Friday , December 9 2022

Dispecerat pentru punctele termice automatizate din Suceava

N datorit\ dot\rilor f\cute `n ultimii ani `n interiorul mai multor puncte termice din Suceava [i la re]elele de termoficare aferente acestora, vor putea fi detectate `n timp real avariile ap\rute `n sistem

Prim\ria muncipiului Suceava va organiza o licita]ie pentru construirea [i dotarea unui dispecerat de monitorizare a punctelor termice modernizate `n ultimii ani, `n cadrul unor programe cum ar fi cel cu finan]are guvernamental\ „Temoficare 2006 – 2015”. Potrivit afirma]iilor primarului Ion Lungu, licita]ia va fi organizat\ `n data de 2 noiembrie. Primarul a explicat c\ modernizarea punctelor termice a implicat [i o reorganizare a personalului iar, ulterior, din cauza disponibiliz\rilor de la SC Termica, va fi nevoie de o echip\ de lucr\tori specializa]i ca s\ asigure supravegherea simultan\, iar pentru acest lucru este nevoie de un dispecerat special de termoficare.
De altfel, datorit\ dot\rilor f\cute `n urma lucr\rilor de modernizare, inclusiv cu instala]ii pe fibr\ optic\ [i computere, noul dispecerat va permite supravegherea de la distan]\ [i detectarea `n timp real a avariilor ap\rute `n sistemul secundar de distribu]ie. Men]ion\m c\ este vorba, `n prezent, de 18 puncte termice modernizate [i de re]elele de distribu]ie a agentului termic aferente acestor puncte termice. ~n municipiul Suceava exist\ 49 de puncte termice iar `n ultimii ani au fost f\cute mai multe lucr\ri pentru modernizarea sistemului de termoficare, at=t pe re]elele primare – magistralele de transport, c=t [i pe re]elele secundare – conductele de distribu]ie.
Referindu-se la faptul c\ `n lunile urm\toare se vor face lucr\rid e modernizare a interioarelor a `nc\ dou\ puncte termcie din municipiul Suceava, primarul Ion Lungu a precizat c\ noul dispecerat care va coordona [i monitoriza de la distan]\ func]ionarea a 20 de puncte termice. Fondurile pentru noul dispecerat vor fi asigurate din Programului „Termoficarea 2008-2015”, surs\ din care vor intra `n reabilitare, din noiembrie, [i cele dou\ punte termice – Obcini IV [i Zamca IV, cu 1215 [i, respectiv, 1071 de apartamente arondate, la primul investindu-se 1,52 milioane de lei, iar la cel de al doilea 1,34 milioane de lei, ambele f\r\ TVA. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Sper ca în 2023 să putem trimite la finanțare tronsonul dintre Pașcani și Suceava al A7. Avem nevoie de această autostradă ca de aer

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a mers, joi, personal în zona unde urmează a …