Thursday , December 1 2022

Dezinteres fata de o lucrare pe bani europeni

Nicio ofert\ nu a fost depus\ la licita]ia de reabilitare a canaliz\rii care trece pe sub r=ul Suceava, spre sta]ia de epurare n „Este o lucrare foarte grea, condi]iile cerute erau destul de dificile iar gradul de complexitate era ridicat, trebuind s\ se fac\ lucrarea la trei metri sub albia r=ului Suceava”, a declarat viceprimarul Viorel Seredenciuc

Nu toate lucr\rile ample, pe banji europeni, prezint\ interes pentru constructori. O recent\ demonstra]ie a oferit-o rezultatul licita]iei organizat\, zilele trecute, de Prim\ria Suceava care a vrut s\ reabiliteze `ntreaba structur\ de canalizare care subtraverseaz\ r=ul Suceava, inclusiv c\minele situate de-o parte [i de alta a cursului de ap\, [i pentru care nu s-a `nscris niciun ofertant. Canalizarea respectiv\ asigur\ transportul dejec]iilor menajere din mai bine de jum\tate din municipiul Suceava spre sta]ia de tratare [i epurare a apelor uzate. De-a lungul anilor, au fost necesare mai multe lucr\ri de repara]ii, decolmatare [amd pentru c\ la intervale de c=teva luni p=n\ la un an sau doi ap\reau diverse probleme legate de exploatarea conductei respective. Asta, la r=ndul ei, ducea la probleme de mediu [i la sanc]iuni pentru societatea ACET, operatorul regional al serviciilor de ap\ [i canalizare. Prim\ria Suceava, ca principal ac]ionar al SC ACET SA, a ob]inut fonduri europene nerambursabile prin Programul Opera]ional Sectorial -Mediu [i `n baza c\rora urma s\ se deruleze un proiect mai amplu prin care s\ fie rezolvate mai multe probleme din zon\. La licita]ia care a avut loc, `ns\, pe 29 martie nu s-a prezentat nicio oferta. „Este o lucrare foarte grea, condi]iile cerute erau destul de dificile iar gradul de complexitate era ridicat, trebuind s\ se fac\ lucrarea la trei metri sub albia r=ului Suceava”, a declarat viceprimarul Viorel Seredenciuc. Printre condi]iile solicitate a fost una legat\ de experien]a `n lucr\ri similare, f\cute `n albiile r=urilor. Asta `n condi]iile `n care, printre altele, trebuia `nlocuit\ o conduct\ situat\ la trei metri sub albia r=ului iar ca s\ poat\ fi f\cut\ o astfel de lucrare era absolut necesar\ o deviere a cursului de ap\ sau, eventual, lucr\ri de amenajare `n a[a fel `nc=t s\ se `ngusteze cursul de ap\. Lipsa de oferte pentru o astfel de lucrare nu face altceva dec=t s\ am=ne solu]ionarea unei probleme spinoase pentru Suceava, `ntruc=t reluarea procedurilor de licita]ie va dura din nou c=teva luni. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Un bătrân de 77 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a traversat printr-un loc nepermis

Se pare că pietonul era în stare avansată de ebrietate și nu s-a asigurat când …

No comments

  1. Tampeniile din legislatia privind achizitiile publice duc si la asemenea rezultate . Poate ca cineva va avea curajul sa schimbe totul . Adica , daca am cumparat ieri cele mai bune utilaje , daca angajez tot ieri cei mai buni oameni pe domeniul respectiv si daca am in conturi bani cati vreau , nu pot participa la licitatie ca n-am lucrari similare . Trecutul unei firme tine de trecutul oamenilor ei si nu de sigla . In rest , numai chichite ca sa faciliteze spagile .