Tuesday , November 29 2022

De doua ori mai putine maxi-taxi private in municipiul Suceava

Num\rul microbuzelor operatorilor priva]i de transport de c\l\tori din municipiul Suceava s-ar putea `njum\t\]i. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, conform c\ruia actualul contract pe o durat\ de cinci ani expir\ `n luna mai. ~n aceste condi]ii, date fiind [i configura]ia actual\ a transportului public din ora[, primarul a precizat c\ nu are alt\ solu]ie dec=t aceea de a prelungi contractul cu operatori priva]i care s\ asigure curse pe trasee secundare.
Ion Lungu a spus c\, pe de o parte, [i-ar dori ca noul contract s\ fie `ncheiat pe o perioad\ de numai trei ani, dar a precizat c\ acest lucru nu este chiar 100% sigur deoarece exist\ riscul ca transportatorii priva]i s\ nu poat\ aduce microbuze noi pentru c\ `n trei ani nu `[i amortizeaz\ investi]ia.
Pe de alt\ parte, `n condi]iile `n care, spre deosebire de acum cinci ani, num\rul autobuzelor este de 33 [i se inten]ioneaz\ achizi]ionarea `n acest an a `nc\ cinci autobuze nu se mai poate pune problema ca num\rul de microbuze particulare care s\ circule pe str\zile Sucevei s\ r\m=n\ 40, c=t este `n prezent, ci s\ se `njum\t\]easc\.
El a reamintit c\ `n urm\ cu c=]iva ani autobuzele [i troleibuzele societ\]ii de transport a Prim\riei erau uzate fizic [i moral, iar pe fondul acesta `n Suceava au ap\rut circa 200 de maxi-taxi, ai c\ror [oferi `nc\lcau toate regulile de circula]ie ca s\ fac\ bani pentru patroni [i produceau mult haos `n traficul rutier. ~n timp s-au f\cut demersuri pentru diminuarea num\rului de microbuze [i `noirea parcului auto al municipalit\]ii, odat\ cu `nfiin]area unei noi societ\]i de transport public.
Astfel, raportul de for]e s-a schimbat `n detrimentul operatorilor de maxi – taxi a c\ror num\r de microbuze a fost diminuat p=n\ la cel de 40. De asemenea, s-au stabilit trasee precise pentru [oferii de maxi – taxi particulare.
Pe de alt\ parte, pentru c\ nu este nici `n acest an posibilitatea `noirii parcului de la societatea de transport TPL unde autobuzele au `nceput s\ se uzeze iar `n ce prive[te microbuzele acestea sunt uzate demult, Ion Lungu a explicat c\ nu are o alt\ variant\ dec=t prelungirea contractului cu operatorii de maxi – taxi priva]i. O astfel de propunere va fi f\cut\ de primarul Ion Lungu `ntr-o viitoare [edin]\ a Consiliului Local, fie `n cea din februarie, fie `n cea din martie. (Dan PRICOPE)

Vezi si

500 poliţişti de frontieră suceveni acționează în minivacanța de 1 decembrie. A fost suplimentat personalul la toate punctele de trecere a frontierei din țară

Având în vedere faptul că se apropie   minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României, Poliţia …