Saturday , December 10 2022

De azi, abonamentele la autobuze sunt mai scumpe cu 20%

C\l\torii suceveni vor pl\ti 60 de lei pentru abonamentul lunar nominal integral general valabil pentru toate liniile, 36 de lei pentru abonamentul valabil pentru jum\tate de lun\ – 15 zile, iar abonamentul s\pt\m=nal va costa 22 de lei t
~ncep=nd de ast\zi, sucevenii vor da mai mul]i bani pe abonamentele de c\l\torie cu mijloacele de transport `n comun ale societ\]ii TPL SA Suceava. Proiectul de majorare a tarifelor la abonamente a fost adoptat, `n [edin]a de joi a Consiliului Local, noile pre]uri intr=nd `n vigoare din data de 1 iulie.  Astfel, c\l\torii suceveni vor pl\ti 60 de lei pentru abonamentul lunar nominal integral general valabil pentru toate liniile, 36 de lei pentru abonamentul valabil pentru jum\tate de lun\ – 15 zile, iar abonamentul s\pt\m=nal va costa 22 de lei.
Conducerea TPL [i-a motivat solicitarea prin faptul c\, la data modific\rii pre]ului biletului de la 1,5 lei la 2 lei pe c\l\torie, tariful pentru abonamente a r\mas la vechea valoare, fiind cea mai sc\zut\ din Moldova. Vreme de jum\tate de an, pre]ul biletelor la maxi-taximetrele private a r\mas 1,5 lei [i, prin urmare, mul]i din poten]ialii c\l\tori au optat fie pentru abonamentele lunare de 50 de lei, fie au mers cu maxi – taxi. Asta a dus la o sc\dere a veniturilor, iar pe fondul scumpirilor constante ale carburan]ilor s-au ad=ncit pierderile societ\]ii de transport public la care ac]ionar unic este Consiliul Local Suceava. Conform TPL, [i cre[terea TVA de la 19% la 24% ar fi un factor al ad=ncirii pierderilor.
Reamintim c\ tariful unic la abonamentele de c\l\torie pe mijloacele de transport `n comun ale societ\]ii de transport local TPL Suceava, inclusiv pe microbuzele Prim\riei Suceava, a intrat `n vigoare de la 1 ianuarie 2010. Abonamentul costa 50 de lei, introducerea fiind justificat\ de faptul c\ re]eaua de transport pe care opereaz\ TPL se suprapune pe 70% din lungimea total\ a rutelor. (D.P.)

Vezi si

Amendă de 40.000 lei pentru o firmă de dezmembrări auto din comuna Moara

Garda de Mediu Suceava a primit o sesizare privind disconfortul provocat vecinătăților prin zgomot, fum …