Sunday , December 4 2022

Decizie finala – 139 de suceveni vor fi concediati `n aceasta vara din structurile MAI

Cei mai mul]i vor pleca de la Jandarmi  – 41, de la ISU vor fi concedia]i 40 de lucr\tori, 34 vor pleca din poli]ie [i patru de la Serviciul de ~nmatricul\ri auto n teoretic, numele celor ce vor fi da]i afar\ sse va stabili `n urma unor teste profesionale n neoficial, cam `n toate structurile se [tie cine va r\m=ne [i cine va pleca n la celelalte structuri deconcentrate din jude] `nc\ nu s-a stabilit exact num\rul celor ce vor fi da]i afar\ n neoficial, [i aici se cam [tiu oamenii care vor trebui s\ plece
Structurile din subordinea Ministerului Administra]iei [i Internelor din cadrul jude]ului Suceava au stabilit fiecare num\rul de persoane care vor fi date afar\ `n aceast\ var\, sau, conform formul\rii oficiale venite din partea ministerului condus de Traian Iga[, “nu se vor reg\si `n noul stat de func]ii”.
Astfel, la nivelul jude]ului Suceava, la Serviciul de ~nmatricul\ri Auto nu se vor mai “reg\si” `n noul stat de func]ii un num\r de 4 angaja]i, din totalul de 23. De la Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi vor trebui s\ plece un num\r de 41 de lucr\tori, din totalul de 521. O rat\ a concedierilor de aproximativ 8%. Este drept c\ `n ultima perioad\ mul]i angaja]i tineri ai acestei structuri  altc=ndva militate [i devenite `n ultima vreme un serviciu deconcentrat ca oricare altele, cu salarii pe m\sur\, au ales s\ plece din sistem `nainte de a veni peste ei t\v\lugul concedierilor.
La Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Suceava, situa]ia este mai bun\, din punctul de vedere al angaja]ilor care mai vor s\ lucreze `n sistem. Din cei 1284 de angaja]i, vor trebui s\ plece doar 34, 1250 av=nd [ansa s\ r\m=n\ pe moment `n sistem. Rata concedierilor din aceast\ var\ `n Poli]ia sucevean\ va fi de 2,6%.
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ se confrunt\ `ns\ cu o situa]ie mai delicat\. Din cei 870 de pompieri, 40 vor trebui s\ predea subofi]erului de companie prezanta [i s\ plece `n civilie. {i aici, ca [i `n celelalte structuri foste militare, a fost vizibil\ `nc\ de la `nceputul acestui an o tendin]\ din partea lucr\torilor mai tineri de a abandona uniforma [i a c\uta locuri de munc\ mai bine pl\tite. Cei mai mul]i, fie ei jandarmi, poli]i[ti sau pompieri, au plecat la munc\ `n str\inat\tate imediat ce au identificat o oportunitate `n acest sens. ~n unit\]i au r\mas doar cadrele ata[ate sistemului sau, mai probabil, cei care nu au g\sit o alt\ variant\ de a-[i `ntre]ine familia. Atmosfera `n r=ndul func]ionarilor MAI din structurile care alt\dat\ erau militare a devenit [i mai sumbr\ la `nceputul lunii iunie, c=nd au fost anun]a]i c\ nu sunt bani pentru norma de hran\ – 500 de lei de c\ciul\, unul dintre ultimele favoruri pe care angaja]ii din aceste structuri le mai mo[teneau de pe vremea c=nd erau militari. Peste aceast\ decizie s-a suprapus [i vestea c\ o bun\ parte dintre ei va trebui s\ plece acas\, definitiv.
Prefectul jude]ului Suceava, Sorin Arcadie Popescu, a dat asigur\ri ieri c\ “ plecarea acestora nu va influen]a buna func]ionare a institu]iilor, procentul celor ce vor fi concedia]i fiind foarte mic”. Asupra metodologiei de dat afar\, prevederile cuprinse `n actul normativ asumat de Ministerul Administra]iei [i Internelor arat\ c\ se va face o testare a `ntregului personal `n urma c\reia se va stabili identitatea persoanelor care vor trebui s\ plece.
Pentru niciun angajat al structurilor deconcetrante din jude]ul Suceava, aceast\ var\ nu va fi una comod\. Dac\ la MAI lucrurile s-au clarificat, la unit\]ile din teritoriu apar]in=nd celorlalte ministere, s\bii ale lui Damocles at=rn\ deasupra mai tuturor angaja]ilor. La Direc]ia General\ de Finan]e, unde c=teva zeci de persoane urmeaz\ a fi date afar\, [i la Garda Financiar\, DSP, DSVSA, APM, Garda de Mediu, ITRSV, Direc]ia Agricol\ [i `n celelate structuri deconcentrate din sumedenia `nfiin]at\ `n ultimii ani, temerile sunt mari. Unii au fost deja anun]a]i c\ vor trebui s\ plece, al]ii `nc\ nu. ~n mod oficial, to]i vor trebui s\ dea o testare iar cei mai pu]in preg\ti]i profesional, vor trebui s\ plece acas\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

O femeie de 33 de ani, ajunsă în stare gravă la spital, le-a spus medicilor că s-a înjunghiat din greșeală în burtă în timp ce se certa cu soțul

O femeie în vârstă de 33 de ani din municipiul Suceava a ajuns, sâmbătă după-amiază, …

No comments

  1. e destul de interpretabila formularea cu neinfluentarea activitatii. insemna ca pana acum astia care pleaca acum au stat degeaba, desi nu-i asa. sunt convins ca avrut sa zica altceva.. suna a replica militara,care ”lupta pana la unul” si tot nu influenteaza..
    felicitari ziarului pt stiri reale. cea similara din monitorul bate campii.