Thursday , February 2 2023

Direcția Sanitar Veterinară angajează cinci medici

Posturile sunt vacante pentru o perioadă determinată de timp. DSVSA are vacante și două posturi de inginer

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va organiza pe data de 19 decembrie concurs pentru ocuparea a șapte posturi vacante pentru o perioadă determinată de timp. Este vorba câte un post de medic veterinar, gradele I, II și III și două posturi de medic veterinar debutant. Pe lângă aceste posturi, DSVSA mai are nevoie de și doi ingineri, unul debutant și unul cu gradul I. Dosarele pentru înscrierea la concurs se pot depune până pe data de 9 decembrie. Acestea trebuie să conțină cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae.

Candidații care vor promova pe data de 19 decembrie, proba scrisă, vor susține și o probă orală, la o dată care va fi comunicată ulterior. (C.R.)

Vezi si

Circulație în condiții de iarnă, fără probleme deosebite, pe drumurile naționale din zona de munte a județului

Prefectura Suceava a informat joi dimineață că pe căile de circulație rutiere administrate de Secția …