Wednesday , October 5 2022

De aseara, podul de la Burdujeni este inchis traficului greu

Faptul ca partea din mijloc a podului a inceput sa se lase se observa cu ochiul liber de cateva zile
N primarul Ion Lungu a declarat c\ a luat aceast\ m\sur\ dup\ ce au ap\rut tot mai multe probleme la un pilon de la mijlocul podului n un expert va trebui s\ analizeze situa]ia la fa]a locului, iar p=n\ c=nd nu se va remedia situa]ia, primarul spune c\ toate ma[inile mari cu excep]ia autobuzelor nu vor avea voie s\ treac\ pe podul de la Burdujeni
Principalul pod peste r=ul Suceava a fost `nchis traficului greu `ncep=nd de ieri sear\. Podul de la Burdujeni va r\m=ne deschis doar traficului u[or, adic\ autoturismelor [i microbuzelor de p=n\ la 3,5 tone. Primarul Ion Lungu a declarat c\ singura excep]ie de la aceast\ regul\ va fi cea a autobuzelor TPL c\rora li se va permite `n continuare s\ circule pe acolo, asta deoarece nu mai exist\ vreo alt\ rut\ ca s\ ajung\ din Burdujeni `n centrul Sucevei [i invers. Primarul Ion Lungu a declarat, totodat\, c\ a fost nevoit s\ ia aceast\ m\sur\ deosebit de strict\ pentru c\ la podul respectiv au ap\rut o serie de probleme care par a se fi accentuat [i din aceast\ cauz\ nu vrea s\ ri[te producerea vreunor evenimente rutiere care s\ fie soldate cu pierderi de vie]i omene[ti sau pagube importante. Problemele la care se refer\ Ion Lungu sunt la unul din pilonii de sus]inere ai podului rutier de peste apa Sucevei. Este vorba de un pilon situat pe sensul de mers dinspre Burdujeni spre centrul ora[ului.
„Am cerut Poli]iei Municipiului Suceava s\ ia aceast\ m\sur\ a restric]ion\rii traficului greu. Nu [tiu cu exactitate c=t timp va fi men]inut\ aceast\ restric]ie pentru c\ m=ine (azi – n.red.) a[tept\m s\ vin\ un expert care s\ se pronun]e cu privire la m\surile ce trebuie luate. ~n func]ie de recomand\rile date, vom putea s\ decidem c=t timp vom mai men]ine sau nu restric]ia de circula]ie pentru traficul greu. P=n\ c=nd aceasta nu va fi ridicat\, niciun camion, TIR, autocar sau basculant\ sau orice alt vehicul care s\ aib\ o mas\ de peste 3,5 tone nu va avea voie s\ treac\ peste podul de la Bazar. Singura excep]ie este cea a autobuzelor”, a declarat primarul Ion Lungu, preciz=nd c\ va cere ca [oferii acestor mijloace de transport `n comun s\ circule cu maxim\ pruden]\ pe podul respectiv.
Din c=te se pare, problemele la pilonul respectiv au fost generate `n urma inunda]iilor din aceast\ var\. Totu[i, efectele nu s-au putut observa „la suprafa]\” `n mod imediat, adic\ dup\ c=teva zile de la inunda]ii, ci dup\ c=teva s\pt\m=ni. Printre primii care au observat aceast\ situa]ie au fost c=]iva comercian]i din bazar [i unii taximetri[ti. Ei spuneau c\ spre finele lunii iulie, `nceputul lunii august a `nceput s\ fie tot mai vizibil\ problema de la pilonul podului respectiv. Unul din principalii „indicatori” era faptul c\ parape]ii metalici de la trotuarul podului erau tot mai `ndoi]i, la fel ca [i gardul metalic unde se observa o `nclina]ie la `nceput u[oar\ [i odat\ cu trecerea timpului tot mai pronun]at\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Un bărbat și o femeie, beți cui, găsiți de polițiști în centrul Sucevei lângă un Mercedes cu o roată ruptă

 Nu e clar cine a condus mașina, dar bărbatul a  fost încătușat pentru că a …