Tuesday , December 5 2023

Curtea de Apel Suceava admite cererea de revizuire în procesul Cathedral Plaza

N Curtea de Apel Suceava a admis, miercuri, cererea Prim\riei Capitalei [i a Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucure[ti (ARCB) de revizuire a cazului privind validarea autoriza]iei de construc]ie a cl\dirii Cathedral Plaza n concret, Curtea din Suceava men]ine decizia Tribunalului Dâmbovi]a, care sistase construc]ia, întrucât lipseau autoriza]iile legale

Curtea de Apel Suceava a admis, miercuri, revizuirea cauzei în dosarul Cathedral Plaza, a declarat, pre[edintele instan]ei, Cezar Hâncu. Hâncu a spus c\ în acest caz instan]a a admis cererea de revizuire, iar în consecin]\ se trimite cauza spre rejudecarea recursului (la Curtea de Apel Pite[ti-n.r.). Concret, Curtea din Suceava men]ine decizia Tribunalului Dâmbovi]a, care sistase construc]ia, întrucât lipseau autoriza]iile legale. Decizia Tribunalului Dâmbovi]a fusese contestat\ la Curtea din Pite[ti, care a hot\rât în favoarea dezvoltatorilor imobiliari.
Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie (ICCJ), Sec]ia de Contencios Administrativ, a dispus în [edin]a din 11 februarie 2010, admiterea cererii de str\mutare formulat\ de Arhiepiscopia Romano-Catolic\ Bucure[ti (ARCB) [i a trimis dosarul de revizuire în cazul “Cathedral Plaza”, aflat pe rolul Cur]ii de Apel Ploie[ti c\tre Curtea de Apel Suceava.
La data la care s-a admis cererea de str\mutare a procesului la Curtea de Apel Suceava, Arhiepiscopia Romano-Catolic\ Bucure[ti a ar\tat, într-un comunicat, c\ cererea de revizuire reprezint\ calea prin care ARCB cere retractarea Deciziei 1025/2009 pronun]at\ de Curtea de Apel Ploie[ti [i, ca urmare, rejudecarea recursului prin care autoriza]ia de construire pentru cl\direa autointitulat\ «Cathedral Plaza» a fost declarat\ ca fiind legal\.
La rândul s\u, Prim\ria Municipiului Bucure[ti a ini]iat mai multe ac]iuni în instan]\, împotriva investitorilor [i dezvoltatorilor imobiliari implica]i în construc]ia Cathedral Plaza, în urma descoperirii unor ilegalit\]i privind înc\lcarea propriet\]ii publice a Capitalei, subliniaz\ ARCB.
În 25 iunie 2009, Curtea de Apel Ploie[ti a dat câ[tig de cauz\ firmei Millenium Building Development, constructorul cl\dirii de birouri Cathedral Plaza situate în imediata vecin\tate a catedralei Sfântul Iosif din Capital\, reprezentan]ii companiei solicitând Arhiepiscopiei s\-[i asume rezultatul propriului demers.
Astfel, Curtea de Apel Ploie[ti a admis recursurile declarate de primarul sectorului 1 din Capital\ [i firma Millennium Building Development împotriva deciziei Tribunalului Dâmbovi]a care anulase autoriza]ia de construc]ie a complexului de birouri “Cathedral Plaza”.
Dup\ decizia Cur]ii de Apel, Arhiepiscopia Romano-Catolic\ Bucure[ti a f\cut o cerere de revizuire la instan]a din Ploie[ti.
Conform Mediafax, `n luna septembrie 2009, reprezentan]ii Millennium Building Development precizau c\ Arhiepiscopia Romano-Catolic\ Bucure[ti a creat companiei prejudicii de aproximativ 20 de milioane de euro.

Vezi si

Două transporturi de cherestea fără acte, depsitate de polițiști, la Spătărești și Drăgușeni

Pe 29 noiembrie, la ora 20.15, în localitatea Spătărești,  polițiștii  au oprit o autoutilitară condusă …