Thursday , July 25 2024

De la Suceava vor pleca spre Bucuresti, pentru miting, peste 800 de sindicalisti

N  peste opt sute de sindicali[ti din Suceava vor participa, miercuri, la mitingul care va fi organizat de confedera]iile sindicale în Bucure[ti, liderii sindicali locali sus]inând c\ num\rul participan]ilor ar fi fost mai mare dac\ puterea nu ar fi f\cut diverse “[icane”

Gheorghe Vl\d\u, liderul Uniunii Jude]ene a Sindicatelor Libere Suceava, afiliat\ la CSDR, a declarat, mar]i, c\ 90 de sindicali[ti, cu dou\ autocare, unul din Suceava [i un altul din F\lticeni, vor pleca în noaptea de mar]i spre miercuri spre Bucure[ti.
El a precizat c\ to]i sunt membri ai Federa]iei Sindicatelor Libere din Înv\]\mânt, iar transportul este pl\tit de sindicate.
Al]i 150 de sindicali[ti suceveni afilia]i sindicatelor membre ale Cartel Alfa vor pleca mar]i sear\ spre Bucure[ti cu trei autocare, a declarat pre[edintele Cartel Alfa Suceava, Traian P\dure].
“S\ acuzi membrii de sindicat c\ merg la cererea partidelor nu este ceva normal”, a spus P\dure], sus]inând c\ transportul în Capital\ este pl\tit din fondurile sindicatelor.
Al]i 80 de membri ai BNS Suceava vor ajunge în Bucure[ti miercuri diminea]\, în jurul orei 8.00, a declarat pre[edintele filialei, Iord\nel Secrieru.
El a spus c\ ini]ial ar fi trebuit s\ plece trei autocare cu sindicali[ti, dar c\ între timp au ap\rut “unele probleme” pentru c\ unii dintre cei care doreau s\ participe la miting nu au fost învoi]i de la serviciu [i li s-a transmis c\ dac\ pleac\ vor fi înregistra]i ca absen]i.
“Cei care vor participa la miting sunt în ture libere sau în concediu”, a spus Secrieru, care a men]ionat c\ “sunt presiuni de tot felul” în ceea ce prive[te asigurarea transportului sindicali[tilor.
Peste cinci sute de membri ai sindicatelor sucevene afiliate la CNSRL-Fr\]ia vor pleca mar]i sear\ spre Bucure[ti, cu nou\ autocare, dar [i cu trenul.
Liderul CNSRL-Fr\]ia Suceava, Gheorghe Leu[tean, a declarat c\ num\rul sindicali[tilor care ar fi vrut s\ participe era mult mai mare, dar c\ au existat probleme privind asigurarea transportului.
“Am avut probleme cu autocarele”, a spus Leu[tean, care a precizat c\ proprietarii firmelor care închiriaser\ autocarele l-au informat luni sear\ c\ trebuie s\ renun]e la contracte pentru c\ au fost avertiza]i de RAR c\ li se va retrage licen]a dac\ autobuzele nu sunt pe trasee.
El a ar\tat c\ ini]ial ar fi trebui s\ plece 12 autocare cu membri de sindicat, dar c\ a reu[it s\ ob]in\ doar nou\ autocare, iar o parte dintre sindicali[ti, din zonele Vatra Dornei [i Câmpulung Moldovenesc, vor merge cu trenul spre Bucure[ti.
“Oamenii s-au s\turat de ceea ce se întâmpl\ [i merg cu mare dragoste la miting”, a spus liderul CNSRL Fr\]ia Suceava.
Leu[tean a spus c\ deplasarea se face din banii sindicatului, dar a subliniat c\ printre sindicali[ti sunt [i membri ai PDL, PN]CD sau PSD.
“Suntem porni]i s\ nu ne întoarcem pân\ nu cade Guvernul”, a mai spus Leu[tean.
Mo]iunea de cenzur\ ini]iat\ de opozi]ie va fi dezb\tut\ [i votat\ miercuri, cu începere de la ora 11.00.
Tot miercuri, sindicali[tii se vor aduna între orele 7.30 [i 9.00, dup\ care vor pleca spre Pia]a Victoriei, unde la ora 10.00 va începe mitingul. O or\ mai târziu, sindicali[tii vor pleca în mar[ pe traseul Bulevardul Magheru – Pia]a Unirii – Pia]a Constitu]iei, unde vor r\mâne pân\ aproximativ la ora 17.30, a[teptând rezultatul votului la mo]iunea de cenzur\. La protestele din Capital\ sunt a[tepta]i 80.000 de participan]i. (O.S.)

Vezi si

Dinos and Sea Monsters: expoziție de animale marine gigant și dinozauri animatronici, în parcarea Iulius Mall Suceava

O parte dintre misterele erei mezozoice pot fi descoperite în parcarea Iulius Mall, prin intermediul …