Sunday , July 21 2024

Criza se vede mai bine din limuzina: Peste o suta de suceveni si-au luat masini de lux in acest an

N m\rcile germane continu\ s\ se situeze `n topul preferin]elor sucevenilor care vor [i pot s\ `[i permit\ limuzine, SUV-uri sau ma[ini sport a c\ror valoare trece lejer de pragul de 30.000 de euro [i, `n unele cazuri, se duce chiar peste o sut\ de mii de euro

Cel de-al doilea an de criz\ nu a descump\nit pe sucevenii cu dare de m=n\ care [i-au cump\rat ma[ini ce pot fi catalogate ca fiind de lux, indiferent c\ este vorba de SUV-uri, limuzine sau, ceva mai pu]ine totu[i, ma[ini sport. Primele nou\ luni ale acestui an au adus `n jude] peste o sut\ de ma[ini de lux, `ncep=nd de la m\rci precum Mercedes, p=n\ la Lexus sau Maserati.
Totu[i, potrivit [efului Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere [i ~nmatricul\ri Vehicule (SPCRPCIV), comisar [ef Florin Chiaptanaru, `n primele nou\ luni ale acestui an nu au fost `nmatriculate pentru prima dat\ sau transcrise automobile din m\rcile Jaguar, Aston Martin sau Ferrari. ~n schimb, predomin\ `n clasamentul ma[inilor de mai multe zeci de mii de euro care au fost `nmatriculate `n acest an ma[inile din m\rcile germane. Aceea[i tendin]\ s-a manifestat [i anul trecut, ca de altfel [i `n anii anteriori, poate singura diferen]\ fiind orientarea spre una sau alta dintre m\rcile auto germane.
Dac\ de la `nceputul anului trecut [i p=n\ `n ianuarie 2010 au fost `nmatriculate `n jude]ul Suceava peste 150 de autoturisme ale c\ror valori minime trec de 40.000 de euro [i care, `n func]ie de dot\ri, pot trece chiar de 100.000 de euro, `n primele nou\ luni ale acestui an num\rul lor a trecut de 160, `ns\ `n acestea sunt incluse [i ma[inile de lux care, totu[i, nu sunt neap\rat fabricate `n 2010 sau `n 2009, dup\ cum spun cei de la SPCRPCIV. Ca [i anul trecut, dominant a fost `n cazul ma[inilor de lux germane cele din marca BMW, cu precizarea c\ totu[i s-a mai temperat elanul pentru BMW X5. Astfel, dac\ `n 2009 tipul de ma[in\ de lux preferat\ de sucevenii care [i-au putut permite s\ cumpere una a fost BMW X5, 31 de exemplare fiind `nmatriculate `n jude]ul Suceava, anul acesta au fost doar 24 de astfel de ma[ini `nmatriculate. Dac\ `n 2009, la polul opus se situa Lexus unde doar un singur sucevean [i-a `nmatriculat un model S19, anul acesta au fost `nmatriculate trei astfel de automobile produse sub licen]\ Toyota.
Anul trecut, mai bine de trei sferturi din autoturismele scumpe `nmatriculate `n Suceava apar]inea m\rcilor germane Audi, BMW, Mercedes sau Volkswagen. Cu toate c\ unele au fost fabricate `n anul 2009, 2008 sau 2007, pre]ul acestor ma[ini ar continua s\ fie unul de ordinul zecilor de mii de euro, banii da]i pe unul dintre acestea put=nd echivala lejer cu valoarea de tranzac]ionare a unui apartament cu trei sau chiar patru camere `ntr-o zon\ bun\ a ora[ului. De regul\ pre]urile acestora pornesc de la 35 – 40.000 de euro f\r\ TVA, `n cazul modelelor noi. Asta desigur `n condi]iile `n care vorbim de cele mai ieftine modele [i f\r\ dot\ri suplimentare. Modelele cele mai scumpe au valori cu mult mai mari care, de asemenea, oscileaz\ `n func]ie de preferin]ele pe care le au proprietarii.
Una din cele mai c\utate ma[ini pentru oamenii cu stare din Suceava a fost, at=t anul trecut, c=t [i anul acesta, automobilul Mercedes din clasa S, `n primele nou\ luni fiind `nmatriculate 14 astfel de automobile fiind `nmatriculate, fa]\ de 18 c=t a fost anul trecut. Pe pagina de internet www.mercedes-benz.ro pre]ul f\r\ TVA al unui autoturism Mercedes clasa S `ncepe de la 66.850 de euro [i poate ajunge p=n\ la 189.400 de euro. Conform aceleia[i surse, un Mercedes GL `ncepe de la pre]ul de 62.400 de euro [i poate ajunge p=n\ la 80.500 de euro, ambele pre]uri fiind f\r\ TVA. Men]ion\m c\ `n acest an, patru suceveni [i-au `nmatriculat ma[ini Mercedes GL.
N BMW este `n top, urmat de VW [i Audi
Cele mai c\utate au fost, `ns\, automobilele BMW, modelul X5 inspir\ `n acela[i timp for]\ [i elegan]\. Ruda ceva mai preten]ionas\ a lui X5 [i anume X6 a fost cel mai pu]in c\utat, doar patru automobile fiind `nmatriculate la Suceava anul trecut [i anul acesta numai un astfel de automobil. {i BMW Seria 7 a avut ceva c\utare printre sucevenii cu dare de m=n\, anul trecut fiind `nmatriculate 14 ma[ini de acest fel iar anul acesta, p=n\ la finele lui septembrie, 11 astfel de autoturisme. Potrivit site-ului www.bmw.com/ro pre]ul f\r\ TVA pentru un automobil BMW Seria 7 Sedan `ncepe din judrul sumei de 60.000 de euro [i se poate duce p=n\ la peste 100.000 de euro. ~n ce prive[te BMW X5, pre]ul f\r\ TVA `ncepe de la peste 40.000 de euro, dar poate, `n func]ie de model [i dot\ri, s\ treac\ de 80.000 de euro.
Nici Audi nu a fost ocolit de suceveni. 13 modele din gama A8 [i 20 din gama Q7 fiind `nmatriculate anul trecut, `n vreme ce `n primele nou\ luni ale acestui an au fost `nmatriculate 10 Audi A8 [i 16 Audi Q7. Pe pagina de internet www.audi.ro, pre]ul f\r\ TVA pentru un SUV Audi Q7 `ncepe de la 55.000 de euro [i se opre[te `n jurul a 138.000 de euro. Conform aceleia[i surse, pre]ul de pornire f\r\ TVA pentru o limuzin\ Audi A8 `ncepe de la 79.400 de euro.
Printre cele mai frumoase, preten]ioase [i de succes limuzine germane sunt cele de la Volkswagen, mai exact VW Phaeton. ~n jude]ul Suceava, `n perioada anului trecut, au fost `nmatriculate cinci astfel de limuzine pe c=nd `n primele nou\ luni ale acestui an au fost `nmatriculate [ase VW Phaeton. Un alt autoturism produs de Volkswagen [i este destinat celor cu datre de m=n\ este VW Touareg. ~n ultimul an, nu mai pu]in de 27 de astfel de automobile au fost `nmatriculate la Suceava iar `n primele nou\ luni din acest an au fost `nmatriculate 22 de ma[ini de acest fel. Conform paginii de net www.volkswagen.ro, pre]ul f\r\ TVA pentru acestea porne[te de la aproape 35.000 de euro [i poate dep\[i chiar 55.000 de euro. Pre]ul pentru un VW Phaeton este `ns\ [i mai scump, `ncepe de la o sum\ situat\ `n jurul a 50.000 de euro f\r\ TVA [i poate dep\[i 90.000 de euro, f\r\ TVA.
N M\rcile de lux suedeze [i japoneze, prea pu]in preferate `n compara]ie cu automobilele scumpe ale m\rcilor auto germane
C=]iva suceveni au optat pentru calitatea japonez\ [i au cump\rat autoturisme Toyota `ndeosebi Land Cruiser care sunt din cele mai scumpe sau Lexus. Pentru Toyota Land Cruiser au optat zece suceveni, `n cursul anului trecut, `n timp ce anul acesta num\rul lor a fost de numai [apte. Pentru Lexus au optat patru – un S19 [i trei S80, iar anul acesta, deocamdat\ doar trei modele Lexus au fost `nmatriculate. Potrivit site-ului www.toyota.ro pre]ul pentru un autoturism Toyota Land Cruiser `ncepe de la 40.000 de euro f\r\ TVA pentru noul Land Cruiser 150, modelul Executive, mai scump fiind noul Land Cruiser V8, pre]ul modelului Luxury `ncepe de la aproape 67.000 de euro, f\r\ TVA.
Au fost c=]iva suceveni care au optat pentru ma[ini de foarte bun\ calitate [i scumpe `n acela[i timp, produse `ns\ de Volvo. Num\rul acestora nu este `ns\ foarte mare, doar [ase Volvo XC90 [i trei Volvo S80 fiind `nmatriculate anul trecut iar anul acesta fiind `nmatriculate doar dou\ Volvo S80 [i un singur Volvo XC90. Pe pagina de internet www.automarket.ro un Volvo XC90 care nu este fabricat `ns\ `n anul acesta, ci are c=]iva ani vechime se vinde cu pre]uri ce pornesc de la 38.000 de euro, put=nd ajunge p=n\ la 48.000 de euro. ~n ce prive[te ma[inile Volvo S80, pre]ul acestora difer\ `n func]ie de vechime, model [i dot\ri de la 31.000 la 46.000 de euro.
Men]ion\m c\ `n ce prive[te m\rcile japoneze care ar putea fi considerate de lux, altele dec=t cele produse de Toyota, sucevenii nu s-au ar\tat prea doritori. Spre exemplu, niciun model de Honda Legent nu a fost `namtriculat `n Suceava, `n primele nou\ luni ale anului acesta. ~n schimb, tot mai multe ma[ini din Italia au fost `nmatriculate, anul acesta, la Suceava, din m\rci auto ce au [i unele modele de lux, `ncep=nd cu un Maserati, continu=nd cu 19 ma[ini Lancia [i apoi 33 de automobile Alfa Romeo, `ns\ cei de la SPCRPCIV Suceava au f\cut precizarea c\ unele nu sunt modele noi [i, prin urmare, sunt ceva mai ieftine.
Topul ma[inilor de lux `nmatriculate de suceveni `n vreme de criz\:
–         14 Mercedes clasa S
–         4 Mercedes GL
–         11 BMW seria 7
–         24 BMW X5
–         1 BMW X6
–         10 Audi A8
–         16 Audi q7
–         22 VW Touareg
–         6 VW Phaeton
–         7 Toyota Land Cruiser
–         3 Lexus
–         1 Maserati
–         1 Volvo XC90
–         2 Volvo S80
(Dan PRICOPE)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …