Tuesday , December 5 2023

Deficit comercial de peste 10 milioane de euro pentru judetul Suceava, de la inceputul anului

N chiar dac\ `n primele [apte luni ale anului volumul exporturilor a crescut cu aproape 30% fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut, deficitul comercial se p\streaz\, importurile cresc=nd, la r=ndul lor n din toate jude]ele regiunii Nord EST, doar Vasluiul export\ mai pu]in dec=t noi

Deficitul comercial la nivelul jude]ului Suceava este `n continuare important, chiar dac\ `n `n cursul acestui an [i mai ales `n a doua jum\tate, volumul exporturilor a crescut.
Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ a finalizat o situa]ie privind activitatea de comer] exterior a firmelor din jude]ul Suceava pe primele  [apte  luni din anul 2010. Conform statisticii,  exporturile din jude]ul Suceava au însumat `n primele [apte luni 130,9 milioane de  euro. Comparativ cu aceea[i perioad\ din anul 2009, volumul exportului de m\rfuri a crescut cu 29,5%. De re]inut `nc\ c\ `n  aceea[i perioad\ volumul importurilor a fost de 141,9 milioane de euro, înregistrându-se astfel  un deficit comercial `n valoare de 10,98 milioane de euro.
În primele [apte luni din anul 2010, în cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava s-a pozi]ionat pe locul 5 din punct de vedere al volumului exporturilor de m\rfuri efectuat, de]inând 14,7% din total exporturi la nivel de regiune. Suceava este devansat de jude]ele  Ia[i – care a exportat 21,6% din total volum exporturi la nivel de regiune, Neam] – 19,6%, Bac\u  -19,4%), Boto[ani – 15,2%, un volum mai mic al exporturilor `nregistr=ndu-se doar  în jude]ul Vaslui – 9,5% din total volum exporturi la nivel de regiune Nord-Est.
C=t prive[te importurile, `n primele [apte luni din anul 2010, acestea,  `nsum=nd  141,9 milioane de  euro,  au `nregistrat o cre[tere cu 17,4% fa]\ de volumul importului înregistrat în perioada corespunz\toare din anul 2009.
În primele [apte luni din anul 2010 în cadrul regiunii Nord-Est, jude]ul Suceava s-a aflat pe locul 4 din punct de vedere a volumului importurilor de m\rfuri, de]inând 15,3% din total importuri la nivel de regiune. Suceava este devansat [i aici de jude]ele  Ia[i  –  27,8% din total volum importuri la nivel de regiune Nord-Est, Bac\u – 21,6%) [i Neam] – 18,2%, un volum al importurilor mai mic înregistrându-se în jude]ele Boto[ani  – cu 10,9% din total volum importuri la nivel de regiune [i Vaslui  – 6,1% din total importuri. (N.R.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat din Dornești a sunat la 112 și a cerut ajutorul poliției pentru că-l zgâria nevasta geloasă

Duminică seara, M. D., de 38 ani, din Dornești, a sunat la 112 și s-a …