Friday , March 1 2024

Din lipsa de posturi, zeci de profesori au ramas nedetasati

.
N potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului {colar Suceava, Laura Hacman, “[apte deta[\ri `n interesul `nv\]\m=ntului au fost rezolvate, din cele 36 de cereri, [i alte patru la cerere, dintr-un total de 28 `nscrieri. Nu li s-au rezolvat cererile pentru c\ nu au fost posturi care s\ li se potriveasc\”
Ieri a avut loc [edin]a de rezolvare a deta[\rilor la cerere [i a celor `n interesul `nv\]\m=ntului, `ns\ mai pu]in de 20% dintre cadrele didactice care au participat au avut c=[tig de cauz\. {i asta doar pentru c\ nu au existat posturi vacante care s\ fi corespuns cerin]elor lor.
Drept urmare, doar 11 profesori au primit deta[are fie la cerere, fie `n interesul `nv\]\m=ntului, dintr-un total de 64 de cereri.
Potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului {colar Suceava, Laura Hacman, “[apte deta[\ri `n interesul `nv\]\m=ntului au fost rezolvate, din cele 36 de cereri, [i alte patru la cerere, dintr-un total de 28 `nscrieri. Nu li s-au rezolvat cererile pentru c\ nu au fost posturi care s\ li se potriveasc\”.
Azi [i m=ine va avea loc repartizarea pe posturi `n [edin]e publice a suplinitorilor califica]i, etap\ care a `nregistrat 786 candida]i, num\rul lor fiind de 4,5 ori mai mare dec=t al posturilor vacante. Astfel, vor fi puse la dispozi]ia suplinitorilor califica]i 177 posturi complete. Suplinitorii sunt a[tepta]i azi, cu `ncepere de la ora 08.30, la Colegiul “Petru Mu[at” Suceava.
Emiterea [i comunicarea deciziilor de repartizare pe post a candida]ilor care primesc catedre `n urma particip\rii la [edin]ele publice pentru solu]ionarea cererilor de continuitate prin suplinire [i repartizarea suplinitorilor califica]i [i a candida]ilor în regim de cumul/plata cu ora ce au loc azi [i m=ine se va face p=n\ pe 31 august. (Oana PAULIUC)

Vezi si

stadion, Areni, pista, alergare, Obiectiv

De azi, stadionul Areni este deschis pentru toți sucevenii care vor să facă mișcare

viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat că începând de vineri, 1 martie, se deschide pista de …