Saturday , January 28 2023

De s=mbata, va fi furnizata caldura pe timp de noapte

Pe m\sur\ ce vremea se va r\ci, va fi furnizat\ c\ldur\ [i `n timpul zilei
~ncep=nd de s=mb\t\, 15 octombrie, locuin]ele din municipiul Suceava racordate la sistemul centralizat de termoficare vor fi `nc\lzite doar pe timp de noapte, `ntre orele 22.00 [i 06.00. Potrivit unui comunicat semnat de directorul general al SC Termica SA Suceava, Silviu Gem\nari, `n func]ie de evolu]ia temperaturilor exterioare din perioada urm\toare, se va trece la furnizarea c\ldurii [i pe timp de zi. Men]ion\m c\ prin realizarea contoriz\rii bran[amentelor de alimentare cu agent termic, locatarii au posibilitatea de a gestiona direct consumul aferent `nc\lzirii, locatarii put=nd opta `ntre a avea sau a nu avea c\ldur\ `n apartamente. Directorul general Silviu Gem\nari a precizat c\, `n cazul apari]iei unor defec]iuni, abona]ii vor trebui s\ contacteze personalul specializat din cadrul Dispeceratului Termoficare, la num\rul de telefon 0230/520924. (D.P.)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …