Tuesday , October 4 2022

Deputatul sucevean Eugen Bejinariu ar putea candida împotriva lui Vanghelie la conducerea PSD Bucuresti

Parlamentarul sucevean spune c\ nu a avut nicio discu]ie oficial\ `n acest sens cu conducerea Partidului Social Democrat n “ se primesc [i sarcini la partid, `n partid este ca `n armat\”, a punctat deputatul Bejinariu, care [i-a manifestat `ntr-o scurt\ discu]ie telefonic\ ata[amentul fa]\ de electoratul sucevean
Deputatul PSD Eugen Bejinariu este favoritul conducerii centrale a partidului pentru a candida la func]ia de pre[edinte al PSD Bucure[ti, alegerile urmând s\ aib\ loc la toamn\, au declarat, pentru Mediafax, surse de la vârful partidului.
Fostul secretar general al Guvernului PSD are sus]inerea lui Victor Ponta [i a lui Adrian N\stase pentru a candida la func]ia de pre[edinte al PSD Bucure[ti.
Potrivit surselor citate, prima variant\ a celor doi lideri ai PSD a fost senatorul Dan {ova, la care s-a renun]at dup\ ce ANAF l-a acuzat de nereguli în derularea unor contracte de consultan]\ juridic\ la complexurile energetice Rovinari [i Turceni.
PSD Bucure[ti este coordonat\ acum de un Birou interimar, condus de Victor Ponta, Adrian N\stase [i Ion Iliescu, dup\ ce structura de conducere cu Marian Vanghelie pre[edinte a fost dizolvat\ de Comitetul Executiv.
Sursele men]ionate au mai ar\tat c\ la o [edin]\ de coordonare la care au participat, pe lâng\ cei trei lideri centrali, [i pre[edin]ii organiza]iilor PSD de sectoare, precum [i o serie de secretari ai PSD Bucure[ti, Victor Ponta a acceptat organizarea de alegeri municipale la toamn\, cel mai probabil în luna septembrie.
În aceea[i [edin]\, au mai ar\tat sursele citate, Ponta [i N\stase au propus schimbarea lui Bogdan Georgescu din func]ia de pre[edinte executiv al PSD Bucure[ti, f\r\ a ob]ine voturile necesare.
Pân\ atunci, organiza]iile de sector trebuie s\ ]in\ consilii pentru reorganizare, în dou\ cazuri acest lucru f\cându-se deja.
Alegerile ar urma s\ fie organizate într-o Conferin]\ municipal\ extraordinar\, care va trebui convocat\ de Consiliul Municipal PSD Bucure[ti. Potrivit surselor citate, miza organiz\rii consiliilor de sector este schimbarea unor lideri locali apropia]i ai lui Vanghelie [i modificarea delega]ilor pentru Conferin]a extraordinar\. Eugen Bejinariu a fost secretar general al Guvernului PSD condus de Adrian N\stase [i premier interimar, în decembrie 2004.
Contactat decotidianul nostru, Eugen Bejinariu, care a fost ales deputat `ntr-un colegiu electoral din jude], `n zona Siret, de unde `[i are ob=r[iile, a declarat c\ nu a avut nicio discu]ie oficial\ pe aceast\ tem\. “Se primesc [i sarcini la partid, `n partid este ca [i `n armat\, dar v\ spun c\ m\ simt ata[at de electoratul sucevean pe care `l cunosc foarte bine [i a c\rui interese le reprezint `n Parlament.
El nu a negat informa]ia c\ va candida la pre[edin]ia PSD Bucure[ti. “Deocamdat\, s\ se organizeze conferin]ele pe sectoare [i s\ se ajung\ la alegeri, [i vedem atunci cum stau lucrurile”, a declarat Bejinariu. (N.R.)

Vezi si

Pacient de 27 de ani, tratat de tromboză venoasă profundă printr-o intervenție în premieră la Spitalul Județean

Echipa medicală a fost alcătuită din medicii suceveni Mihai Crețeanu, Alexandra Husar și Cătălin Lulciuc. …