Sunday , April 21 2024

Defilare si coroane de Ziua Nationala a Romaniei

Ziua  Na]ional\ a Rom=niei fost s\rb\torit\  la Suceava printr-un ceremonial militar [i religios. La manifestarea organizat\ de Garnizoana Suceava `n centrul municipiului au participat  pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur, prefectul Sorin Popescu, primarul Ion Lungu, alte  oficialit\]i jude]ene [i locale, reprezentan]i ai instituţiilor publice, ai partidelor politice [i ai unit\]ii militare. Pe un frig de -7 grade Celsius, suceveni nu s-au `nghesuit s\ ias\ s\ asiste la festivit\]I, a[a c\ num\rul celor prezen]i a fost de c=teva zeci.
În discursurile ]inute cu aceast\ ocazie, prefectul de Suceava, Sorin Popescu, a evocat importan]a zilei de 1 Decembrie în istoria României, în timp ce pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a f\cut apel la unitate, în]elepciune, toleran]\, demnitate, patriotism [i mândrie na]ional\. {eful administra]iei jude]ene a vorbit, totodat\, de modernizarea statului [i a subliniat c\ este necesar ca românii s\ fie mai uni]i. “Ziua Naţională a României ne obligă să fim mai uniţi dec=t suntem. Din păcate, o Românie europeană dar nu foarte unită este România zilelor noastre. Fac un apel la unitatea românilor, un apel la patriotism [i mândrie na]ional\. E un moment în care să ne gîndim la patriotismul acesta care ar trebui să ne caracterizeze Am uitat aceste valori [i trebuie s\ facem mai mult pentru a fi patrio]i”, a spus pre[edintele CJ Suceava. El a spus c\ în aceast\ perioad\ apelul la patriotism este mai important ca niciodat\ [i crede c\ românii trebuie s\ simt\ române[te, s\ se poarte române[te, s\ m\nânce române[te sau s\ se distreze române[te. {eful administra]iei jude]ene  a spus c\, actualmente, ]ara traverseaz\ o perioad\ grea, iar actuala guvernare are obliga]ia de a moderniza statul român, pentru a aduce în primul r=nd bun\starea oamenilor.
Reprezentan]ii institu]iilor publice, partidelor politice, asocia]iilor , [colilor prezente  au depus coroane [i jerbe de flori la statuia “Bucovina înaripat\”, iar militarii de la Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi, Inspectoratului Jude]ean de Pompieri, Colegiului Militar C=mpulung Moldovenesc , {colii de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni [i fanfara ora[ului  au încheiat aceast\ manifestare cu o defilare. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Autoutilitară încărcată cu lemn fără acte, descoperită ca fiind sub sechestru cu ajutorul aplicației ”E-dac”

Folosind  aplicația E-Dac, polițiștii suceveni au reușit sâmbătă dimineață identificarea și imobilizarea un autoturism ce …