Demersuri ale Prefecturii pentru alocarea, de la Guvern, a fondurilor pentru localitățile afectate de inundații

reportersite
02 iulie 2020, 6:30

Precipitațiile abundente înregistrate în luna iunie au condus la depășiri ale cotelor de apărare pe unele râuri, producerea viiturilor și scurgeri de pe versanți, care au afectat, 69 de unități administrativ teritoriale (cu un număr de 163 de sate componente și un obiectiv CFR și anume gara din satul Nisipitu, comuna Ulma), producând pagube la infrastructura rutieră, la lucrările de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor precum și în gospodăriile populației.

Inundatii, Suceava, Obiectiv

Datele rezultă din Raportul de sinteză privind apărarea împotriva ­i­nundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale din județul Suceava, aprobat în ședința extraordinară a CJSU Suceava, va fi parte componentă a documentației ce va sta la baza promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern în vederea alocării unor sume din Fondul de Intervenție al Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2020, către ministerele competente în finanțarea unor acțiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamități naturale și sprijinirii persoanelor ­fi­zice sinistrate.

„Facem precizarea că aceste acțiuni de evaluare fizică și valorică a efectelor fenomenelor meteo – hidrologice periculoase vor continua și în zilele următoare pe măsură ce se vor primi Rapoarte operative de la unitățile administrativ teritoriale afectate de aceste fenomene”, a precizat prefectul Alexandru Moldovan.

Conform unui alt comunicat al Prefecturii Suceava care face trimitere la rapoartele operative privind producerea de pagube la infrastructura rutieră, poduri, podețe afectate etc. primite, până la această dată, de la 70 de unități administrativ teritoriale, ­i­nundațiile au afectat atât gospodării private cât și obiective publice, circulația fiind blocată temporar, datorită alunecărilor de pământ și pietre atât pe drumurile județene cât și pe cele naționale.

Pe ordinea de zi a ședinței a fost analiza și supunerea spre aprobare a Menționăm că Raportul de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale din județul Suceava întocmit în urma acțiunilor de evaluare fizică și valorică a efectelor fenomenelor meteo- hidrologice ­pe­riculoase a fost prezentat și supus spre aprobare Miercuri, 1 iulie, ora 13:00, sub conducerea prefectului județului Suceava, Alexandru Moldovan, a avut loc – în sala „Ştefan cel Mare” a ­Pala­tului Administrativ – ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. (D.P.)