Thursday , February 2 2023

Deficit de 300 de dascali la Universitatea “Stefan cel Mare”

Universitatea, are la momentul actual, un deficit de 300 de profesori universitari `n toate domeniile institu]iei
Rectorul USV, Adrian Graur a clasificat deficitul de personal didactic cu care se confront\ institu]ia ca fiind una din cele mai spinoase probleme ale universit\]ii la momentul prezent, resursa uman\ fiind cea care poate asigura calitatea [i valoarea actului didactic.
Toate domeniile universit\]ii sucevene au de suferit de pe urma acestui deficit, 300 fiind num\rul de posturi care ar trebui acoperite.
„Avem probleme at=t cu retribu]ia, c=t [i cu recrutarea resursei umane. ~n condi]iile în care absolven]i din domeniul electronic\ sau calculatoare, pleac\ la o firm\ multina]ional\ sau privat\ [i primesc retribu]ii înc\ din prima lun\ de serviciu, de 600-700 de euro, este dificil s\ îi aduci `n universitate, pe cei mai competen]i, pe un salariu de aproximativ 200 de euro. Poate doar `n cazuri foarte rare, c\nd ne referim la absolven]i `ntr-adev\r pasiona]i de cercetare `ns\, `n general, banii determin\ op]iunea acestora. Astfel, nu putem aduce `n mediul universitar sucevean oameni de cea mai bun\ calitate” a declarat prof. univ. dr. Adrian Graur, rectorul USV.
Totodat\, `n ultimii trei ani, institu]ia de `nv\]\m=nt superior nu a putut recruta cadre didactice, din cauza desf\[ur\rii campaniei.
Instabilitatea mediului financiar este, de asemenea determinant\ pentru procesul de recrutare, exist=nd un risc ridicat de a se `ntrerupe o finan]are oferit\ pentru domeniile pe care s-ar face angaj\ri, lucru care ar duce la crearea unor situa]ii greu de rezolvat.
„Oamenilor pe care dorim s\-i atragem `n universitate trebuie s\ le asigur\m perspective clare de viitor, nu incertitudini. Este un proces relativ lent”, a completat Adrian Graur. (Adelina TALPALARIU

Vezi si

Circulație în condiții de iarnă, fără probleme deosebite, pe drumurile naționale din zona de munte a județului

Prefectura Suceava a informat joi dimineață că pe căile de circulație rutiere administrate de Secția …