Thursday , May 13 2021

Desi in scadere fata de anul trecut, judetul Suceava a inregistrat, si in acest an, spor natural pozitiv

Fenomenele demografice care vizeaz\ regiunea Nord-Est pentru anul 2009 au fost definitivate, iar cele pentru anul 2010 sunt provizorii, referindu-se la momentul `nregistr\rii fenomenului. Astfel, `n acest an, `n luna septembrie s-au n\scut 739 de copii, num\rul lor fiind `n sc\dere cu 149 de copii, comparativ cu luna precedent\ [i cu 10 copii fa]\ de luna septembrie a anului trecut. Totodat\, s-au `nregistrat 615 decese, num\rul acestora fiind `n cre[tere cu 27 persoane fa]\ de luna august 2010 [i cu 29 persoane fa]\ de luna septembrie a anului 2010. ~n acela[i timp, `n acest an s-au `nregistrat [i cinci copii deceda]i cu v=rsta sub 1 an. Astfel, `n luna septembrie a acestui an, `n jude]ul Suceava, s-a `nregistrat spor natural pozitiv, de 124 de persoane. ~n luna septembrie 2010, `n cadrul regiunii Nord-Est, a fost spor natural pozitiv de 300 de persoane, `n timp ce la nivel na]ional sporul natural `nregistrat a fost negativ, de 502 persoane. Tot `n luna septembrie 2010, `n cadrul regiunii Nord- Est, cu excep]ia jude]ului Neam], unde s-a `nregistrat spor natural negativ, de 36 de persoane, `n celelalte jude]e sporul natural a fost pozitiv, astfel jude]ul Ia[i (195 persoane), Suceava (124 persoane), Vaslui (9 persoane), Boto[ani (5 persoane) [i Bac\u (3 persoane). ~ncep=nd cu data de 1 ianuarie 2010 [i p=n\ pe 30 septembrie 2010, `n Suceava sporul natural `nregistrat a fost pozitiv, de 587 de persoane, ceea ce surprinde o sc\dere fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut, c=nd sporul natural pozitiv a fost de 803 persoane. ~n ceea ce prive[te num\rul de c\s\torii oficiate `n luna septembrie a acestui an, acestea sunt `n num\r de 623, ceea ce arat\ c\ num\rul lor este `n sc\dere fa]\ de luna august 2010 cu 495 de c\s\torii [i cu o c\s\torie fa]\ de luna septembrie a anului trecut. Totodat\, num\rul divor]urilor `nregistrate `n luna septembrie 2010 este de 82 de divor]uri, ceea ce demonstreaz\ ca num\rul divor]urilor s-a diminuat cu 21 divor]uri fa]\ de luna precedent\, dar `n acela[i timp num\rul lor a crescut cu 25 de divor]uri fa]\ de luna septembrie 2009. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Viitorul Liteni a avut ghinion la tragerea la sorți pentru barajul de promovare în Liga a III-a

Echipa antrenată de Demis Maranda va întâlni FC Odorheiu Secuiesc, unul dintre cei mai tari …