Thursday , April 18 2024

Dispecerat pentru punctele termice automatizate din Suceava

N datorit\ dot\rilor f\cute `n ultimii ani `n interiorul mai multor puncte termice din Suceava [i la re]elele de termoficare aferente acestora, vor putea fi detectate `n timp real avariile ap\rute `n sistem

Prim\ria muncipiului Suceava va organiza o licita]ie pentru construirea [i dotarea unui dispecerat de monitorizare a punctelor termice modernizate `n ultimii ani, `n cadrul unor programe cum ar fi cel cu finan]are guvernamental\ „Temoficare 2006 – 2015”. Potrivit afirma]iilor primarului Ion Lungu, licita]ia va fi organizat\ `n data de 2 noiembrie. Primarul a explicat c\ modernizarea punctelor termice a implicat [i o reorganizare a personalului iar, ulterior, din cauza disponibiliz\rilor de la SC Termica, va fi nevoie de o echip\ de lucr\tori specializa]i ca s\ asigure supravegherea simultan\, iar pentru acest lucru este nevoie de un dispecerat special de termoficare.
De altfel, datorit\ dot\rilor f\cute `n urma lucr\rilor de modernizare, inclusiv cu instala]ii pe fibr\ optic\ [i computere, noul dispecerat va permite supravegherea de la distan]\ [i detectarea `n timp real a avariilor ap\rute `n sistemul secundar de distribu]ie. Men]ion\m c\ este vorba, `n prezent, de 18 puncte termice modernizate [i de re]elele de distribu]ie a agentului termic aferente acestor puncte termice. ~n municipiul Suceava exist\ 49 de puncte termice iar `n ultimii ani au fost f\cute mai multe lucr\ri pentru modernizarea sistemului de termoficare, at=t pe re]elele primare – magistralele de transport, c=t [i pe re]elele secundare – conductele de distribu]ie.
Referindu-se la faptul c\ `n lunile urm\toare se vor face lucr\rid e modernizare a interioarelor a `nc\ dou\ puncte termcie din municipiul Suceava, primarul Ion Lungu a precizat c\ noul dispecerat care va coordona [i monitoriza de la distan]\ func]ionarea a 20 de puncte termice. Fondurile pentru noul dispecerat vor fi asigurate din Programului „Termoficarea 2008-2015”, surs\ din care vor intra `n reabilitare, din noiembrie, [i cele dou\ punte termice – Obcini IV [i Zamca IV, cu 1215 [i, respectiv, 1071 de apartamente arondate, la primul investindu-se 1,52 milioane de lei, iar la cel de al doilea 1,34 milioane de lei, ambele f\r\ TVA. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …