Saturday , December 3 2022

Directorul economic al CJ Suceava, singur in cursa pentru functia de administrator public al judetului

Irina Vasilciuc

N Irina Vasilciuc a fost singura persoan\ care a participat, ieri, la prima prob\ a concursului pentru ocuparea acestui post n rolul administratorului public va fi `ndeosebi axat pe cre[terea gradului de absorb]ie a fondurilor europene [i urm\rirea lucr\rilor finan]ate de Uniunea European\

Singura persoan\ care a candidat pentru func]ia de administrator public al jude]ului Suceava este directorul economic al Consiliului Jude]ean (CJ), Irina Vasilciuc. Concursul se desf\[oar\ la sediul administra]iei jude]ene sucevene iar `n cursul zilei de ieri a avut loc proba scris\, urm=nd ca apoi s\ se ]in\ proba oral\, dup\ care comisia s\ se pronun]e `n cauz\. Reintroducerea postului `n schema de personal a CJ Suceava s-a f\cut `n urma adopt\rii unui proiect de hot\r=re ce a fost ini]iat de pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, proiectul fiind aprobat `n [edin]a de luna trecut\. Gheorghe Flutur declara, la aceea vreme, c\ rolul administratorului public va fi `ndeosebi axat pe cre[terea gradului de absorb]ie a fondurilor europene [i de a urm\ri lucr\rile cu finan]are de la Uniunea European\, `n condi]iile `n care peste jum\tate din bugetul CJ pe 2011 `nseamn\ fonduri europene iar volumul foarte mare de lucru necesit\ verific\ri `n teritoriu. Reamintim c\ postul de administrator public al jude]ului Suceava a fost `nfiin]at ini]ial `n anul 2008 odat\ cu instalarea lui Gheorghe Flutur la [efia administra]iei jude]ene [i a fost desfiin]at `n toamna lui 2009 dup\ ce titularul s\u, Petru Luhan, a devenit europarlamentar. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …