Tuesday , May 30 2023

Deficitul comercial la nivelul judetului Suceava se adânceste

N totu[i, potrivit unei inform\ri a Direc]iei Jude]ene de Statistic\, gradul de acoperire al importurilor cu exporturi în jude]ul Suceava în luna mai 2010 s-a situat la un nivel superior celui na]ional, care a fost de 75,5% n cel mai mare excedent comercial al jude]ului Suceava s-a înregistrat în privin]a produselor de lemn
În luna mai 2010 din jude]ul Suceava s-au exportat m\rfuri în valoare de 19,3 milioane de euro în timp ce importurile au fost de 21,6 milioane de euro. Astfel, conform calculelor Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, s-a înregistrat la nivelul jude]ului nostru un deficit comercial de 2,3 milioane euro. Acest deficit comerciale este, potrivit sursei citate, în cre[tere comparativ cu deficitele de 1,6 milioane de euro din luna aprilie 2010 [i respectiv 2,2 milioane de euro din luna mai 2009. Asta în vreme ce la nivelul ]\rii deficitul comercial înregistrat în luna mai a fost de 973 milioane de euro, în cre[tere fa]\ de luna aprilie 2010 cu 107,5 milioane de euro [i cu 190,4 milioane de euro fa]\ de luna mai 2009.
În luna mai, gradul de acoperire al importurilor cu exporturi a fost de 89,4%, mai mic cu 2,9% fa]\ de cel înregistrat în luna aprilie 2010 [i mai mare cu 2,0% fa]\ de luna mai 2009. De asemenea, gradul de acoperire al importurilor cu exporturi în jude]ul Suceava în luna mai 2010, s-a situat la un nivel superior celui na]ional care a fost de  75,5%.
Conform unei analize pe sec]iuni a Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, se constat\ c\ în luna mai 2010 excedent comercial s-a înregistrat la sec]iunile: produse din lemn, exclusiv mobilier [i anume 7,3 milioane euro; materiale textile [i articole din acestea – un milion de euro; m\rfuri [i produse diverse – 800.000 de euro; înc\l]\minte, p\l\rii, umbrele [i articole similare – 400.000 de euro. Deficit comercial s-a înregistrat sec]iunile: materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea – 3,7 milioane de euro; metale comune [i articole din acestea – 2,4 milioane de euro; ma[ini [i aparate, precum [i echipamente electrice al\turi de aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile – 1,4 milioane euro; past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea – 900.000 de euro; produse chimice – 800.000 de euro; animale vii [i produse animale – 600.000 de euro; articole din piatr\, ipsos, ciment, ceramic\, sticl\ [i din materiale similare – jum\tate de milion de euro; produse vegetale – 400.000 de euro; produse minerale – 400.000 de euro; piei crude, piei t\b\cite, bl\nuri [i produse din acestea – 200.000 de euro; produse alimentare, b\uturi [i tutun – 200.000 de euro; gr\simi [i uleiuri animale sau vegetale – 100.000 de euro;  instrumente [i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale [i similare, ceasuri, instrumente muzicale, p\r]i [i accesorii ale acestora  – 100.000 de euro.
“În perioada ianuarie – mai 2010 s-a înregistrat excedent comercial la sec]iunile: produse din lemn, exclusiv mobilier (33,9 milioane euro), m\rfuri [i produse diverse (4,6 milioane euro), înc\l]\minte, p\l\rii, umbrele [i articole similare (2,9 milioane euro), materiale textile [i articole din acestea (0,2 milioane euro) deficit comercial înregistrând sec]iunile: materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea (13,6 milioane euro), ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile (7,1 milioane euro), produse chimice (5,5 milioane euro), metale comune [i articole din acestea (3,9 milioane euro), past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea (3,8 milioane euro), animale vii [i produse animale (2,9 milioane euro), produse minerale (2,3 milioane euro), mijloace [i materiale de transport (2,3 milioane euro), piei t\b\cite, bl\nuri [i produse din acestea (1,9 milioane euro), produse vegetale (1,3 milioane euro), produse alimentare, b\uturi [i tutun (0,8 milioane euro), articole din piatr\, ipsos, ciment, ceramic\, sticl\ [i din materiale similare (0,7 milioane euro), instrumente [i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale [i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p\r]i [i accesorii ale acestora (0,5 milioane euro), gr\simi [i uleiuri animale sau vegetale (0,3 milioane euro), bunuri necuprinse în alte sec]iuni din Nomenclatorul Combinat (0,2 milioane euro)”, se precizeaz\ într-o informare a Direc]iei Jude]ene de Statistic\. În perioada ianuarie – mai 2010, conform aceleia[i surse, din jude]ul Suceava s-au exportat m\rfuri în valoare de 90.287.000 de euro. În aceea[i perioad\ volumul importurilor a fost de 95.632.000 de euro, înregistrându-se astfel  un deficit comercial de 5.345.000 de euro. (Dan PRICOPE)

Vezi si

George Becali, printre sutele de creștini care și-au luat rămas bun de la protoschimonahul Iacob Bârsan

Sute de oameni au luat parte marți la slujba înmormântării protoschimonahului Iacob Bârsan, de la …