Tuesday , March 21 2023

De luni, strada Marasesti va fi din nou inchisa, pentru lucrari de reabilitare a covorului asfaltic

De doi ani de zile strada Marasesti e mai mult inchisa
N `n cazul `n care lucr\rile de revenire la starea ini]ial\ a asfaltului nu vor fi finalizate `n cele patru zile acordate, firma Pfeiffer va fi amendat\
Glasul autorit\]ilor locale a fost auzit de reprezentan]ii firmei Pfeiffer, care, `n urma lucr\rilor de modernizare la conductele de canalizare de pe strada M\r\[e[ti [i de pe strada Ana Ip\tescu, au l\sat ca dup\ furtun\ suprafa]a pe care au lucrat.
De[i a fost dat drumul traficului doar pentru dou\ zile pe strada M\r\[e[ti, dup\ ce aceasta a fost `nchis\ timp de aproape o lun\, [oferii mai aveau pu]in [i r\m=neau `n]epeni]i `n noroiul [i gropile neacoperite de pe aceast\ strad\.
~n cursul zilei de ieri, muncitorii au `nceput lucr\rile de reabilitare a por]iunilor pe care au fost f\cute lucr\ri de modernizare a conductelor de canalizare pe strada Ana Ip\tescu, urm=nd ca de luni s\ `nceap\ cur\]irea zonei [i asfaltarea str\zii M\r\[e[ti.
Viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat c\ strada M\r\[e[ti va fi `nchis\ `ncep=nd de luni pentru refacerea carosabilului, timp de patru zile, iar, dac\ p=n\ joi lucr\rile de reabilitare pe aceast\ strad\ nu vor fi finalizate, reprezentan]ii firmei Pfeiffer vor fi amenda]i. De asemenea, acesta a mai men]ionat c\ nu se poate l\sa strada `ntr-o astfel de situa]ie, mai ales c\ pe acolo s-a dat drumul [i la traseul nr. 4 al mijloacelor de transport public local `n comun.
Pe perioada celor patru zile, c=t sunt estimate a dura lucr\rile de refacere a carosabilului, traseul TPL 4 va fi redirec]ionat pe strada Universit\]ii, ca [i p=n\ acum.
Pe strada M\r\[e[ti au fost efectuate lucr\ri din proiectul ISPA de modernizare a conductelor de canalizare de c\tre firma Pfeiffer, iar dup\ finalizare ace[tia au uitat c\ mai au [i de str=ns gunoaiele din urma lor. (I.G.)

Vezi si

Trei liceeni din județul Suceava s-au calificat la etapa internațională a Olimpiadei de Literatură și Limbă Polonă, din Varșovia

În weekendul 16-18 martie a.c., Suceava a găzduit etapa națională a olimpiadei de limba polonă …