Monday , December 4 2023

Criminalitatea in zona unitatilor de invatamant sucevene este in scadere fata de anul trecut

N cele mai multe infrac]iuni constatate sunt furturile, care au o pondere de peste jum\tate `n ceea ce prive[te faptele penale comise `n [coli sau `n zona acestora n `n continuare, ponderea cea mai mare a infrac]iunilor comise `n mediul [colar a fost constatat\ `n municipiile F\lticeni, R\d\u]i [i Suceava

Situa]ia statistic\ a Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava realizat\ `n intervalul aprilie – octombrie 2010, `n ceea ce prive[te criminalitatea `nregistrat\ `n zona unit\]ilor de `nv\]\m=nt, eviden]iaz\ c\ `n cele [apte luni supuse analizei, la nivelul jude]ului Suceava, au fost sesizate un num\r de 29 infrac]iuni cu 9,3% mai pu]ine fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut. „Din totalul sesiz\rilor opt infrac]iuni au fost comise `n incinta unit\]ilor de `nv\]\m=nt, iar 21 infrac]iuni `n afara acestora. Pozitiv este faptul c\ trendul infrac]iunilor sesizate ca fiind comise `n [coli sau de c\tre elevi este `n descre[tere, iar pentru lunile iunie, iulie, august, septembrie [i octombrie nu au fost sesizate infrac]iuni comise `n incinta unit\]ilor de `nv\]\m=nt”, precizeaz\ [eful IPJ Suceava, comisar [ef Nicu[or Todiru].

~n aceia[i perioad\ au fost constatate 36 infrac]iuni pentru care s-a `nceput urm\rirea penal\, num\rul lor fiind cu 47 mai pu]ine fa]\ de perioada sismilar\ a anului trecut. Este vorba despre 12 infrac]iuni care au fost comise `n incinta [colilor [i de 24 infrac]iuni care au fost comise de c\tre elevi, dar `n afara [colilor. La comiterea acestor infrac]iuni au participat 27 elevi, iar 16 dintre ace[tia au fost victime ale infrac]iunilor. „~n structura infrac]iunile constatate, ponderea o de]in furturile cu 55,5%, lovirile [i v\t\m\rile corporale cu 11,1% [i alte infrac]iuni cu 13,8%. Cele mai multe infrac]iuni `n mediu [colar au fost `nregistrate `n zona municipiilor F\lticeni, R\d\u]i [i Suceava”, se arat\ `ntr-un comunicat prezentat de Nicu[or Todiru] la [edin]a Colegiului Prefectural.

De men]ionat este faptul c\ evenimentele deosebite petrecute `n unit\]ile de `nv\]\m=nt au f\cut obiectul unor sesiz\ri c\tre Inspectoratul {colar (I{J) Jude]ean Suceava, iar trimestrial, aceast\ institu]ie a fost informat\ cu datele statistice ale poli]iei privind infrac]ionalitatea sesizat\ [i constatat\ `n unit\]ile de `nv\]\m=nt. De asemenea, preciz\m faptul c\, `n luna aprilie 2010, la nivelul jude]ului Suceava a fost reactualizat Sistemul Cadru care vizeaz\ asigurarea protec]iei unit\]ilor de `nv\]\m=nt, siguran]a elevilor [i a personalului didactic, structurile cu atribu]iuni `n acest domeniu – I{J, IPJ, precum [i Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi (IJJ) Suceava – stabilind sarcinile [i responsabilit\]ile concrete de ac]iune, menite s\ duc\ la realizarea obiectivelor prioritare identificate. (Dan PRICOPE)

Criminalitatea in zona unitatilor de invatamant sucevene este in scadere fata de anul trecut

N cele mai multe infrac]iuni constatate sunt furturile, care au o pondere de peste jum\tate `n ceea ce prive[te faptele penale comise `n [coli sau `n zona acestora n `n continuare, ponderea cea mai mare a infrac]iunilor comise `n mediul [colar a fost constatat\ `n municipiile F\lticeni, R\d\u]i [i Suceava

Situa]ia statistic\ a Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava realizat\ `n intervalul aprilie – octombrie 2010, `n ceea ce prive[te criminalitatea `nregistrat\ `n zona unit\]ilor de `nv\]\m=nt, eviden]iaz\ c\ `n cele [apte luni supuse analizei, la nivelul jude]ului Suceava, au fost sesizate un num\r de 29 infrac]iuni cu 9,3% mai pu]ine fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut. „Din totalul sesiz\rilor opt infrac]iuni au fost comise `n incinta unit\]ilor de `nv\]\m=nt, iar 21 infrac]iuni `n afara acestora. Pozitiv este faptul c\ trendul infrac]iunilor sesizate ca fiind comise `n [coli sau de c\tre elevi este `n descre[tere, iar pentru lunile iunie, iulie, august, septembrie [i octombrie nu au fost sesizate infrac]iuni comise `n incinta unit\]ilor de `nv\]\m=nt”, precizeaz\ [eful IPJ Suceava, comisar [ef Nicu[or Todiru].

~n aceia[i perioad\ au fost constatate 36 infrac]iuni pentru care s-a `nceput urm\rirea penal\, num\rul lor fiind cu 47 mai pu]ine fa]\ de perioada sismilar\ a anului trecut. Este vorba despre 12 infrac]iuni care au fost comise `n incinta [colilor [i de 24 infrac]iuni care au fost comise de c\tre elevi, dar `n afara [colilor. La comiterea acestor infrac]iuni au participat 27 elevi, iar 16 dintre ace[tia au fost victime ale infrac]iunilor. „~n structura infrac]iunile constatate, ponderea o de]in furturile cu 55,5%, lovirile [i v\t\m\rile corporale cu 11,1% [i alte infrac]iuni cu 13,8%. Cele mai multe infrac]iuni `n mediu [colar au fost `nregistrate `n zona municipiilor F\lticeni, R\d\u]i [i Suceava”, se arat\ `ntr-un comunicat prezentat de Nicu[or Todiru] la [edin]a Colegiului Prefectural.

De men]ionat este faptul c\ evenimentele deosebite petrecute `n unit\]ile de `nv\]\m=nt au f\cut obiectul unor sesiz\ri c\tre Inspectoratul {colar (I{J) Jude]ean Suceava, iar trimestrial, aceast\ institu]ie a fost informat\ cu datele statistice ale poli]iei privind infrac]ionalitatea sesizat\ [i constatat\ `n unit\]ile de `nv\]\m=nt. De asemenea, preciz\m faptul c\, `n luna aprilie 2010, la nivelul jude]ului Suceava a fost reactualizat Sistemul Cadru care vizeaz\ asigurarea protec]iei unit\]ilor de `nv\]\m=nt, siguran]a elevilor [i a personalului didactic, structurile cu atribu]iuni `n acest domeniu – I{J, IPJ, precum [i Inspectoratul Jude]ean de Jandarmi (IJJ) Suceava – stabilind sarcinile [i responsabilit\]ile concrete de ac]iune, menite s\ duc\ la realizarea obiectivelor prioritare identificate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Comunicat de presă: Caravane prin satele Bucovinei. Povestind despre patrimoniu și protejarea acestuia