Friday , March 1 2024

Deputatul Sanda Maria Ardeleanu cere ministrului de Interne desfiintarea magazinelor de vise si reînfiintarea Agentiei Antidrog

Deputatul Sanda Maria Ardeleanu
Deputatul PDL de Suceava Sanda Maria Ardeleanu a transmis ieri un comunicat de pres\ `n care declar\ c\ va cere ministrului Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[, reînfiin]area Agen]iei Antidrog [i elaborarea unui act normativ de interzicere a magazinelor de vise.
Parlamentarul sucevean a spus c\ va adresa ministrului Traian Iga[ o interpelare pe aceast\ tem\ subliniind c\ fenomenul consumului de produse etnobotanice a luat amploare în ultima perioad\, ducând la întâmpl\ri dramatice.
“În fiecare zi apar noi [i noi cazuri de copii [i tineri afla]i în situa]ii limit\ ca urmare a acestui nou flagel în societatea româneasc\: producerea, comercializarea [i consumul de droguri”, sus]ine deputatul PDL.
Ea a ad\ugat c\ to]i românii a[teapt\ rezolvarea imediat\ a acestei grave probleme, iar parlamentarii nu pot r\mâne impasibili în fa]a strig\tului lor disperat.
Ardeleanu consider\ c\ se impun de urgen]\ m\suri adecvate [i eficiente în domeniul prevenirii [i combaterii acestui fenomen care implic\ din ce în ce mai multe costuri umane.
Ea îi solicit\ ministrului Administra]iei [i Internelor reînfiin]area de urgen]\ a Agen]iei Na]ionale Antidrog, reactivarea structurilor teritoriale, respectiv a centrelor jude]ene de prevenire, evaluare [i consiliere antidrog menite s\ pun\ în oper\ strategiile na]ionale [i jude]ene antidrog.
De asemenea, se impune, în regim de urgen]\, elaborarea unui act normativ care s\ prevad\ interzicerea func]ion\rii “magazinelor de vise” pe teritoriul României, consider\ deputatul PDL.

Vezi si

Gheorghe Flutur a semnat vineri certificatul de urbanism pentru rețelele de gaze naturale în comunele Marginea și Horodnic de Sus

Este vorba de o investiție de aproximativ 15 milioane de euro, de care vor beneficia …