Thursday , February 2 2023

Cu o zi înainte de moarte, Termica încearcă să mai smulgă de la suceveni daune de zeci de milioane de lei

Banii ceruţi de falimentara Termica ar reprezenta contravaloarea pierderilor induse de prestarea serviciului de termoficare, de la  punerea în funcţiune a centralei Bioenergy şi până în luna martie a acestui an. Suma pe care municipiul Suceava ar trebui să o plătească entităţii pe cale de a intra în faliment este de 13,65 milioane de lei.  “Am plătit anual peste 5 milioane de euro către Termica, uneori mai mult decât ne-am fi putut permite”, declară primarul Ion Lungu, care a adăugat că sunt procese în instanţă cu Termica pe această temă şi are încredere în justiţie

termica1 [800x600]

Joi, în şedinţa Consiliului Local Suceava urmează să se pună în discuţia aleşilor locali o adresă semnată de cineva care reprezintă MGA INSOLVENCY SPRL Iaşi, firmă care este desemnată ca administrator judiciar al SC Termica SA Suceava. Adresa este însoţită de un decont privind pierderile induse de prestarea serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat pentru luna martie 2015, în valoare de 668.813 lei. In adresa respectivă se arată că valoarea totală a deconturilor depuse pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru perioada 9 noiembrie 2013 – 31 martie 2015 este de 13,659 milioane de lei. Aceste sume ar dori să le încaseze cvasi-falimentara Termica începând cu ziua în care agentul termic în municipiul reşedinţă de judeţ a fost livrat de SC Bioenergy SRL, firma privată care, sprijinită de Consiliul Local, a preluat activitatea de producere a energiei termice, în toamna anului 2013. Distribuţia agentului termic în Suceava a rămas în gestiunea SC Termica SA, care pe parcursul procedurilor de insolvenţă a bombardat Primăria Suceava şi consiliul local cu cereri de decontare, avertismente,somaţii, plângeri în instanţă etc., ca şi când bugetul local al Sucevei s-a înfiinţat doar pentru ca Termica, pe care acum a rămas stăpână doar firma de insolvenţă ieşeană, să încaseze bani pe care MGA INSOLVENCY SPRL să-i împartă la creditori.
Ion Lungu: “am plătit anual câte 5 milioane de euro la Termica”
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, spune că problema va fi  clarificată în instanţă: “Am plătit anual, în ultima perioadă, câte 5 mi-lioane de euro la Termica, bani mai mult decât suficienţi pentru o bună asigurare a serviciului de termoficare în municipiul Suceava. Uneori, am plătit chiar mai mult decât am fi putut, din resursele noastre. Cred că Primăria şi Consiliul Local au fost loiali cu Termica din acest punct de vedere. Avem procese în instanţă pe această temă şi avem încredere în justiţie”, a declarat primarul Ion Lungu.
Intr-un raport al Direcţiei Generale Tehnice şi de Investiţii a primăriei Suceava, care va fi anexat solicitării lichidatorilor de la Termica, se arată că pierderile generate de activitatea de furnizare, distribuţie şi transport a agentului termic din cauza neîndeplinirii de către Primăria şi Consiliul Local Suceava a obligaţiilor de a moderniza infrastructura de operare aferentă serviciului public sus-menţionat, menţionăm că potrivit contractului de concesiune din 1999, concedentul are obligaţia să asigure fondurile necesare pentru buna funcţionare a reţelelor de termoficare, executarea reparaţiilor capitale, a investiţiilor, precum şi reabilitarea acestora din surse financiare proprii şi atrase, care se vor prevedea în bugetele locale anuale ale consiliului local în baza programelor propuse de concesionar. In perioada 2006 – 2010 au fost realizate lucrări de modernizare a 18 puncte termice şi a reţelelor termice aferente la 16 dintre acestea precum şi lucrări de reabilitare a 6,3 kilometri de reţea de transport, valoare acestor lucrări finanţate de la bugetul de stat, dar şi din surse proprii fiind de peste 98,6 milioane de lei. Cât priveşte pierderea înregistrată în perioada octombrie 2014 – martie 2015, ca urmare a refuzului de a aproba tarifele pentru transportul şi distribuţia energiei termice  se precizează în raport că preţul solicitat de SC Termica SA a fost supus aprobării de mai multe ori în cadrul şedinţelor de Consiliu Local al municipiului Suceava, iar prin HCL 234 din 16 octombrie 2014 s-a aprobat preţul de 140 lei/ Gigacalorie fără TVA pentru transportul şi distribuţia agentului termic. In privinţa obligării SC Termica la continuitate a activităţii, se mai aminteşte că şi Consiliul Termica a apreciat că nu a încetat contractul de concesionare din 1999,  dar nu a luat toate măsurile de diminuare a pierderilor “pe componenta SC ACET pe care o deţine în patrimoniu şi anume o mai bună izolarea termică de transport agent termic”. Ca atare specialiştii de la Direcţia generală Tehnică şi de Investiţii din Primăria Suceava, consideră că “solicitarea exprimată de către SC Termica SA nu poate fi soluţionată în mod favorabil”. (Neculai ROSCA)

Vezi si

 Activități desfășurate de polițiștii suceveni pentru prevenirea violenței în mediul școlar (FOTO)

În perioada 30 ianuarie –  3  februarie 2023, polițiștii organizează o serie de activități suplimentare …