Saturday , March 2 2024

De luni, strada Marasesti va fi din nou inchisa, pentru lucrari de reabilitare a covorului asfaltic

De doi ani de zile strada Marasesti e mai mult inchisa
N `n cazul `n care lucr\rile de revenire la starea ini]ial\ a asfaltului nu vor fi finalizate `n cele patru zile acordate, firma Pfeiffer va fi amendat\
Glasul autorit\]ilor locale a fost auzit de reprezentan]ii firmei Pfeiffer, care, `n urma lucr\rilor de modernizare la conductele de canalizare de pe strada M\r\[e[ti [i de pe strada Ana Ip\tescu, au l\sat ca dup\ furtun\ suprafa]a pe care au lucrat.
De[i a fost dat drumul traficului doar pentru dou\ zile pe strada M\r\[e[ti, dup\ ce aceasta a fost `nchis\ timp de aproape o lun\, [oferii mai aveau pu]in [i r\m=neau `n]epeni]i `n noroiul [i gropile neacoperite de pe aceast\ strad\.
~n cursul zilei de ieri, muncitorii au `nceput lucr\rile de reabilitare a por]iunilor pe care au fost f\cute lucr\ri de modernizare a conductelor de canalizare pe strada Ana Ip\tescu, urm=nd ca de luni s\ `nceap\ cur\]irea zonei [i asfaltarea str\zii M\r\[e[ti.
Viceprimarul Viorel Seredenciuc a declarat c\ strada M\r\[e[ti va fi `nchis\ `ncep=nd de luni pentru refacerea carosabilului, timp de patru zile, iar, dac\ p=n\ joi lucr\rile de reabilitare pe aceast\ strad\ nu vor fi finalizate, reprezentan]ii firmei Pfeiffer vor fi amenda]i. De asemenea, acesta a mai men]ionat c\ nu se poate l\sa strada `ntr-o astfel de situa]ie, mai ales c\ pe acolo s-a dat drumul [i la traseul nr. 4 al mijloacelor de transport public local `n comun.
Pe perioada celor patru zile, c=t sunt estimate a dura lucr\rile de refacere a carosabilului, traseul TPL 4 va fi redirec]ionat pe strada Universit\]ii, ca [i p=n\ acum.
Pe strada M\r\[e[ti au fost efectuate lucr\ri din proiectul ISPA de modernizare a conductelor de canalizare de c\tre firma Pfeiffer, iar dup\ finalizare ace[tia au uitat c\ mai au [i de str=ns gunoaiele din urma lor. (I.G.)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …