Wednesday , February 8 2023

Criminalul fetitei din Volovat ramane in arest

Ionel Dan Dunga, criminalul feti]ei de 9 ani din Volov\], r\m=ne `n continuare `n arestul preventiv al IPJ Suceava, dup\ ce ieri judec\torii Tribunalului Suceava au dispus prelungirea duratei arest\rii preventive n la dosarul `n careIonel Dunga este cercetat pentru omor, au fost anexate [i probe care dovedesc c\ inculpatul a `ntre]inut raporturi sexuale cu victima dup\ ce aceasta a decedat, el fiind acuzat acum [i de infrac]iunea de profanare de cadavre
 
Autorul crimei oribile de la Volov\], produse la sf=r[itul lunii septembrie, s-a `nf\]i[at, ieri, din nou `n fa]a instan]ei. Judec\torii de la Tribunalul Suceava au decis c\ Ionel Dunga reprezint\ un pericol real pentru societate [i `n consecin]\ au dispus prelungirea duratei arest\rii preventive dispuse `n cursul urm\ririi penale. De asemenea, la dosarul cauzei au fost anexate [i probe ce confirm\ b\nuielile c\ inculpatul ar fi `ntre]inut raporturi sexuale cu victima, dup\ ce aceasta a fost omor=t\. ~n consecin]\, t=n\rul din Volov\] este acum cercetat [i pentru comiterea infrac]iunii de profanare de morminte.Amintim c\ la sf=r[itul lunii trecute, mai exact pe data de 30 septembrie, Ionel Dan Dunga a s\v=r[it o crim\ ce i-a [ocat de-a dreptul pe locuitorii din Volov\].   B\iatul, `n v=rst\ de 21 de ani provine dintr-o familie cu mul]i copii din localitate [i era „om bun la toate” `n gospod\ria lui Viorel B=zgan. Acesta era la spital, cu probleme de s\n\tate, tat\l lui, de 94 de ani abia se mi[ca prin cas\, iar Dunga avea grij\ de gospod\rie. Angelica Boloca, de nou\ ani, venea spre cas\, cu bicicleta, de la bunici. A intrat la un moment dat `ntr-un magazin s\tesc, apoi [i-a continuat drumul c\tre cas\. ~n magazin feti]a a fost v\zut\ ultima oar\ `n via]\ de cunoscu]i. Merg=nd mai departe, a ajuns `n dreptul casei lui Viorel B=zgan. ~ntr-un  fel sau altul, feti]a a l\sat bicicleta sprijinit\ de gard [i a intrat `n curte. Ce s-a `nt=mplat ulterior, este greu de descris, singurul martor [i autor al crimei fiind Ionel Dunga. El a declarat mai `nt=i anchetatorilor c\ ar fi lovit-o pe feti]\ cu ciocanul `n cap, pentru c\ a prins-o la furat nuci pe proprietatea „st\p=nului” s\u. Corpul ne`nsufle]it al copilei a fost g\sit `ntr-un sac, cu m=inile [i picioarele legate, iar fusti]a era ridicat\. La momentul comiterii s=ngeroasei crime, medicii legi[ti au constatat c\ feti]a nu a fost deflorat\, `ns\ existau indicii clare de agresiune sexual\. (Paul BONDAR)
 

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Sucevean de 21 de ani, prins la volan drogat cu hașiș si amfetamină

În mașină, polițiștii au găsit și o țigară care probabil conținea marijuana. Luni, în jurul …