Saturday , June 22 2024

Deficitul comercial la nivelul judetului Suceava se adânceste

N totu[i, potrivit unei inform\ri a Direc]iei Jude]ene de Statistic\, gradul de acoperire al importurilor cu exporturi în jude]ul Suceava în luna mai 2010 s-a situat la un nivel superior celui na]ional, care a fost de 75,5% n cel mai mare excedent comercial al jude]ului Suceava s-a înregistrat în privin]a produselor de lemn
În luna mai 2010 din jude]ul Suceava s-au exportat m\rfuri în valoare de 19,3 milioane de euro în timp ce importurile au fost de 21,6 milioane de euro. Astfel, conform calculelor Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, s-a înregistrat la nivelul jude]ului nostru un deficit comercial de 2,3 milioane euro. Acest deficit comerciale este, potrivit sursei citate, în cre[tere comparativ cu deficitele de 1,6 milioane de euro din luna aprilie 2010 [i respectiv 2,2 milioane de euro din luna mai 2009. Asta în vreme ce la nivelul ]\rii deficitul comercial înregistrat în luna mai a fost de 973 milioane de euro, în cre[tere fa]\ de luna aprilie 2010 cu 107,5 milioane de euro [i cu 190,4 milioane de euro fa]\ de luna mai 2009.
În luna mai, gradul de acoperire al importurilor cu exporturi a fost de 89,4%, mai mic cu 2,9% fa]\ de cel înregistrat în luna aprilie 2010 [i mai mare cu 2,0% fa]\ de luna mai 2009. De asemenea, gradul de acoperire al importurilor cu exporturi în jude]ul Suceava în luna mai 2010, s-a situat la un nivel superior celui na]ional care a fost de  75,5%.
Conform unei analize pe sec]iuni a Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, se constat\ c\ în luna mai 2010 excedent comercial s-a înregistrat la sec]iunile: produse din lemn, exclusiv mobilier [i anume 7,3 milioane euro; materiale textile [i articole din acestea – un milion de euro; m\rfuri [i produse diverse – 800.000 de euro; înc\l]\minte, p\l\rii, umbrele [i articole similare – 400.000 de euro. Deficit comercial s-a înregistrat sec]iunile: materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea – 3,7 milioane de euro; metale comune [i articole din acestea – 2,4 milioane de euro; ma[ini [i aparate, precum [i echipamente electrice al\turi de aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile – 1,4 milioane euro; past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea – 900.000 de euro; produse chimice – 800.000 de euro; animale vii [i produse animale – 600.000 de euro; articole din piatr\, ipsos, ciment, ceramic\, sticl\ [i din materiale similare – jum\tate de milion de euro; produse vegetale – 400.000 de euro; produse minerale – 400.000 de euro; piei crude, piei t\b\cite, bl\nuri [i produse din acestea – 200.000 de euro; produse alimentare, b\uturi [i tutun – 200.000 de euro; gr\simi [i uleiuri animale sau vegetale – 100.000 de euro;  instrumente [i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale [i similare, ceasuri, instrumente muzicale, p\r]i [i accesorii ale acestora  – 100.000 de euro.
“În perioada ianuarie – mai 2010 s-a înregistrat excedent comercial la sec]iunile: produse din lemn, exclusiv mobilier (33,9 milioane euro), m\rfuri [i produse diverse (4,6 milioane euro), înc\l]\minte, p\l\rii, umbrele [i articole similare (2,9 milioane euro), materiale textile [i articole din acestea (0,2 milioane euro) deficit comercial înregistrând sec]iunile: materiale plastice, cauciuc [i articole din acestea (13,6 milioane euro), ma[ini [i aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul [i imaginile (7,1 milioane euro), produse chimice (5,5 milioane euro), metale comune [i articole din acestea (3,9 milioane euro), past\ de lemn, hârtie, carton [i articole din acestea (3,8 milioane euro), animale vii [i produse animale (2,9 milioane euro), produse minerale (2,3 milioane euro), mijloace [i materiale de transport (2,3 milioane euro), piei t\b\cite, bl\nuri [i produse din acestea (1,9 milioane euro), produse vegetale (1,3 milioane euro), produse alimentare, b\uturi [i tutun (0,8 milioane euro), articole din piatr\, ipsos, ciment, ceramic\, sticl\ [i din materiale similare (0,7 milioane euro), instrumente [i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale [i similare; ceasuri; instrumente muzicale; p\r]i [i accesorii ale acestora (0,5 milioane euro), gr\simi [i uleiuri animale sau vegetale (0,3 milioane euro), bunuri necuprinse în alte sec]iuni din Nomenclatorul Combinat (0,2 milioane euro)”, se precizeaz\ într-o informare a Direc]iei Jude]ene de Statistic\. În perioada ianuarie – mai 2010, conform aceleia[i surse, din jude]ul Suceava s-au exportat m\rfuri în valoare de 90.287.000 de euro. În aceea[i perioad\ volumul importurilor a fost de 95.632.000 de euro, înregistrându-se astfel  un deficit comercial de 5.345.000 de euro. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gala Olimpicilor Ștefaniști 2024, la final de an școlar (FOTO)

Titlul de ELEVUL ȘTEFANIST AL ANULUI 2024, însoțit de distincția supremă a instituției,  DIPLOMA și …