Monday , February 6 2023

Deputatul Pro România Emanuel-Iuliu Havrici, inițiator al unor importante modificări legislative în domeniul forestier

Pro România Suceava anunță că odată cu adoptarea de către Parlamentul României a modificărilor la Legea Statutului Personalului Silvic se completează proiectul general de reformare legislativă din domeniul forestier. Inițiatorul acestor modificări legislative este deputatul Pro România, Emanuel-Iuliu Havrici, a cărui preo­­- cu­pare principală în calitate de parlamentar din anul 2016 este activitatea din sectorul silvic.

Sintetic, modificările esen­țiale aduse actelor normative amintite privesc aspectele deta­liate mai jos.

1. CODUL SILVIC, modificat în anul 2018, pre­vede ca e­le­ment de noutate esențială obligația valorificării integrale a lemnului de foc provenit din produse de igienă, secundare si accidentale către populație, prin cumpărare de la drum auto, în scopul asigurării accesului legal și facil la această resursă. Această măsură de direcționare a 20-30% din masa lemnoasă față de cantitatea maximă de 10% din reglementarea anterioară, a avut ca impact triplarea cantității de lemn de foc vândut către populație, impact cu atât mai semnificativ dacă avem în vedere că actualmente un procent de 45% din gospodăriile din România utilizează lemnul ca material de încălzire. Conform datelor disponibile ale Romsilva, pentru luna noiembrie cantitatea totală de lemn de foc vândut direct populației este de 1.370.647 mc, Direcția Silvică Suceava valorificând pentru primele 10 luni ale anului 2019 203.021 mc, față de aproximativ 70.000 mc în anul 2017. Pentru lunile noiembrie – decembrie 2018, la nivelul Județului Suceava există un disponibil de 30.000 mc lemn de foc, în principal esențe rășinoase, din care 15.000 mc sunt rămași spre alocare în luna decembrie.

2.  LEGEA PRIVIND STABILIREA ŞI SANCȚIO­NAREA CONTRAVENȚIILOR SILVICE completată prin Legea nr. 146/2019 de aprobare a OUG nr. 51/2016

Principalele modificări aduse acestui act normativ deosebit de important vizează lărgirea cadrului faptelor sancționate ca și contravenții, prin incriminarea de noi fapte, majorarea cuantumului amenzilor și stabilirea de sancțiuni destinate protejării fondului forestier, față de orientarea anterioară spre sancționarea personalului silvic.

3.  LEGEA STATUTULUI PERSONA­LU­LUI SILVIC, actualmente în faza de promulgare de către Președintele României, fiind pentru prima dată când reglementarea acestui domeniu se face prin act normativ cu valoare de lege, față de ordonanțe de urgență sau ordonanțe de Guvern.

  • • Reducerea vârstei standard de pensionare cu 1 an pentru fiecare 5 ani în care persoana vizată și-a exercitat profesia în locurile de muncă prevăzute precum și majorarea punctajelor lunare de pensie;
  • • Acordarea unei gratificații la împlinirea vârstei standard de pensionare, suportate de angajator, în valoare de 5 salarii brute pe ultima lună de activitate, respectiv de 10 salarii brute pe ultima lună de activitate pentru personalul silvic care și-a pierdut total sau partial capacitatea de muncă în urma unui accident de muncă;
  • • Aplicarea acestor beneficii și personalului didactic din domeniul forestier, gărzilor forestiere și personalului Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice;
  • • Majorarea salariului pentru funcția de bază pădurar de 1,5 ori față de salariul minim brut pe țară garantat în plată;
  • • Dotarea personalului silvic cu atribuții de pază a fondului forestier național, a fondului cinegetic național, a fondului piscicol și a ariilor naturale protejate cu arme letale în vederea asigurării unei protecții eficiente.

4. LEGEA PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECȚIE nr. 289/2009. În anul 2017, a fost propus ca amendament legislativ aprobat, introducerea unei proceduri speciale de expropriere pentru utilitate publică în vederea realizării de perdele forestiere de protecție, având în vedere importanța esențială a acestor amenajări, în special pentru căile de acces.  Legea a fost modificată din nou in anul 2019 prin abrogarea in totalitate a acestor articole vizând procedura specifică de expropriere, menținută de actul normativ doar ca posibilitate la nivel generic. La data de 24.07.2019 a fost aprobată de Romsilva realizarea a 28 de porțiuni de perdele forestiere de protecție în județele Ialomița, Constanța și Călărași, pe traseul autostrăzilor A2 și A4, a căror realizare rămâne desigur incertă și dependentă de alocarea de fonduri.

Emanuel-Iuliu Havrici este deputat Pro România, membru al Comisiei de agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și în calitate de parlamentar din anul 2016, a înregistrat un număr de 65 de inițiative legislative, în special în domeniul silvic și arii conexe, respectiv agricultură, vânătoare, acvacultură, pescuit, domeniu montan, apicultură, creștere ovine, se arată într-un comunicat de presă transmis redacției. (O.S.)

 

Vezi si

Peste 500 de șoferi testați în weekend cu aparatele etilotest și drugtest de polițiștii suceveni

Și în weekend-ul recent încheiat, zilnic, peste 100 de polițiști au acționat pe drumurile publice, …