Wednesday , February 8 2023

Dacie veche, luata pe sus de un Mitsubishi, la intrarea `n Stroiesti

Dou\ persoane au fost r\nite `ntr-un accident rutier petrecut la intersec]ia DN17 cu un drum neclasificat, c\tre care virajul la st=nga este interzis
Un accident spectaculos s-a produs ieri, `n jurul orei 11, la ie[irea din Stroie[ti spre Suceava, pe DN 17. Vinovat de producerea accidentului, dac\ se dore[te a fi identificat responsabilul, ar fi linia continu\  care `n respectiva zon\ `mpiedic\ virajul la dreapta c\tre un drum de c=mp ce are patru sau cinci case la cap\t. Locuitorii ori proprietarii terenurilor din zon\ trebuie s\ fac\ un ocol de c=]iva kilometri pentru a intra pe acest drum neclasificat, ca [i c=nd ar ie[i de pe autostrad\. Mul]i dintre cet\]enii care au propriet\]i `n zon\ nu s-au familiarizat cu noile reguli [i `n mod frecvent, `n zon\ se produc accidente. Unul dintre acestea s-a produs chiar ieri diminea]\, c=nd o Dacie 1310, condus\ de Daniel Florin Lungoci de 46 de ani, din Suceava `n care se afla [i Gheorghe Moro[an de 56 de ani  a fost spulberat\ de pe [osea de o autoutilitar\ Mitsubishi, apa]in=nd unei firme de instala]ii electrice. “Era linie continu\, nu era nicio problem\ [i la un moment dat am v\zut Dacia din fa]\ c\ face la st=nga, f\r\ semnalizare”. Nu am putut evita contactul, dar mul]umesc Celui de Sus c\ nu s-a produs o tragedie”, a declarat [oferul autoutilitarei, Drago[ L., de 63 de ani. Poli]i[tii au stabilit c\ vina este comun\. Pe de o parte, Daniel Lungoci a oprit autoturismul Dacia pe care `l conducea pentru a efectua virajul la st=nga pe drumul neclasificat amintit, iar pe de alt\ parte, ma[ina condus\ de Drago[ L., care venea din spate, nu a p\strat distan]a corespunz\toare fa]\ de vehiculul din fa]\, intr=nd `n coliziune cu acesta. ~n urma impactului, cei doi b\rba]i din Dacia 1310 au fost lovi]i mai tare, fiind transporta]i la Spitalul Jude]ean unde s-a constatat c\ necesit\ p=n\ la vindecare p=n\ `n zece zile de `ngrijiri medicale, [oferul autoutilitarei Mitsubishi s-a ales cu o spaim\ bun\. Firma la care este angajat [oferul de pe autoutilitar\ a apelat rapid la o firm\ de tract\ri auto care a ridicat automobilul u[or avariat [i l-a dus `n Service, iar Dacia 1310 distrus\ `n urma impactului a r\mas abandonat\, ceasuri `ntregi, `n [an]ul [oselei na]ionale DN17. De men]ionat c\, `n urma examenului etilotest s-a stabilit c\ Daniel Lungoci, [oferul Daciei, avea o concentra]ie alcoolic\ `n aerul respirat de 0,43 la mie. (Neculai RO{CA)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …