Wednesday , February 28 2024

De ce a fost nevoie de tot acest taraboi?!

N de[i de situa]ia profesorilor suceveni r\ma[i f\r\ salarii se [tia la Bucure[ti de acum aproape dou\ luni, a fost nevoie de interven]ia direct\ a lui Gheorghe Flutur pentru ca ni[te con]opi[ti de la Guvern s\ aprobe alocarea banilor respectivi n Guvernul a suplimentat, ieri, cu 4,55 milioane de lei fondul de salarii pentru profesorii suceveni n “Situa]ia existent\ la nivelului jude]ului Suceava a fost prezentat\ Ministerului Educa]iei `nc\ din luna februarie, `ns\ toate demersurile noastre au r\mas f\r\ r\spuns. ~n aceast\ situa]ie, singura persoan\ cu care am putut purta un dialog constructiv a fost pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur. De[i nu a fost obliga]ia d=nsului [i nici nu ]ine de fi[a postului s\u, acesta a intervenit la minister, iar `n cele din urm\ a ob]inut banii necesari pentru rezolvarea acestei nepl\cute situa]ii din jude]”, a declarat Dumitru Irimia, vicepre[edintele Sindicatului Jude]ean “Spiru Haret” n  dasc\lii `[i vor primi lefurile dup\ ce se vor face modific\rile necesare `n bugetul fiec\rei localit\]i

~n urma protestului profesorilor din 24 martie, la care peste 200 de cadre didactice [i-au cerut drepturile [i [i-au scandat nemul]umirile, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur a decis s\ se implice personal `n `ntreprinderea tuturor demersurilor necesare c\tre Ministerul ~nv\t\m=ntului pentru ob]inerea banilor necesari supliment\rii fondului de salarii. Interven]ia acestuia `n scopul ob]inerii de fonduri pentru primul trimestru al anului s-a `ncheiat cu succes, Ministerul Educa]iei hot\r=nd alocarea banilor necesari, respectiv modificarea bugetelor locale. “Situa]ia existent\ la nivelului jude]ului Suceava a fost prezentat\ Ministerul Educa]iei `nc\ din luna februarie, `ns\ toate demersurile noastre au r\mas f\r\ r\spuns. ~n aceast\ situa]ie, singura persoan\ cu care am putut purta un dialog constructiv a fost pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur. De[i nu a fost obliga]ia d=nsului [i nici nu ]ine de fi[a postului s\u, acesta a intervenit la ministerul mai sus men]ionat iar `n cele din urm\ a ob]inut banii necesari pentru rezolvarea acestei nepl\cute situa]ii din jude]”, a declarat Dumitru Irimia, vicepre[edintele Sindicatului Jude]ean “Spiru Haret”.
Prefectul sucevean, Sorin Popescu, a men]ionat c\ Guvernul a suplimentat cu 4,55 milioane de lei fondul de salarii pentru trimestrul întâi prin transferarea bugetului pentru trimestrul al treilea, urmând ca ulterior s\ fie efectuat\ o rectificare pentru acoperirea deficitului.
N Profesorii suceveni nu abandoneaz\ protestul de la Ministerul Educa]iei, din Bucure[ti
Totu[i momentul `n care cadrele didactice din jude] `[i vor primi lefurile pentru luna februarie nu va avea loc foarte cur=nd. “Vor fi necesare rectific\ri la nivelul fiec\rei localit\]I, apoi vor fi `ntocmite statele de plat\, iar asta depinde numai de c=t de repede se va derula aceasta ac]iune `n fiecare localitate” a afirmat Dumitru Irimia. De[i `n mare parte problema salariz\rii profesorilor din jude] este rezolvat\, hot\r=rea profesorilor de a pleca duminic\ la Bucure[ti pentru continuarea protestelor [i a negocierilor r\m=ne neschimbat\. Listele profesorilor care vor pleca duminic\ noapte a fost finalizat\ vineri dup\-amiaz\. Din Suceava [I Boto[ani vor pleca duminic\ 4 autocare cu profesori care inten]ioneaz\ s\ solicite o `ntrevedere cu ministrul Daniel Funeriu care s\ le explice `n ce mod s-a alc\tuit bugetul anual `nc\t s-a ajuns `n situa]ia de a nu fi pl\ti]I din cauza lipsei de fonduri
N Vineri, c=tiva profesori s-au adunat `n parcul din fa]a Prefecturii pentru a atrage aten]ia autorit\]ilor locale asupra situa]iei `n care ace[tia se afl\

A fost nevoie de implicarea directa a lui Gheorghe Flutur pentru ca functionarimea din Bucuresti sa inteleaga ca profesorii suceveni trebuie sa-si primeasca lefurile
C=]iva profesori suceveni s-au adunat [I ieri, `n jurul amiezei, `n parcul din fa]a Palatului Administrativ pentru a atrage, din nou, aten]ia autorit\]ilor cu privire la situa]ia dificil\ `n care ace[tia se g\sesc. Neafl=nd `nc\ de hot\r=rea favorabil\ a Ministerului Educa]iei, cadre didactice apar]in=nd Liceului Alimentar, {colii Generale Nr. 1, Liceului Nr. 4 [i Liceului Nr. 2 au participat la un miting mut pentru a-[i ar\ta din nou nemul]umirea cu privire la neachitarea salariilor aferente lunii februarie. Dasc\lii nu au scandat lozinci, nu s-au manifestat g\l\gios [i au refuzat orice fel de discu]ie cu presa, pentru a evita sanc]ionarea de c\tre organele de ordin, profesorii neav=nd pentru ziua de vineri aprobare pentru protest sau pentru pichetare. “Nu avem aprobare pentru miting, nu inten]ion\m s\ provoc\m pe nimeni, dar am ie[it cu speran]a s\ ne vad\ [i pe noi persoanele potrivite. Mai e foarte pu]in p=n\ `n luna aprilie, iar noi nu am fost pl\ti]i pentru februarie” a declarat un cadru didactic de la Liceul Alimentar. Profesorii au mai m\rturisit c\ `[i pun mari speran]e `n oamenii ce vor pleca duminic\ noapte c\tre Bucure[ti unde vor continua protestele [i negocierile `n fa]a Ministerului Educa]iei.
Profit=nd probabil [I de vremea `nsorit\, profesorii afla]i `n parcul din imediata vecin\tate a Catedralei Romano-Catolice s-au grupat fiecare dup\ unitatea [colar\ din care fac parte, discut=nd t\cut, `mpreun\, din nou problemele actuale ale `nv\]\m=ntului sucevean.
N Joi, dup\ miting, s-au cerut liste cu profesorii care au luat parte la protest
De[i pentru protestul de joi se anun]ase prezen]a a peste 400 de persoane, doar 200 dintre ace[tia [i-au cerut drepturile [i [i-au scandat nemul]umirile `n cadrul mitingului. Vineri, profesorii au argumentat absen]a unora dintre colegii lor prin faptul c\ o parte din corpul profesoral, din jude], aflat `n grev\, este de c=teva zile amenin]at [i supus unor presiuni greu de suportat [i prefer\ s\ nu ia parte la manifest\ri de acest gen. “Ieri dup\ amiaz\ s-au cerut liste cu profesorii care au participat la miting, probabil pentru sanc]ionarea lor. Nu [tim nici noi. Dar avem sprijinul [i sus]inerea colegilor, a p\rin]ilor [I a elevilor [I vom continua p=n\ vom vedea o rezolvare concret\, palpabil\” a afirmat o alt\ profesoar\ prezent\ vineri `n parc. Cu privire la acesta afirma]ii, Dumitru Irimia a precizat c\ nu i-au fost aduse la cuno[tin]\ cazuri concrete de avertiz\ri sau amenin]\ri asupra profesorilor, dar a admis c\ este posibil ca unii directori de [coli s\ exercite presiuni asupra profesorilor pentru a renun]a la grev\.
Cu privire la recuperarea materiei pierdute, profesorii au afirmat c\ actul didactic a avut de suferit, dar prin comprimarea materiei [i prin accelerarea ritmului de predare va fi posibil\ recuperarea `ntregii materii. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Pe 4 martie, Primăria Suceava demarează campania anuală ”Toți pentru curățenia orașului”

Începând cu data de 4 martie, Primăria demarează campania anuală  ”Toți pentru curățenia orașului”, care …

No comments

 1. “Prefectul sucevean, Sorin Popescu, a mentionat ca Guvernul a suplimentat cu 4,55 milioane de lei fondul de salarii pentru trimestrul întâi prin transferarea bugetului pentru trimestrul al treilea, urmând ca ulterior sa fie efectuata o rectificare pentru acoperirea deficitului”
  In aceasta fraza sta toata mirsavia Guvernului, adica pentru trimestrul III nu o sa mai fie bani in buget. Deci pentru perioada iulie – septembrie , cind profesorii sunt in vacanta!!, nu o sa fie bani si cine o sa-i mai bage in seama, Greva pe perioada concediului nu are nici un efect!

 2. ia bani de la stat ca sa-si bata joc de copii

  Veniti la scoala de la Brodina, unde profesorul Isoscel este platit din banii statului ca sa ciupeasca fetele. Parintii de la Brodina nu mai suporta ca nimeni sa nu faca nimic. Sa vina inspectoratul sa vada ce animal ne invata copii! Unde mai pui ca Isoscel a fost si director al scolii, chiar daca nu are studii superioare. Halal invatamant

 3. Dle Toma ,
  de ce va bagati unde nu va fierbe oala[?].
  …De ce puneti intrebari infantile, de ce va dati importanta si vorbiti gretos?
  Ce tresarire de orgolii va indeamna la lupta?
  Cine va soptit ca recuperarile se fac ,,prin comprimarea materiei ”!?

 4. dIN TEXT “În aceasta situa]ie, singura persoana cu care am putut purta un dialog constructiv a fost pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur. De[i nu a fost obliga]ia d=nsului [i nici nu ]ine de fi[a postului s\u, acesta a intervenit la minister, iar în cele din urma a ob]inut banii necesari pentru rezolvarea acestei nepl\cute situa]ii din jude]”, a declarat Dumitru Irimia, vicepre[edintele Sindicatului Jude]ean “Spiru Haret” ”
  IN ACEASTA SITUATIE RIDIC URMATOARELE INTREBARI:
  1. DOMNUL FLUTUR ESTE DIN ALT PARTID FATA DE CEI DE LA BUCURESTI, NU SI DOMNIA SA A CONTRIBUIT LA INSCAUNAREA ACESTUI REGIN DE SPAGARI SI INCOMPETENTI?
  2. DE CE A TREBUIT SA TREACA O SAPTAMANA CA SA-SI DEA DEAMA DOMNUL FLUTUR CA ESTE O PROBLEMA LA INVATAMANT?
  3. CINE A FOST PERSOANA DIN CONSILIUL JUDETEAN CARE A TRANSMIS SINDICATELOR IDEEA CA MANIFESTATIA PROFESORILOR DIN FATA CONSILIULUI JUDETEAN SA NU SE MAI TINA FIINDCA SE SUPARA DOMNUL FLUTUR CARE SE SIMTE DERANJAT DE STRIGATELE PROFESORILOR?
  4. DOMNUL DUMITRU IRIMIA ESTE LA MANA PDL-ULUI LA FEL CA SEFUL SAU ASA CA AR TREBUI SA PARASEASCA CONDUCEREA SINDICALA FIINDCA DUMNEALUI ESTE UNUL DIN CEI CARE EU INCERCAT SA IMPIEDICE PROFESORII SA SE ADUNE JOI LA PALATUL ADMINISTRATIV.
  5. JOCUL ACESTA “POLITICIANUL RAU, POLITICIANUL BUN” NU MAI TINE, OAMENII IL STIU; ACEASTA GOLANEALA POLITICA LA CARE CICA APARE DOMNUL FLUTUR CA SINGURUL INTERESAT DE BINELE PROFESORILOR ESTE O MARE CACEALMA, PRIN URMARE INCA O DATA S-A VAZUT IMPLICARE POLITICULUI IN PROSTIREA OAMENILOR. RUSINE !!!!!!!!

  • 1. in aceasta situatie ridic urmatoarele intrebari:
   1. domnul flutur este din alt partid fata de cei de la bucuresti, nu si domnia sa a contribuit la inscaunarea acestui regim de spagari si incompetenti?
   2. de ce a trebuit sa treaca o saptamana ca sa-si dea deama domnul flutur ca este o problema la invatamant?
   3. cine a fost persoana din consiliul judetean care a transmis sindicatelor ideea ca manifestatia profesorilor din fata consiliului judetean sa nu se mai tina fiindca se supara domnul flutur care se simte deranjat de strigatele profesorilor?
   4. domnul dumitru irimia este la mana pdl-ului la fel ca seful sau asa ca ar trebui sa paraseasca conducerea sindicala fiindca dumnealui este unul din cei care eu incercat sa impiedice profesorii sa se adune joi la palatul administrativ.
   5. jocul acesta “politicianul rau, politicianul bun” nu mai tine, oamenii il stiu; aceasta golaneala politica la care cica apare domnul flutur ca singurul interesat de binele profesorilor este o mare cacealma, prin urmare inca o data s-a vazut implicare politicului in prostirea oamenilor. rusine !!!!!!!!

  • Scuze, Marius!
   Am transformat literele majuscule in mici ca sa fie textul lizibil
   Tetul este mai jos.

 5. Din text citim: ” În aceasta situa]ie, singura persoana cu care am putut purta un dialog constructiv a fost pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur. De[i nu a fost obliga]ia d=nsului [i nici nu ]ine de fi[a postului s\u, acesta a intervenit la minister, iar în cele din urma a ob]inut banii necesari pentru rezolvarea acestei nepl\cute situa]ii din jude]”, a declarat Dumitru Irimia, vicepre[edintele Sindicatului Jude]ean “Spiru Haret” “

 6. Auzim in fiecare an ca timpul pierdut se recupereaza prin comprimarea materiei , etc . Pai n-ar fii mai bine s-o comprimati pe la jumatate ,ca tot scoateti rebuturi pe piata ? ! . Si evident , sa comprimati si fondul de salarii .