Thursday , September 29 2022

De luni, părinții pot depunse dosarele de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare. Actele necesare și criteriile de departajare a elevilor din afara circumscripțiilor școlare

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare. Scolile au stabilit că au posibilitatea de a se înscrie în unitățile lor copii care au unul sau ambii părinți cu locul de muncă în circumscripția școlară; copii care sunt în grija bunicilor sau a rudelor care locuiesc în circumscripția școlară; copii care au părinții plecați în străinătate și locuiesc la rude sau tutori care au domiciliul în apropierea unității de învățământ; copii ai căror părinți sau frați/ surori au fost școlarizați în unitatea școlară

Luni, 29 martie, încep înscrierile copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022, fiind aprobate 370,93 clase, cu o capacitate totală de 7.244 de locuri. Pe site-ul Inspectoratului Şcolar Județean (IŞJ) Suceava sunt postate toate informațiile cu privire la înscrierea copiilor în învățământul primar, dar și numărul de locuri disponibile în fiecare unitate școlară. Părinții au la dispoziție o lună pentru a completa dosarele de înscriere, ca mai apoi să le depună la secretariatele unităților de învățământ.

Actele necesare pentru înscriere sunt Recomandarea de la grădiniță sau, după caz, Rezultatul evaluării copilului de la CJRAE Suceava, Actul de identitate al părintelui care face înscrierea – fotocopie și original, Certificatul de naștere al copilului – fotocopie și original, alte documente în funcție de starea civilă a părinților, Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea în clasa pregătitoare, Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este ”apt de școală”, Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare și Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021. În primă fază, părinții trebuie să obțină cele două documente de la medicul de familie și recomandarea de la grădinița pe care o frecventează copilul sau, în cazul preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie, rezultatul evaluării psihosomatice. Apoi trebuie adăugate la dosar copii ale documentelor de identitate, urmând ca declarația pe propria răspundere și cererea de înscriere să fie completate fie acasă, fie la școală, în momentul depunerii dosarului și validării informatice a înscrierii, la secretariatul unității de învățământ.

În foarte multe cazuri, părinții aleg școli mai moderne sau cu reputații foarte bune, care se află la o distanță considerabilă de domiciliul lor, iar alții optează pentru unitățile școlare aflate în vecinătatea locului de muncă. În cazul lor, consiliile de administrație ale unităților de învățământ vor aplica un set de Criterii specifice de departajare la înscrierea în clasa pregătitoare a elevilor din alte circumscripții școlare, iar părinții vor depune la dosarul de înscriere documentele doveditoare în acest sens.

Departajarea elevilor din afara circumscripțiilor școlare se face în funcție de locul de muncă al părinților sau locuința persoanelor în grija cărora se află copiii

Criteriile specifice stabilite de Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” și Şcoala Gimnazială nr. 10, ambele din cartierul Burdujeni, prevăd posibilitatea înscrierii copiilor care au părinții plecați în străinătate și locuiesc la rude sau tutori care au domiciliul în circumscripția școlară a unității de învățământ; copii care sunt în grija bunicilor sau a rudelor care locuiesc în circumscripția școlară; copii care au unul sau ambii părinți cu locul de muncă în unități din circumscripția școlară; copii care locuiesc în ansambluri rezidențiale nou date în folosință situate în zonele limitrofe ale circumscripției unității de învățământ; copilul are frate/ soră care frecventează grădinița din proximitatea unității de învățământ; copii ai căror părinți au fost elevi ai unității de învățământ; copii ai căror frați/ surori au fost școlarizați în unitatea de învățământ.

Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava a decis că vor avea prioritate la departajarea elevilor din afara circumscripției școlare copiii cu părinți al căror loc de muncă este în apropierea școlii, cei care au frați/surori în unitatea școlară, copii care au un părinte sau un frate care a absolvit cursurile școlii și cei care se află în grija bunicilor care locuiesc în zona școlii.

Criteriile specifice de departajare a înscrierii în clasa pregătitoare la Şcoala Gimnazială nr. 3 Suceava sunt două la număr, și anume copii ai căror părinți sunt absolvenți ai școlii și existența unui document care dovedește apropierea locației serviciului unui părinte al copilului de sediul școlii.

La Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava vor avea întâietate la departajare copiii care au avut frați/surori înmatriculați în școală, copiii ai căror părinți au locul de muncă în zona școlii, copiii ai căror părinți au promovat în comunitate sau au susținut imaginea școlii, dar și copiii angajaților unității școlare.

Şcoala Gimnazială nr. 4 Suceava a stabilit că departajarea elevilor înscriși din afara circumscripției școlare se va face ținându-se cont de existența unui document care dovedește că părinții au locul de muncă în apropierea școlii, dar și în baza unor acte care să ateste că copilul se află în grija unei rude care are domiciliul în circumscripția școlii.

Actele necesare la înscriere pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor specifice de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020 – 20211 sunt declarația pe proprie răspundere din partea părinților că au copii care locuiesc împreună cu alte rude, care au domiciliul în zona circumscripției școlare, însoțită de o fotocopie a actului de identitate a persoanei în grija căruia se află copilul, din care să reiasă domiciliul; adeverință de la locul de muncă; fotocopie a actului de identitate din care să reiasă domiciliul părinților în cartiere și pe străzile nou date în folosință; adeverință de la grădinița din proximitate; adeverință de la unitatea școlară din care să reiasă că părinții sau frații/ surorile au frecventat cursurile acesteia.

IŞJ Suceava pune la dispoziția părinților care au nelămuriri sau întrebări legate de înscriere sau circumscripții școlare o linie TelVerde – 0800816230, care va fi disponibilă în perioada 29 martie-28 aprilie, de luni până joi, în intervalul orar 8.00-16.30, și vineri, în intervalul orar 8.00 – 14.00. (Oana NUȚU)

Vezi si

A murit Alexandru Arşinel. Marele actor, de loc din Dolhasca, avea 83 de ani

A murit Alexandru Arşinel. Actorul s-a stins din viaţă, joi seara,  la vârsta de 83 …