Sunday , September 24 2023

Din nou o singură ofertă pentru reabilitarea drumului județean de la Izvoarele Sucevei la frontiera cu Ucraina

O singură ofertă a fost depusă și la cea de-a doua licitație pentru drumul județean care leagă satul Izvoarele Sucevei din comuna cu același nume de frontiera cu Ucraina. Doar că de această dată, la licitația aceasta a fost depusă la termenul final de la începutul acestei săptămâni, o nouă ofertă din partea unei asocieri de firme având ca lider societatea SC RUAL INFRACON SRL din Verești. Subcontractant este o firmă dintr-o comună buzoiană, societatea în cauză fiind LEX PROTECT TEHNIC. De asemenea, un alt ofertant în cadrul asocierii este firma gălățeană ASSFALTI ROADS ACM. Deocamdată, nu s-a trecut de etapa evaluării tehnice, fiind cel mai probabil pe zona de evaluare a documentelor de calificare, garanției de participare și a formularului DUAE.

Este însă de remarcat că, potrivit SEAP, data estimată pentru evaluarea propunerii tehnice și, ulterior, a celei financiare, este data de 22 iunie. Asta denotă, printre altele, și o anumită presiune pe Consiliul Județean suceava care vrea să demareze cât mai repede lucrările și să le încheie până la finele anului 2023 pentru a nu apărea, ulterior, alte probleme referitoare la finanțarea europeană.

Precizăm că proiectulde modernizare a DJ 175 Izvoarele Sucevei – frontiera Ucraina, „km 43+600 – 46+600, județul Suceava” a fost a depus de Consiliul Județean Suceava în vederea finanțării prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și, după ce a fost declarat eligibil, s-a semnat contractul de finanțare nr. 1HARD/3.1/17 din data de 25.08.2021. Termenul era însă la finele lui 2023.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 11.497.700 lei, fără TVA din care 11.207.000 lei reprezintă lucrarea de bază, 90.000 de lei fiind estimarea pentru organizarea de șantier iar 200.000 de lei este relocarea/protecția utilităților. De aceea, una din condițiile pe care vor trebui să le îndeplinească firmele din asocierea care a depus oferta este să demonstreze că au dus la bun sfârșit – în ultimii 5 ani – lucrări de natură/similare celor ce fac obiectul contractului – construcții/reabilitare/ modernizare lucrări de drumuri, poduri/ podețe și ziduri de sprijin în valoare cumulată de minim 11.400.000 lei fără TVA, la nivelul a maxim 3 contracte.

Având în vedere toate acestea, nu este de mirare de ce apare precizarea în fișa de date a achiziției că durata contractului este 17 luni de la data semnării contractului de ambele părți.

Drumul județean propus pentru modernizare a fost modernizat, cu mulți ani în urmă, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, dar în prezent este degradată, fiind improprie circulației rutiere în condiții de confort și siguranță. Situația actuală a drumului este cauzată atât de expirarea duratei normale de funcționare, cât și de expunerea prelungită la factori de mediu vitregi (ploi, zăpadă, cicluri repetate de îngheț – dezgheț). La acestea se adaugă lipsa fondurilor pentru întreținerea curentă și/sau pentru repararea (curentă și capitală) și înlocuirea părților betonate degradate. Despre porțiunea de 3 kilometri pentru care CJ Suceava a obținut finanțare europeană precizăm că are lățimea părții carosabile între 3,5 m și 6m și prezintă o succesiune de curbe (cu raze de racordare cuprinse între 60 m și 350 m) și aliniamente. De asemenea, de-a latul drumului sunt deformări, pante transversale neasigurate iar scurgerea apelor nu se face corespunzător. Toate acestea au accentuat degradările de pe calea de rulare. Pe prima porțiune de jumătate de kilometru, cu lățimea părții carosabile cuprinse între 5,6 – 6 m, este cu dale din beton de ciment cu grosimi de 17 – 20 – 22 cm iar sectorul km 44+110 – 46+600, cu lățimea părții carosabile cuprinse între 3.50 -6.00 m, este pietruit, stratul fiind de 14-16 cm. Ținând cont de recomandările expertizei și a rezultatelor calcului de dimensionare și a verificării la acțiunea îngheț-dezghețului, pentru ambele sectoare s-au propus trei soluții diferite de asfaltare, în funcție de specificul existent: două soluții de asfaltare fiind propuse pentru sectorul 1 al drumului iar pentru al doilea sector fiind propusă una singură. Acostamentele urmează a fi realizate însă din două straturi de piatră de carieră. De asemenea, prin Documentația tehnică se impune și realizarea de colectarea și evacuare a apelor pluviale constând în șanțuri/rigole; pod/podețe; lucrări de sprijinire din gabioane; consolidare terasamente cu pământ armat; precum și amenajare drumuri laterale și lucrări de siguranța circulației. (D.P.)

Vezi si

Biroul Electoral Permanent va funcționa în afara municipiului Suceava

Prefectura a reluat „în regim de urgență” procedura de identificare a unor spații, inclusiv aparținând domeniului …