DGASPC Suceava va angaja în acest an 30 de asistenți maternali

reportersite
21 ianuarie 2021, 5:55

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava continuă campania de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali. Pe parcursul acestui an vor fi evaluați, formați și, mai apoi, atestați 30 de asistenți maternali profesioniști (AMP)  

”Suntem în al treilea an de derulare, în cadrul DGASPC Suceava, a proiectului <TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor>. Pentru perioada de implementare a proiectului se va extinde rețeaua de asistenți maternali cu un număr de 150 AMP, până la sfârșitul anului 2023.

Pentru anul 2021 se are în vedere extinderea rețelei prin angajarea unui număr de 30 de asistenți maternali, evaluarea, formarea și atestarea acestora, dar și a celor existenți în prezent în rețeaua DGASPC SUCEAVA. De asemenea, se vor analiza, verifica și atesta cererile deja existente”, informează reprezentanții DGASPC Suceava.

Conform HG 679/2003, pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

  1. a) au capacitate deplină de exercițiu;
  2. b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
  3. c) au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare;
  4. d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Prin rețeaua de asistenți maternali se asigură protecția copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent maternal profesionist, acesta fiind o persoană fizică, care prin activitatea care o desfășoară la domiciliul său asigură creșterea, îngrijirea și educarea în vederea dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.

Proiectul TEAM-UP este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman: ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției. (O. N.)