Thursday , February 9 2023

De luni nu se mai fac debransari de la termoficare `n Suceava

~ncep=nd cu data de 3 octombrie, societatea Termica SA Suceava va proceda la umplerea etapizat\ a instala]iilor pentru `nc\lzire, `n vederea efectu\rii probelor de presiune. Anun]ul a fost f\cut de directorul general al societ\]ii sucevene de termoficare, Silviu Gem\nari, care le-a recomandat sucevenilor care au intervenit `n instala]iile de termoficare din locuin]ele proprii s\ ia m\suri pentru evitarea eventualelor pierderi [i a daunelor materiale ce se pot produce [i de care, sus]ine Silviu Gem\nari, SC Termica SA Suceava nu se face responsabil\. El a precizat c\ din cauza umplerii instala]iilor `n vederea efectu\rii probelor, `ncep=nd de luni, 3 octombrie nu vor mai fi aprobate cereri de debran[are de la sistemul centralizat de termoficare. Reamintim c\, `ncep`nd cu 15 octombrie, SC  Termica SA Suceava va asigura c\ldura `n ora[, cel pu]in pe timp de noapte dup\ cum a precizat primarul Ion Lungu. (D.P.)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …