Saturday , April 13 2024

Diana Enea – suceveanca vicecampioana mondiala la Karate Shotokan

N la cei 24 de ani ai s\i, suceveanca Diana Enea, cunoscut\ sub numele de “Tikka”, are un palmares sportiv de invidiat n este una dintre cele mai titrate sportive locale, av=nd adunate peste 60 de medalii la competi]ii na]ionale [i interna]ionale de karate n  este vicempioan\ mondial\ cu echipa la Campionatul Mondial de Karate Shotokan din Istanbul, august 2010, proba de Kata, [i maestru al sportului din 2009 n  a ob]inut centura neagr\ 2 Dan “Karate Shotokan” [i este multipl\ campioan\ na]ional\

Diana ne-a spus c\ a `nceput s\ practice  karate la Clubul Sportiv “Universitatea” Suceava,  al\turi de o oameni care au fost dedica]i sportului, al\turi de o echip\  minunat\. “Mi-am `ncredin]at primii ani ai vie]ii de sportiv domnului Nedelcu Sorin, 4 Dan karate shotokan, un antrenor (sensei) extrem de sufletist, onest [i foarte pasionat de ceea ce face, cu dorin]a de a crea o echip\ unit\ `n care prietenia, respectul [i colegialitatea sa domin\. Al\turi de el, `n sal\, conduceau antrenamentele [i cei doi sempai (urm\torul dup\ sensei), {tefan Oprea, un om de  caracter, foarte calculat, enervant de r\bd\tor. ~mi aduc aminte cu pl\cere cum la final de antrenament ne spunea s\ ne imaginam c\ ne aflam `n diverse locuri minunate din natur\, c\ energia se scurge din corpul nostru precum apa, c\ tot ce e r\u dispare [i r\m=nem oameni cura]i, puternici, dedica]i. Cel\lalt sempai I-a fost Macoveiciuc Ovidiu, un t=nar extrem de energic, un lider bun, `n fa]a c\ruia mul]i dintre noi plec\m capul, un foarte bun sportiv [i un coleg de echip\ minunat”, ne-a dest\inuit Diana.
Suceveanca a `nceput karate competi]ional, a[a cum chiar ea poveste[te, al\turi de o echip\ extraordinar\, colegi minuna]i, prieteni buni, acum tineri de mare valoare, pleca]I prin toate col]urile lumii, unii dintre ei practic=nd `nc\ karate cu succes. Diana l-a dat ca exemplu pe Ovidiu Jelea,medaliat la concursuri na]ionale, antrenor al unui club de copii campioni na]ionali `n Bucure[ti. “O via]\ frumoas\, f\r\ regrete [i `ncununat\ de amintiri extraordinare, o via]\ de sportiv neasemuit\, momente f\r\ de care nu a[ fi ajuns t=n\rul ambi]ios de acum, cu persepectiv\ [i poft\ de reu[it\. Familia mi-a fost mereu al\turi, mi-a c\l\uzit pa[ii [i mi-a vegheat drumul. Niciodat\  nu s-a `mpotrivit deciziilor mele, deseori radicale [i aparent f\r\ `n]elesuri. Reu[ita vine din `ncerc\ri permanente, dorin]\, ambi]ie [i credin]\. Nu am c=[tigat de fiecare dat\, dar am `nv\]at din orice ac]iune. Mama `mi e mai mult dec=t prieten\, un exemplu de for]\ [i vitalitate! Tata, cel mai bun duhovnic,un om minunat, foarte ambi]ios [i centrat spre reu[it\! Bunica, o carte deschis\ despre via]\, sui[uri [i cobor=[uri, un z=mbet larg de nepre]uit! Bunicii de la ]ar\: cei de la care am `nv\]at  c\ f\r\ munc\, nu realizezi nimic!”, ne-a mai spus suceveanca.
Diana Enea a intrat `n lotul na]ional la v=rsta de 19 ani, unde a ob]inut gradul de 2 Dan. A fost legitimat\ la Clubul Venus din  Bucure[ti sub `ndrumarea antrenorului federal Adrian Ghinea 6 Dan. ~n prezent, t=n\ra este legitimat\ la clubul “Sportul Studen]esc”, sub `ndrumarea aceluia[i antrenor, cel pe care `l consider\ mentorul ei. „Cred c\ succesul nu vine niciodat\ singur. Pentru a reu[i , e nevoie de o echip\, e nevoie de oameni cel pu]in la fel de dedica]ie, e nevoie de for]\  [i perseveren]\”, a spus Diana Enea. L\s=nd la o parte palmaresul competi]ional, suceveanca spune c\ „karate `n primul r=nd, e un sport pentru toat\ via]a. E un sport care nu are nevoie de suporteri [i galerie, de r\ut\]i [i strategii. E o art\ de a fi, de a crede [i  de a reu[i”.
Ca o recompens\ a rezultatelor remarcabile ob]inute, Diana a fost aleas\ ca membru al  Federa]iei Rom=ne de Karate WKF. Pentru c\ a fost [i este pasionat\ de sport, suceveanca a absolvit {coala Na]ional\ de Formare [i Perfec]ionare a Antrenorilor, Bucure[ti, fiind arbitru na]ional. Este antrenor de copii `n acest domeniu de care foarte mul]i tineri sunt atra[i  [i arbitreaz\ competi]ii de karate. Diana a absolvit cursurile Colegiului Na]ional „Petru Rare[, apoi a urmat Facultatea de Jurnalism [i Stiin]ele Comunic\rii din Bucure[ti. Este masterand\ la specializarea Comunicare politic\.

N Karate – un sport `n care disciplina e foarte important\
Suceveanca are [i o serie de pasiuni pentru care, de[i timpul din via]a de zi cu zi este limitat, `[i face timp. ~i place `notul [i de]ine  certificat de salvamar. Este `n acela[i m=ndr\ c\ a lucrat `n studen]ie pe perioada verii ca salvamar `n Spania. ~n plac cursele de motociclism [i a reu[it din proprii b\nu]i aduna]i s\ `[i cumpere o Honda. De]ine o  diplom\ de fotograf [i imortalizeaz\ pe pelicul\ de la portrete la peisaje, evenimente [i lucruri abstracte.
“Cred cu t\rie ca via]a e o c\l\torie continu\ [i nu o destina]ie. M-am `ndr\gostit de sport de mic\, devenind un mod de via]\ prin care m\ bucur de fiecare zi.  Am considerat mereu c\ a practica karate e mult mai mult dec=t a face sport. Mi-am dorit mereu s\ ajung la performan]\, de[i eram o pu[toaic\ timid\. Am muncit mult pentru a purta centura neagr\, am `nlocuit din via]a de [colar [i apoi din cea de liceean [i student, petrecerile [i ie[irile `n parc sau `n fa]a blocului cu prietenii, cu antrenamentele zilnice, cantonamentele [i competi]iile. Karate e un sport `n care disciplina e foarte important\. Educ\ [i modeleaz\ caracterul, te `nt\re[te [i te ajut\ s\ aplici  principiile cele mai importante `n fiecare gest [i mi[care ce o `ntreprinzi, `n vorb\ [i `n port. Am `nv\]at de mic\ s\ lupt pentru a fi [i nu s\ fiu pentru a lupta. E vorba de existen]\ [i de ceea ce sunt acum ca [i persoan\. Daca ne uit\m `nl\untrul nostru, adesea putem accepta ceea ce vedem, de accea am ales karate: s\ caut r\spunsuri la ceea ce nu [tiu, s\ m\ autodep\[esc [i s\ cred c\ pot, s\ cultiv `n mine dorin]a de a reu[i s\ fiu un om mai bun, mai `n]elept [i, de ce nu, s\ devin liderul de m=ine, demn de urmat”, a spus Diana Enea. (Crisitna SCOR}ARIU)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …

No comments

 1. Bravooo nebunici 🙂 cand decolam catre o noua destinatie?:)

 2. karate este un sport pt cei carora le place sa piarda timpu :))
  judo e baza 😉

 3. Din text inteleg ca este o fata pe care noi, astia majoritatea, le spunem “DUBIOSI”. O fata care sa-ti intareasca fizicul si psihicul ???, atunci unde e feminismul, gingasia. Un pachet de muschi, invatata sa munceasca pentru a fi cea mai buna, un psihic dur, o vointa super autocontrolabila…….= o masina. O fata = tandrete, gingasie, imperfectiune, ….. . Pacat. Inca un copil fara copilarie.

  • o mai poti numi fata ?

  • Este o femeie, o campioana si un om minunat!Tu Tibi, nu o cunosti si sigur nici macar nu ai vazut-o “live”.E foarte feminina si foarte sensibila.

  • Petrica, te asigur eu ca are calitati feminine si nu e un pachet de muschi.E o fata demna, frumoasa si extraordinar de sensibila. Pe cuvanul meu!