Thursday , April 18 2024

Dealerii de hasis si cannabis din Falticeni raman in continuare in arest

N judec\torii au considerat cererea de recurs a celor doi ca fiind nefondat\ n ace[tia ar trebui s\ r\m=n\ `n arest preventiv p=n\ la data de 17 decembrie 2010 n cei doi, `n v=rst\ de 22 ani, sunt cunoscu]i `n F\lticeni ca adev\ra]i dealeri, procur=nd droguri chiar [i pentru elevii de liceu n Ionu] Alexandru Albu, zis [i “Buton”, a declarat c\ ceea ce a v=ndut el este c=nep\ culeas\ de pe un c=mp, [i nu cannabis

Ieri, la Curtea de Apel Suceava s-a judecat recursul formulat de avoca]ii celor doi tineri acuza]i de s\v=r[irea infrac]iunilor de procurare, de]inere [i v=nzare de droguri de risc, magistra]ii resping=nd cererea de cercetare a inculpa]ilor `n stare de libertate pe motiv c\ este nefondat\.
Avocatul Bogdan Tufeanu, ap\r\torul lui Rudi Moldovanu, a explicat `n pledoaria sa, c\ clientul s\u se ocupa cu comercializarea de plante  etnobotanice, singurele v=nz\ri de cannabis au fost numai `n cazul agentului sub acoperire, care de fapt l-a [i influen]at `n aceast\ direc]ie, de asemenea sus]in=nd c\ `n dosar nu exist\ probe care s\ dovedeasc\ faptul c\ Moldovanu a v=ndut cannabis altor persoane.
~n cazul lui Ionu] Alexandru Albu, situa]ia prezentat\ de avocatul s\u a fost c\ acesta nici m\car nu v=nduse cannabis, ci c=nep\ culeas\ de pe un c=mp. Daniel Zoi]a, avocatul acestuia a f\cut cunoscut faptul c\ la perchezi]ia efectuat\ la domiciliul lui Albu, a fost descoperit\ cantitatea infim\ de 0,1 grame de fibre vegetale cu con]inut de THC, care nu impune re]inerea sa `n arest pe perioada desf\[ur\rii procesului. Procuroarea Doini]a T\nas\, a sus]inut mai mult [optit dec=t r\spicat, c\ exist\ suficiente probe introduse `n dosar, care s\ ateste faptul c\ cei doi desf\[urau activit\]i de v=nzare a drogurilor de risc [i c\ propunerea de arestare dat\ de Tribunalul Suceava pentru o perioad\ de 29 zile, este justificat\.
Amintim c\ Rudi Moldovanu, cunoscut `n municipiul F\lticeni ca fiind dealer de cannabis [i ha[i[, a fost prins `n flagrant `n ziua de 17 noiembrie a.c., la scurt timp dup\ ce a v=ndut unui agent sub acoperire cantitatea de 4,2 grame de ha[i[ [i 0,5 grame cannabis, `n schimbul sumei de 420 lei. Acesta a fost prins dup\ o perioad\ de circa trei luni si jum\tate de filaj, timp `n care a v=ndut `n [apte r=nduri unui poli]ist sub acoperire, diverse cantit\]i de cannabis [i ha[i[.
~n urma audierilor martorilor, anchetatorii au stabilit faptul c\ majoritatea clien]ilor lui Moldovanu sunt tineri [i `n special elevi de liceu. De asemenea, drogurile se pare c\ ajungeau prin diver[i intermediari sau cunoscu]i de-ai s\i `n internatele liceelor din F\lticeni. (Cezar P|UN)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …