Wednesday , November 30 2022

Crima urmata de sinucidere, la o stana din Saru Dornei

O tragedie greu de `n]eles s-a produs alalt\ieri diminea]\ la o st=n\ din comuna {aru Dornei, `n locul denumit “T\ieturi” u un b\tr=n de 71 de ani a lovit-o cu un topor `n cap pe femeia cu care [i-a tr\it via]a [i a f\cut copii, i-a t\iat g=tul cu acela[i topor [i apoi s-a sp=nzurat, c=]iva metri mai departe u anchetatorii nu pot `nc\ s\ explice motivul care a fost punctul de plecare al tragediei t
Dou\ vie]i au fost curmate `n decurs de c=teva minute. ~n diminea]a zilei de miercuri, 29 iunie, la o st=n\ dintr-o poian\ din {aru Dornei, cei doi b\tr=ni [i-au `ncheiat socotelile cu via]\. Petru Buzil\, de 71 de ani, `n urma unui conflict pe care nimeni nu `l poate explica, a lovit-o `n cap cu un topor pe so]ia luni, Ioana Buzil\,  de 69 de ani. Pentru c\ femeia `nc\ mai tr\ia, b\rbatul i-a t\iat g=tul cu acela[i topor. Dup\ ce a s\v=r[it stra[nica fapt\, b\tr=nul a cobor=t c=]iva metri `nspre p\dure [i s-a sp=nzurat de un copac.
Organele de anchet\ au fost anun]ate despre eveniment chiar de nora celor doi, Nicoleta Pa]a, de 40 de ani,  care a auzit strig\tele de ajutor ale soacrei sale [i a v\zut cum Petru Buzil\ o lovea cu toporul. A fugit s\ anun]e Poli]ia. C=nd s-a `ntors, era deja prea t=rziu – femeia era moart\, lovit\ `n cap cu toporul [i cu g=tul t\iat. ~n scurt\ vreme l-a g\sit [i pe socrul s\u, sp=nzurat `ntr-un copac din apropiere.
Petru [i Ioana Buzil\ erau p\rin]ii naturali ai lui Constantin Pa]a, so]ul Nicoletei Pa]a. B\tr=nul era cunoscut ca baci vechi `n zona T\ieturi, tat\l [i bunicul lui ocup=ndu-se de aceast\ meserie `nc\ din vechime.  B\iatul fusese `nfiat unui vecin care nu avea urma[, dar avea avere. Acesta a fost considerat `n continuare b\iatul casei, fiindc\ pe l=ng\ el familia Buzil\ nu a avut dec=t fete. P=n\ anul trecut, st=na `n care erau p=n\ `n 20 de vite, era `ngrijit\ de b\tr=nul Petru Buzin\. ~n acest an, a decis s\ o lase pe m=na fiului s\u Constantin Pa]a, dar at=t el, c=t [i nevasta lui veneau `n fiecare zi s\ mulg\ vacile, s\ ajute la muncile specifice activit\]ii pastorale.  Nimeni nu [tie acum, nici m\car anchetatorii, ce s-a `nt=mplat `ntre cei doi b\tr=ni. Erau oameni gospodari, nu consumau rachiu, aveau tot ce le trebuie acas\. Cel mai probabil, a apreciat ieri procurorul criminalist, tragicul eveniment s-a produs pe fondul unei c\deri psihice a b\rbatului de 71 de ani. Faptul c\ imediat dup\ crim\ [i-a luat singur via]a prin sp=nzurare, constituie un argument `n plus pentru aceast\ variant\ luat\ `n calcul de anchetatori.
Familia Buzil\ este de loc din comuna vecin\, Panaci, dar propriet\]ile pe care le au – f=ne]e [i p\[uni de circa 30 de hectare, se afl\ pe terenul administrativ al comunei {aru Dornei.
Potrivit IPJ Suceava, miercuri, în jurul orei 07.50, Nicoleta Pa]a, de 40 ani, din comuna {aru Dornei a sesizat faptul c\ în diminea]a aceleia[i zile socrul s\u, Petru Buzil\, de 71 ani, localnic, a omorât-o pe soacra sa, Ioana Buzil\, de 69 ani, la stâna unde se aflau to]i trei, situat\ în comuna {aru Dornei, `n locul numit “T\ieturi”. Agen]ii Postului de Poli]ie {aru Dornei s-au deplasat la fa]a locului [i au constatat c\ Ioana Buzil\ avea o plag\ profund\ în zona gâtului provocat\ de un topor, iar la circa zece metri de stân\ a fost g\sit [i Petru Buzil\, spânzurat de un copac. Din cercet\rile efectuate a rezultat c\ în timp ce Nicoleta Buzil\ mulgea oile, a auzit-o strigând pe soacra sa, moment în care l-a v\zut pe socrul s\u cum o lovea cu toporul. Ea a fugit c\tre postul de poli]ie, iar între timp socrul s\u s-a spânzurat.
Fiind efectuat\ necropsia, doctorul legist a concluzionat c\ moartea victimei a fost violent\ [i s-a datorat unei hemoragii externe consecutiv unei pl\gi t\iate cu sec]ionarea coloanei vertebrale cervicale. Pl\gile s-au putut produce prin lovire activ\ cu un obiect t\ietor despic\tor. Moartea lui Petru Buzil\ a fost violent\ [i s-a datorat unei insuficien]e respiratorii acute, consecutiv unei asfixii mecanice prin spânzurare. Cercet\rile au fost preluate de c\tre Parchetul de pe lâng\ Tribunalul Suceava sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de “omor calificat”. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …