Sunday , October 2 2022

Cu ce medii de admitere s-a intrat pe locurile fără taxă la facultățile din cadrul USV

Cele mai mari ultime medii de admitere la fără taxă le-a înregistrat Facultatea de Drept și Ştiințe Administrative, și anume media 9,61 la Drept, 9,14 la Administrație Publică, iar la Poliție Locală 8,62. Facultatea de Ştiințe ale Educației este singura care și-a ocupat toate locurile la licență din prima sesiune, atât la buget, cât și cele cu taxă. Şi în acest caz, candidații au medii mari, astfel la specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar ultima medie de admitere la buget este 9,07, iar la specializarea Psihologie-8,58. Cea mai mică ultimă medie de admitere la buget la programele de studii ale USV în această sesiune este 5,65 și s-a înregistrat la specializarea Nutriție și dietetică, urmată de  5,71 la programul de studii Limba și literatura franceză – o limbă și literatură modernă și 5,92 specializările Geografia turismului și Istorie. La Facultatea de Inginerie Alimentară toți candidații admiși în această sesiune au prins locuri fără taxă.

Prima sesiunea de admitere la Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava a atras peste 2.900 de noi studenți, la programele de licență învățământ cu frecvență și la distanță, la cele de masterat și la programele de conversie profesională. Pe niveluri de studii, peste 1.900 dintre candidații români înscriși au confirmat locul la unul dintre programele de studiu de licență (învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, conversie profesională) și peste 600 la masterat, cărora li se adaugă cei aproximativ 400 de etnici români de pretutindeni și cetățeni străini, după cum au informat reprezentanții instituției.

În ceea ce privește mediile de admitere ale studenților proaspăt admiși în anul universitar 2022-2023, au obținut locuri fără taxă atât candidați cu medii mari, la specializările unde a existat concurență, cât și candidați cu medii mici, la specializările unde au fost foarte puțini înscriși.

La Facultatea de Drept și Ştiințe Administrative, specializarea Administrație Publică, media ultimului admis la buget este 9,14, la Poliție locală este 8,62, iar la Drept ultima medie de admitere pe locurile fără taxă este 9,61. De precizat că în listele de admitere de la mai toate specializările există candidați cu medii mai mici care au prins un loc fără taxă, însă este vorba de anumite categorii de absolvenți de liceu care ocupă locuri rezervate pentru categoria din care fac parte, cum ar fi tineri cu CES sau dizabilități, candidați de etnie rromă, protecție socială și absolvenți de liceu din mediul rural.

La Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea Educație fizică și sportivă ultima medie de admitere la buget este 7,60, iar la Kinetoterapie și motricitate specială 7,24.

La Facultatea de Inginerie Alimentară toți candidații admiși în această sesiune au prins locuri fără taxă, astfel că la specializarea Ingineria produselor alimentare ultimul admis are media 6,44, la specializarea Controlul și expertiza produselor alimentare-6,47, la Protecția consumatorului și a mediului-6,33, iar la Ştiințe gastronomice, unde sunt doar 3 candidați înmatriculați, ultimul admis la buget are media 7,06.

La Facultatea de Inginerie Electrică și Ştiința Calculatoarelor, programul de licență Calculatoare, 8,71 este ultima medie de admitere la buget, la Rețele și software de telecomunicații-6,40, la Echipamente și sisteme medicale-7,37, la Echipamente sisteme de comandă și control pentru autovehicule -6,61, la Energetică și tehnologii informatice-6,27, Sisteme electrice-6,42, iar la Automatică și informatică aplicată 6,37 este media ultimului admis la studii fără taxă.

La Facultatea de Inginerie Mecanică, autovehicule și robotică, specializarea Robotică, ultimul admis la buget are media 6,50, la Tehnologia construcțiilor de mașini-6,17, la Autovehicule rutiere-6,82, iar la programul de studii de licență zi Inginerie mecanică-6,62.

Facultatea de Ştiințe ale Educației este singura care și-a ocupat toate locurile la licență din prima sesiune, atât la buget, cât și cele cu taxă

La Facultatea de Istorie și Geografie, specializarea Geografie, ultima medie de admitere la buget este 6,67, la Geografia turismului și la Istorie – 5,92, la specializarea Relații internaționale și studii europene-7,90, la Resurse umane-6,55, iar la Asistență socială ultimul admis la fără taxă are media 7,22.

La Facultatea de Litere și Ştiințe ale Comunicării, specializarea Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă, ultima medie de admitere la buget este 6,43, la Limba și literatura engleză – Limba și literatura română/germană/spaniolă/italiană-6,83, Limba și literatura franceză – O limbă și literatură modernă-5,71, la Media digitală-5,95, iar la Comunicare și relații publice-6,41.

La Facultatea de Medicină și Ştiințe Biologice, specializarea Nutriție și dietetică ultimul admis la buget are media 5,65, la Balneokinetoterapie și recuperare-6,76, la Tehnică dentară-6,51, la Asistență medicală generală-8,85, Biochimie-6,98 și la Biologie-7,4.

La Facultatea de Silvicultură, specializarea Silvicultură, ultima medie de admitere la buget este 6,52, iar la programul de studii Ecologie și protecția mediului 6,22.

La Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, studii de licență zi, specializarea Administrarea afacerilor, ultima medie de admitere la buget a fost 7,51, la Afaceri internaționale 6,54, Asistență managerială și administrativă-6,66, Contabilitate și informatică de gestiune-8,92, Economia comerțului, turismului și serviciilor-6,82, Economie generală și comunicare economică-6,28, Finanțe și bănci-8,46, Informatică economică-8,46, iar la Management ultimul admis pe un loc fără taxă are media 7,98.

Facultatea de Ştiințe ale Educației este singura care și-a ocupat toate locurile la licență din prima sesiune, atât la buget, cât și cele cu taxă. La specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar ultima medie de admitere la buget este 9,07, în timp ce la cu taxă ultima medie este 8,17, iar la specializarea Psihologie 8,58 este media ultimului admis la buget, iar ultimul loc cu taxă este ocupat de un candidat cu media 7,84.

Pentru locurile care au rămas disponibile după încheierea perioadei de înmatriculare, se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie. Înscrierile și interviurile vor fi organizate între 5-12 septembrie (fără zilele de sâmbătă și duminică) pentru specializările unde nu există probe, 5-9 septembrie, pentru specializările unde există probe. Probele de admitere vor fi susținute în data de 12 septembrie, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 13 septembrie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 14 septembrie. Înmatricularea candidaților declarați admis, care reprezintă confirmarea locului, se va putea face în perioada 14 – 19 septembrie, astfel că rezultatele finale vor fi publicate pe 20 septembrie. Toate informațiile referitoare la noua sesiune de admitere vor fi publicate pe site-ul admitere.usv.ro. (Oana NUȚU)

 

Vezi si

Sunați la 112 dacă ați văzut acest bărbat!

Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a persoanei dispărute POPESCU CEZAR VASILE, de 41 …