Tuesday , November 29 2022

Curtea de Apel Suceava admite cererea de revizuire în procesul Cathedral Plaza

N Curtea de Apel Suceava a admis, miercuri, cererea Prim\riei Capitalei [i a Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucure[ti (ARCB) de revizuire a cazului privind validarea autoriza]iei de construc]ie a cl\dirii Cathedral Plaza n concret, Curtea din Suceava men]ine decizia Tribunalului Dâmbovi]a, care sistase construc]ia, întrucât lipseau autoriza]iile legale

Curtea de Apel Suceava a admis, miercuri, revizuirea cauzei în dosarul Cathedral Plaza, a declarat, pre[edintele instan]ei, Cezar Hâncu. Hâncu a spus c\ în acest caz instan]a a admis cererea de revizuire, iar în consecin]\ se trimite cauza spre rejudecarea recursului (la Curtea de Apel Pite[ti-n.r.). Concret, Curtea din Suceava men]ine decizia Tribunalului Dâmbovi]a, care sistase construc]ia, întrucât lipseau autoriza]iile legale. Decizia Tribunalului Dâmbovi]a fusese contestat\ la Curtea din Pite[ti, care a hot\rât în favoarea dezvoltatorilor imobiliari.
Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie (ICCJ), Sec]ia de Contencios Administrativ, a dispus în [edin]a din 11 februarie 2010, admiterea cererii de str\mutare formulat\ de Arhiepiscopia Romano-Catolic\ Bucure[ti (ARCB) [i a trimis dosarul de revizuire în cazul “Cathedral Plaza”, aflat pe rolul Cur]ii de Apel Ploie[ti c\tre Curtea de Apel Suceava.
La data la care s-a admis cererea de str\mutare a procesului la Curtea de Apel Suceava, Arhiepiscopia Romano-Catolic\ Bucure[ti a ar\tat, într-un comunicat, c\ cererea de revizuire reprezint\ calea prin care ARCB cere retractarea Deciziei 1025/2009 pronun]at\ de Curtea de Apel Ploie[ti [i, ca urmare, rejudecarea recursului prin care autoriza]ia de construire pentru cl\direa autointitulat\ «Cathedral Plaza» a fost declarat\ ca fiind legal\.
La rândul s\u, Prim\ria Municipiului Bucure[ti a ini]iat mai multe ac]iuni în instan]\, împotriva investitorilor [i dezvoltatorilor imobiliari implica]i în construc]ia Cathedral Plaza, în urma descoperirii unor ilegalit\]i privind înc\lcarea propriet\]ii publice a Capitalei, subliniaz\ ARCB.
În 25 iunie 2009, Curtea de Apel Ploie[ti a dat câ[tig de cauz\ firmei Millenium Building Development, constructorul cl\dirii de birouri Cathedral Plaza situate în imediata vecin\tate a catedralei Sfântul Iosif din Capital\, reprezentan]ii companiei solicitând Arhiepiscopiei s\-[i asume rezultatul propriului demers.
Astfel, Curtea de Apel Ploie[ti a admis recursurile declarate de primarul sectorului 1 din Capital\ [i firma Millennium Building Development împotriva deciziei Tribunalului Dâmbovi]a care anulase autoriza]ia de construc]ie a complexului de birouri “Cathedral Plaza”.
Dup\ decizia Cur]ii de Apel, Arhiepiscopia Romano-Catolic\ Bucure[ti a f\cut o cerere de revizuire la instan]a din Ploie[ti.
Conform Mediafax, `n luna septembrie 2009, reprezentan]ii Millennium Building Development precizau c\ Arhiepiscopia Romano-Catolic\ Bucure[ti a creat companiei prejudicii de aproximativ 20 de milioane de euro.

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …