membrii Asocia]iei „Produs `n Bucovina” care vor fi prezen]i la t=rg cu produse tradi]ionale [i nu din banii publici. Liberalul Br=ndu[el Nichitean a declarat, `n plenul [edin]ei, c\ banii vor fi da]i la Asocia]ia „Produs `n Bucovina”, care nu este una non – profit. Social democratul Ovidiu Milici a propus ca cei 60.000 de lei s\ fie aloca]i echipei de handbal `n opinia lui aceasta fiind mult mai reprezentativ\ pentru jude] dec=t Asocia]ia „Produs `n Bucovina”. Colegul de partid al acestuia, Gheorghe Iacob, a propus chiar ca pe tricourile echipei de handbal s\ fie scris „Produs `n Bucovina”.
Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a replicata spun=nd c\ fondurile sunt date unei institu]ii din subordinea administra]iei jude]ene, respectiv Ansamblul „Ciprian Porumbescu” a c\rui membri merg, al\turi de reprezentan]i ai CJ Suceava, la Timi[oara, `n baza unui acord `ncheiat de mai mult\ vreme cu Asocia]ia „Produs `n Bucovina”. Prin urmare, fondurile nu ajung direct la firmele care fac parte din cadrul acestei asocia]ii, ci la institu]ii ale administra]iei jude]ene angrenate `ntr-un program comun de promovare a unor produse din jude].
De aceea, Gheorghe Flutur s-a declarat mirat c\ `n vreme ce alte jude]e iar ca exemplu ac]iunea CJ Suceava [i fac programe similare gen „Produs de Cluj”, unii ale[i jude]eni suceveni iau `n derizoriu sus]inerea acestui proiect. „Am str=ns cureaua c=t am putut de mult, dar totu[i acum este vorba de promovarea jude]ului, a produselor noastre”, a mai declarat Gheorghe Flutur, `n opinia c\ruia ar trebui s\ fim mai activi. {eful democrat-liberal al administra]iei jude]ene i-a acuzat pe cei de la USL c\ au „o logic\ politicianist\” `n abordarea acestui subiect, remintind c\ CJ nu pl\te[te chirie pentru spa]iul de care va dispune `n parcarea Iulius Mall din Timi[oara. „Eforturile noastre se v\d pentru c\ au crescut v=nz\rile de produse tradi]ionale bucovinene at=t `n jude] c=t [i `n ]ar\”, a declarat Gheorghe Flutur, ad\ug=nd c\ t=rgurile „Produs `n Bucovina” care au fost organizate la Ia[i, Bucure[ti [i Cluj s-au bucurat de succes. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Din nou strada din fața Parcului Copilului devine pietonală în zilele de duminică

Începând de duminică, 14 aprilie, strada Calea Burdujeni – porțiunea din zona Parcului Copilului – …