Wednesday , November 30 2022

Deputatul Sanda Ardeleanu prefera un premier politic in locul unui tehnocrat

N parlamentarul democrat liberal sucevean este de p\rere c\ trebuie s\ se ]in\ cont de uzan]a occcidental\ conform c\reia premierul este pre[edinte al partidului de guvern\m=nt

Deputatul democrat liberal de Suceava, Sanda Maria Ardeleanu, se declar\ sus]intoarea ideii c\ un premier care s\ fie membru marcant al unui partid politic este o solu]ie preferabil\, cel pu]in la ora actual\, dec=t varianta recent vehiculat\ cu privire la numirea unui premier independent sau tehnocrat. „Opinia mea strict personal\ este aceea c\ ar fi necesar un premier politic. Desigur c\ pot fi argum ente pro [i contra [i, dincolo de opinia mea, voi sus]ine ceea ce este mai bine pentru Rom=nia”, a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\, deputatul democrat liberal Sanda Maria Ardeleanu. Ea a ad\ugat c\, `n condi]iile `n care se va opta `n continuare pe varianta unui „premier politic”, atunci este de preferat ca s\ se aib\ `n vedere [i uzan]a democra]iilor occidentale conform c\reia premierul este [i pre[edintele partidului de guvern\m=nt sau a principalului partid din coali]ia aflat\ la guvernare.
Men]ion\m c\, ieri, `n aceea[i conferin]\ de pre\, deputatul democrat liberal Eugen Constantin Uricec a spus c\, din punctul s\u de vedere, formula actual\ de guvernare „este foarte bun\ pentru moment”, dup\ care a explicat c\ se refer\ la men]inerea pentru acest an a Guvernului [i a ar\tat c\ se refer\ `n primul r=nd la premierul Emil Boc, nu neap\rat la to]i mini[trii. Totodat\, Eugen Uricec a spus c\ unul din motivele pentru care ar trebui men]inut momentan Guvernul este asumarea r\spunderii cu privire la noul Cod al Muncii, lucru care va avea loc `n cursul zilei de mar]i [i va fi urmat, probabil, de o mo]iune de cenzur\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …